งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปรผันตรง (Direct variation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปรผันตรง (Direct variation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปรผันตรง (Direct variation)
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็ เพิ่ม ตามด้วย หรือเมื่อสิ่งหนึ่ง ลด อีกสิ่งหนึ่งก็ ลด ตามด้วย

2 ให้ และ แทนปริมาณใดๆ แปรผันตรงกับ เขียนด้วยสัญลักษณ์ เขียนเป็นสมการแปรผันได้คือ โดย เป็นค่าคงตัว และ

3 สมการแปรผันเมื่อ k เป็นค่าคงตัว
สิ่งที่กำหนดให้ สมการแปรผันเมื่อ k เป็นค่าคงตัว

4 สมการแสดงการแปรผัน สัญลักษณ์การแปรผัน ค่าคงตัว สวัสดี

5 แบบฝึกหัด ก. เมื่อปล่อยหินให้ตกโดยอิสระนาน 6 วินาทีจะได้ระยะทางเท่าใด
1. เมื่อปล่อยก้อนหินให้ตกอย่างอิสระในแนวดิ่งพบว่า ระยะทาง p เมตร ที่ก้อนหินตกลงมาแปรผันตรงกับกำลังสองของเวลาที่ตก t วินาที ถ้าในเวลา 2 วินาที ก้อนหินตกลงมาเป็นระยะทาง 20 เมตร จงหาว่า ก. เมื่อปล่อยหินให้ตกโดยอิสระนาน 6 วินาทีจะได้ระยะทางเท่าใด ข. เมื่อก้อนหินตกโดยอิสระเป็นระยะทาง 15 เมตร ใช้เวลาประมาณเท่าใด 2. ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในช่วงเวลาหนึ่ง แปรผันตามความต้านทานของลวดตัวนำ 10 โอห์ม มีปริมาณความร้อนเกิดขึ้นบนเส้นลวดเท่ากับ 1,536 แคลอรี จงหาว่าถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าไปบนเส้นลวดที่มีความต้านทาน 15 โอห์ม จะมีปริมาณความร้อนเกิดขึ้นบนเส้นลวดเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt การแปรผันตรง (Direct variation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google