งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS

3 ขั้นตอนที่ 2. การสุ่มคัดเลือกข้อสอบ และ การ ดาวน์โหลดข้อสอบ ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่เข้าระบบคัดเลือกข้อสอบ คลิ๊ก... สุ่มข้อสอบ เพื่อทำการสุ่มข้อสอบจากระบบคลัง ข้อสอบ คลิ๊ก... ดาว์นโหลดข้อสอบ ( โปรแกรม Word รุ่น 2003- 2007 เท่านั้น ) เมื่อดาว์นโหลดแล้ว ระบบจะทำการล็อครหัสทันที อนุกรรมการ คัดเลือกข้อสอบ จัดเก็บไฟล์ไว้เพื่อ จัดพิมพ์ต้นฉบับ ปัญหาข้อสอบ 1 2 3 1 2 3

4 ขั้นตอนที่ 3. การจัดรูปแบบต้นฉบับ ปัญหาข้อสอบ เลือก Print Layout 1 1 ปรับแบบ อักษร และ ขนาด (16 P) ปรับแบบ อักษร และ ขนาด (16 P) 2 2 จัดรูปแบบ ข้อสอบ ( จำนวน 100 ข้อ ) 3 3 ระบุจำนวนหน้า ข้อสอบทั้งหมด เมื่อจัดรูปแบบเสร็จ ระบุจำนวนหน้า ข้อสอบทั้งหมด เมื่อจัดรูปแบบเสร็จ บันทึกไฟล์ข้อสอบ (PDF) และส่งให้ บช. ศ. ที่ mail : edu@edupol.orgedu@edupol.org ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 5 5 4 4

5 ขั้นตอนที่ 4. การจัดเก็บ ปัญหาข้อสอบ  บรรจุซอง ปิดผนึก  อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบลงนาม  เก็บรักษาปัญหาข้อสอบ อนุกรรมการจัดพิมพ์ ปัญหาข้อสอบ อนุกรรมการดำเนินการ สอบข้อเขียน อนุกรรมการจัดทำ เฉลยข้อสอบ และประมวลผลการ สอบ

6 ขั้นตอนการส่งเฉลยปัญหา ข้อสอบ รับรหัส เฉลย ผ่าน SMS อนุกรรมการ เฉลยปัญหา ข้อสอบ ( กอจ.) SCAN อนุกรรมการจัดทำเฉลยปัญหาข้อสอบ และประมวลผลการสอบของหน่วยสอบ

7 บชศ. สร้าง อีเมล์ สำหรับทุกหน่วย รหัสผ่านอีเมล์คือ รหัสเดียวกันกับที่ใช้ ในการสุ่มข้อสอบ ส่ง ไฟล์เฉลย ผ่าน อีเมล์ วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. รหัสผ่านใช้ได้ใน วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. แต่ละหน่วยเปิด อีเมล์ที่ www.edupol.org/roundcube จากรหัสผ่านที่ได้รับ

8 อีเมล์สำหรับรับรหัสผ่านของแต่ละหน่วย 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน edp1@edupol.org 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล edp2@edupol.org 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด edp3@edupol.org 4 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง edp4@edupol.org 5 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล edp5@edupol.org 6 กองบัญชาการศึกษา edp6@edupol.org 7 ตำรวจภูธรภาค 1 edp7@edupol.org 8 ตำรวจภูธรภาค 2 edp8@edupol.org 9 ตำรวจภูธรภาค 3 edp9@edupol.org 10 ตำรวจภูธรภาค 4 edp10@edupol.org 11 ตำรวจภูธรภาค 5 edp11@edupol.org 12 ตำรวจภูธรภาค 6 edp12@edupol.org 13 ตำรวจภูธรภาค 7 edp13@edupol.org 14 ตำรวจภูธรภาค 8 edp14@edupol.org 15 ตำรวจภูธรภาค 9 edp15@edupol.org 16 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ edp16@edupol.org 17 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง edp17@edupol.org 18 สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา edp18@edupol.org 19 สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ edp19@edupol.org 20 สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร edp20@edupol.org 21 โรงพยาบาลตํารวจ edp21@edupol.org 22 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ edp22@edupol.org 23 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ edp23@edupol.org


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 การส่งรหัสและการยืนยัน รหัสผ่าน (Login) อนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบรับ รหัสผ่านระบบ SMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google