งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคัดเลือกข้อสอบ หลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคัดเลือกข้อสอบ หลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคัดเลือกข้อสอบ หลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2557

2 ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยันรหัสผ่าน (Login)
อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับรหัสผ่านระบบ SMS ยืนยันรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบคัดเลือกข้อสอบ

3 ขั้นตอนที่ 2. การสุ่มคัดเลือกข้อสอบ และ การดาวน์โหลดข้อสอบ
ขั้นตอนที่ 2. การสุ่มคัดเลือกข้อสอบ และ การดาวน์โหลดข้อสอบ 2 3 1 1 ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่เข้าระบบคัดเลือกข้อสอบ คลิ๊ก...สุ่มข้อสอบ เพื่อทำการสุ่มข้อสอบจากระบบคลังข้อสอบ คลิ๊ก...ดาว์นโหลดข้อสอบ (โปรแกรม Word รุ่น เท่านั้น) เมื่อดาว์นโหลดแล้ว ระบบจะทำการล็อครหัสทันที 2 3 อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบ จัดเก็บไฟล์ไว้เพื่อจัดพิมพ์ต้นฉบับปัญหาข้อสอบ

4 2 4 5 3 1 ขั้นตอนที่ 3. การจัดรูปแบบต้นฉบับปัญหาข้อสอบ
ขั้นตอนที่ 3. การจัดรูปแบบต้นฉบับปัญหาข้อสอบ ปรับแบบอักษร และ ขนาด (16 P) 2 4 ระบุจำนวนหน้าข้อสอบทั้งหมด เมื่อจัดรูปแบบเสร็จ 5 บันทึกไฟล์ข้อสอบ (PDF) และส่งให้ บช.ศ. ที่ mail : ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา น. 3 จัดรูปแบบข้อสอบ (จำนวน 100 ข้อ) 1 เลือก Print Layout

5 ขั้นตอนที่ 4. การจัดเก็บปัญหาข้อสอบ
ขั้นตอนที่ 4. การจัดเก็บปัญหาข้อสอบ บรรจุซอง ปิดผนึก อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบลงนาม เก็บรักษาปัญหาข้อสอบ อนุกรรมการจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ อนุกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียน อนุกรรมการจัดทำเฉลยข้อสอบ และประมวลผลการสอบ

6 ขั้นตอนการส่งเฉลยปัญหาข้อสอบ
รับรหัสเฉลย ผ่าน SMS อนุกรรมการเฉลยปัญหาข้อสอบ (กอจ.) SCAN อนุกรรมการจัดทำเฉลยปัญหาข้อสอบ และประมวลผลการสอบของหน่วยสอบ

7 การส่งเฉลยปัญหาข้อสอบ
บชศ. สร้าง อีเมล์สำหรับทุกหน่วย ส่ง ไฟล์เฉลย ผ่านอีเมล์ วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. รหัสผ่านอีเมล์คือ รหัสเดียวกันกับที่ใช้ในการสุ่มข้อสอบ รหัสผ่านใช้ได้ใน วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. แต่ละหน่วยเปิด อีเมล์ที่ จากรหัสผ่านที่ได้รับ

8 อีเมล์สำหรับรับรหัสผ่านของแต่ละหน่วย
1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 5 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 6 กองบัญชาการศึกษา 7 ตำรวจภูธรภาค 1 8 ตำรวจภูธรภาค 2 9 ตำรวจภูธรภาค 3 10 ตำรวจภูธรภาค 4 11 ตำรวจภูธรภาค 5 12 ตำรวจภูธรภาค 6 13 ตำรวจภูธรภาค 7 14 ตำรวจภูธรภาค 8 15 ตำรวจภูธรภาค 9 16 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 18 สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 19 สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 20 สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 โรงพยาบาลตํารวจ 22 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 23 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ระบบคัดเลือกข้อสอบ หลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google