งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS

3 ขั้นตอนที่ 2. การสุ่มคัดเลือกข้อสอบ และ การ ดาวน์โหลดข้อสอบ ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่เข้าระบบคัดเลือกข้อสอบ คลิ๊ก... สุ่มข้อสอบ เพื่อทำการสุ่มข้อสอบจากระบบคลัง ข้อสอบ คลิ๊ก... ดาว์นโหลดข้อสอบ ( โปรแกรม Word รุ่น เท่านั้น ) เมื่อดาว์นโหลดแล้ว ระบบจะทำการล็อครหัสทันที อนุกรรมการ คัดเลือกข้อสอบ จัดเก็บไฟล์ไว้เพื่อ จัดพิมพ์ต้นฉบับ ปัญหาข้อสอบ

4 ขั้นตอนที่ 3. การจัดรูปแบบต้นฉบับ ปัญหาข้อสอบ เลือก Print Layout 1 1 ปรับแบบ อักษร และ ขนาด (16 P) ปรับแบบ อักษร และ ขนาด (16 P) 2 2 จัดรูปแบบ ข้อสอบ ( จำนวน 100 ข้อ ) 3 3 ระบุจำนวนหน้า ข้อสอบทั้งหมด เมื่อจัดรูปแบบเสร็จ ระบุจำนวนหน้า ข้อสอบทั้งหมด เมื่อจัดรูปแบบเสร็จ บันทึกไฟล์ข้อสอบ (PDF) และส่งให้ บช. ศ. ที่ mail : ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา น

5 ขั้นตอนที่ 4. การจัดเก็บ ปัญหาข้อสอบ  บรรจุซอง ปิดผนึก  อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบลงนาม  เก็บรักษาปัญหาข้อสอบ อนุกรรมการจัดพิมพ์ ปัญหาข้อสอบ อนุกรรมการดำเนินการ สอบข้อเขียน อนุกรรมการจัดทำ เฉลยข้อสอบ และประมวลผลการ สอบ

6 ขั้นตอนการส่งเฉลยปัญหา ข้อสอบ รับรหัส เฉลย ผ่าน SMS อนุกรรมการ เฉลยปัญหา ข้อสอบ ( กอจ.) SCAN อนุกรรมการจัดทำเฉลยปัญหาข้อสอบ และประมวลผลการสอบของหน่วยสอบ

7 บชศ. สร้าง อีเมล์ สำหรับทุกหน่วย รหัสผ่านอีเมล์คือ รหัสเดียวกันกับที่ใช้ ในการสุ่มข้อสอบ ส่ง ไฟล์เฉลย ผ่าน อีเมล์ วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. รหัสผ่านใช้ได้ใน วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. แต่ละหน่วยเปิด อีเมล์ที่ จากรหัสผ่านที่ได้รับ

8 อีเมล์สำหรับรับรหัสผ่านของแต่ละหน่วย 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 5 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 6 กองบัญชาการศึกษา 7 ตำรวจภูธรภาค 1 8 ตำรวจภูธรภาค 2 9 ตำรวจภูธรภาค 3 10 ตำรวจภูธรภาค 4 11 ตำรวจภูธรภาค 5 12 ตำรวจภูธรภาค 6 13 ตำรวจภูธรภาค 7 14 ตำรวจภูธรภาค 8 15 ตำรวจภูธรภาค 9 16 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 18 สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 19 สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 20 สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 โรงพยาบาลตํารวจ 22 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 23 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google