งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0202214 ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
Chapter11 OOAD

2 กรณีศึกษา:ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
หัวข้อในการนำเสนอ ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) การสร้างโครงสร้างรีเลชันและควบคุมความคงสภาพข้อมูล การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกค้นข้อมูล OOAD Object-Oriented Technology

3 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
เงื่อนไขของระบบ ความต้องการของผู้ใช้งาน OOAD Object-Oriented Technology

4 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
เงื่อนไขของระบบ ภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง สามารถสำเนาเป็นสื่อ VCD และ/หรือ DVD ได้หลายชุด เนื่องจากสื่อแต่ละสื่อ เมื่อสมาชิกคนแรกเช่าและนำมาคืน สมาชิกอีกคน(หรือแม้แต่สมาชิกคนเดิม) จึงจะสามารถเช่าได้ ดังนั้น แต่ละสื่อ (VCD หรือ DVD) จะสามารถเช่าได้หลายครั้งโดยสมาชิกหลายคน การเช่าแต่ละครั้งของสมาชิกแต่ละคน จะสามารถเช่าสื่อได้หลายชิ้น OOAD Object-Oriented Technology

5 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ใหม่ การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ การรับสมัครสมาชิก การบริการเช่าสื่อภาพยนตร์ การบริการคืนสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์หาเอนติตี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์แอททริบิวท์ให้กับเอนติตีและความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวชี้เฉพาะ การสร้างแผนภาพ E-R ของระบบ OOAD Object-Oriented Technology

6 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ใหม่ ชื่อภาพยนตร์ ประเภทภาพยนตร์ (เช่น ผรั่ง ไทย จีน สารคดี การ์ตูน และอื่นๆ) แนวภาพยนตร์ (เช่น ชีวิต โรแมนติก ผจญภัย action และอื่นๆ) บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ (เช่น CVD EMI UNIVERSAL และอื่นๆ) จำนวนตอน (เช่น 1 ตอน ต่อ 1 แผ่น) วันที่ลงทะเบียน รหัสอนุญาต OOAD Object-Oriented Technology

7 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ ประเภทสื่อภาพยนตร์ (VDO, VCD, และ DVD) ชื่อภาพยนตร์ เป็นต้น OOAD Object-Oriented Technology

8 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การรับสมัครสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เพศ วัน-เดือน-ปี เกิด วันสมัคร วันหมดอายุ OOAD Object-Oriented Technology

9 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การบริการเช่าสื่อภาพยนตร์ หลังจากที่สมาชิกเลือกสื่อภาพยนตร์ (VDO, VCD และ/หรือ DVD) ที่ต้องการเช่าได้แล้ว ทางร้านต้องทำการบันทึกการเช่าและการชำระเงินค่าเช่า (ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน) โดยการเช่าจะมีเงื่อนไขคือ สมาชิกแต่ละคนสามารถเช่าสื่อในขณะใดขณะหนึ่ง (รวมถึงที่ยังไม่คืน) รวมแล้วไม่เกิน 10 สื่อ OOAD Object-Oriented Technology

10 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การบริการคืนสื่อภาพยนตร์ สื่อภาพยนตร์แต่ละประเภท จะมีอัตราและจำนวนวันที่สามารถเช่าได้แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อครบกำหนดสมาชิกต้องนำสื่อที่เช่ามาคืนแก่ทางร้าน ในกรณีที่สมาชิกคนใดคืนช้ากว่าที่กำหนด ทางร้านจะคิดค่าปรับตามอัตราค่าปรับของสื่อภาพยนตร์แต่ละประเภท OOAD Object-Oriented Technology

11 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การวิเคราะห์หาเอนติตี สมาชิก ภาพยนตร์ สื่อภาพยนตร์ OOAD Object-Oriented Technology

12 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ “สำเนา” ระหว่างเอนติตี ”ภาพยนตร์” และ ”สื่อภาพยนตร์” หมายความว่า ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องสามารถทำสำเนาเป็นสื่อภาพยนตร์ได้มากกว่าหนึ่งสื่อ เช่น ทำสำเนาเป็นสื่อแบบ VDO จำนวน 10 ม้วน VCD จำนวน 20 แผ่น และ เป็นสื่อแบบ DVD จำนวน 40 แผ่น เป็นต้น แต่สื่อภาพยนตร์แต่ละชุดจะถูกสำเนาจากภาพยนตร์เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นแบบ 1:M ความสัมพันธ์ “เช่า” ระหว่างเอนติตี ”สมาชิก” และ ”สื่อภาพยนตร์” หมายความว่า สมาชิกคนหนึ่งๆ จะ สามารถเช่าสื่อภาพยนตร์ได้มากกว่าหนึ่งสื่อ (ไม่เกิน 10 สื่อ) แต่สื่อแต่ละสื่อ(แต่ละแผ่นหรือม้วน) จะถูกเช่าโดยสมาชิกเพียงหนึ่งคน ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นแบบ 1:M OOAD Object-Oriented Technology

13 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การวิเคราะห์แอททริบิวท์ให้กับเอนติตีและความสัมพันธ์ สมาชิก ประกอบด้วยแอททริบิวท์ รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เพศ วันสมัคร และ วันหมดอายุ ภาพยนตร์ ประกอบด้วยแอททริบิวท์ รหัสภาพยนตร์ ชื่อภาพยนตร์ ประเภทภาพยนตร์ แนวภาพยนตร์ บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ จำนวนตอน วันที่ลงทะเบียน และ รหัสอนุญาต เป็นต้น สื่อภาพยนตร์ ประกอบด้วยแอททริบิวท์ รหัสสื่อภาพยนตร์ ประเภทสื่อภาพยนตร์ อัตราค่าเช่า (ณ ปัจจุบัน) จำนวนวันที่เช่าได้ อัตราค่าปรับ และ สถานะ (‘ถูกเช่า’ หรือ ‘ยังไม่ถูกเช่า’) เป็นต้น OOAD Object-Oriented Technology

14 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การวิเคราะห์ตัวชี้เฉพาะ OOAD Object-Oriented Technology

15 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
การสร้างแผนภาพ E-R ของระบบ OOAD Object-Oriented Technology

16 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์
ความต้องการของผู้ใช้งาน รายงานที่สรุป รหัสสื่อภาพยนตร์ และประเภทสื่อ ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ตรวจสอบสมาชิก ที่ค้างส่งคืนสื่อภาพยนตร์ ตรวจสอบประวัติการเช่าของสื่อภาพยนตร์แต่ละสื่อ ตรวจสอบภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รายงานการรับเงินค่าเช่าสื่อภาพยนตร์ OOAD Object-Oriented Technology

17 โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
OOAD Object-Oriented Technology

18 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
OOAD Object-Oriented Technology

19 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) (ต่อ)
OOAD Object-Oriented Technology

20 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) (ต่อ)
OOAD Object-Oriented Technology

21 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) (ต่อ)
OOAD Object-Oriented Technology

22 การสร้างโครงสร้างรีเลชันและควบคุมความคงสภาพข้อมูล
OOAD Object-Oriented Technology

23 การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกค้นข้อมูล
OOAD ต้องการทราบ รายละเอียดของสื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่องโดยให้เรียงลำดับตามชื่อภาพยนตร์ Object-Oriented Technology


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google