งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OOAD 1 รายวิชา 0202214 ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OOAD 1 รายวิชา 0202214 ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OOAD 1 รายวิชา 0202214 ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter11

2 Object-Oriented Technology OOAD 2 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) การสร้างโครงสร้างรีเลชันและควบคุมความ คงสภาพข้อมูล การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกค้นข้อมูล กรณีศึกษา : ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ กรณีศึกษา : ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ หัวข้อในการนำเสนอ

3 Object-Oriented Technology OOAD 3 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ เงื่อนไขของระบบ ความต้องการของผู้ใช้งาน

4 Object-Oriented Technology OOAD 4 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ เงื่อนไขของระบบ – ภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง สามารถสำเนาเป็นสื่อ VCD และ/หรือ DVD ได้หลายชุด – เนื่องจากสื่อแต่ละสื่อ เมื่อสมาชิกคนแรกเช่าและนำมาคืน สมาชิกอีกคน(หรือแม้แต่สมาชิกคนเดิม) จึงจะสามารถ เช่าได้ ดังนั้น แต่ละสื่อ (VCD หรือ DVD) จะสามารถเช่า ได้หลายครั้งโดยสมาชิกหลายคน – การเช่าแต่ละครั้งของสมาชิกแต่ละคน จะสามารถเช่าสื่อ ได้หลายชิ้น

5 Object-Oriented Technology OOAD 5 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ใหม่ การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ การรับสมัครสมาชิก การบริการเช่าสื่อภาพยนตร์ การบริการคืนสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์หาเอนติตี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์แอททริบิวท์ให้กับเอนติตีและความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวชี้เฉพาะ การสร้างแผนภาพ E-R ของระบบ

6 Object-Oriented Technology OOAD 6 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ใหม่ – ชื่อภาพยนตร์ – ประเภทภาพยนตร์ (เช่น ผรั่ง ไทย จีน สารคดี การ์ตูน และอื่นๆ) – แนวภาพยนตร์ (เช่น ชีวิต โรแมนติก ผจญภัย action และอื่นๆ) – บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ (เช่น CVD EMI UNIVERSAL และอื่นๆ) – จำนวนตอน (เช่น 1 ตอน ต่อ 1 แผ่น) – วันที่ลงทะเบียน – รหัสอนุญาต

7 Object-Oriented Technology OOAD 7 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การลงทะเบียนสื่อภาพยนตร์ – ประเภทสื่อภาพยนตร์ (VDO, VCD, และ DVD) – ชื่อภาพยนตร์ เป็นต้น

8 Object-Oriented Technology OOAD 8 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การรับสมัครสมาชิก – ชื่อ-สกุล – ที่อยู่ – เพศ – วัน-เดือน-ปี เกิด – วันสมัคร – วันหมดอายุ

9 Object-Oriented Technology OOAD 9 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การบริการเช่าสื่อภาพยนตร์ – หลังจากที่สมาชิกเลือกสื่อภาพยนตร์ (VDO, VCD และ/หรือ DVD) ที่ต้องการเช่าได้แล้ว ทางร้านต้อง ทำการบันทึกการเช่าและการชำระเงินค่าเช่า (ในที่นี้ จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน) โดยการ เช่าจะมีเงื่อนไขคือ สมาชิกแต่ละคนสามารถเช่าสื่อ ในขณะใดขณะหนึ่ง (รวมถึงที่ยังไม่คืน) รวมแล้วไม่ เกิน 10 สื่อ

10 Object-Oriented Technology OOAD 10 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การบริการคืนสื่อภาพยนตร์ – สื่อภาพยนตร์แต่ละประเภท จะมีอัตราและจำนวนวันที่ สามารถเช่าได้แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อครบกำหนดสมาชิก ต้องนำสื่อที่เช่ามาคืนแก่ทางร้าน ในกรณีที่สมาชิกคนใดคืน ช้ากว่าที่กำหนด ทางร้านจะคิดค่าปรับตามอัตราค่าปรับของ สื่อภาพยนตร์แต่ละประเภท

11 Object-Oriented Technology OOAD 11 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์หาเอนติตี – สมาชิก – ภาพยนตร์ – สื่อภาพยนตร์

12 Object-Oriented Technology OOAD 12 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ – ความสัมพันธ์ “สำเนา” ระหว่างเอนติตี ”ภาพยนตร์” และ ”สื่อ ภาพยนตร์” หมายความว่า ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องสามารถทำสำเนาเป็นสื่อ ภาพยนตร์ได้มากกว่าหนึ่งสื่อ เช่น ทำสำเนาเป็นสื่อแบบ VDO จำนวน 10 ม้วน VCD จำนวน 20 แผ่น และ เป็นสื่อแบบ DVD จำนวน 40 แผ่น เป็นต้น แต่สื่อภาพยนตร์แต่ละชุดจะถูกสำเนาจากภาพยนตร์เพียงเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นแบบ 1:M – ความสัมพันธ์ “เช่า” ระหว่างเอนติตี ”สมาชิก” และ ”สื่อภาพยนตร์” หมายความว่า สมาชิกคนหนึ่งๆ จะ สามารถเช่าสื่อภาพยนตร์ได้ มากกว่าหนึ่งสื่อ (ไม่เกิน 10 สื่อ) แต่สื่อแต่ละสื่อ(แต่ละแผ่นหรือม้วน) จะถูกเช่าโดยสมาชิกเพียงหนึ่งคน ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นแบบ 1:M

13 Object-Oriented Technology OOAD 13 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์แอททริบิวท์ให้กับเอนติตีและ ความสัมพันธ์ – สมาชิก ประกอบด้วยแอททริบิวท์ รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่ อยู่ เพศ วันสมัคร และ วันหมดอายุ – ภาพยนตร์ ประกอบด้วยแอททริบิวท์ รหัสภาพยนตร์ ชื่อ ภาพยนตร์ ประเภทภาพยนตร์ แนวภาพยนตร์ บริษัท เจ้าของลิขสิทธิ์ จำนวนตอน วันที่ลงทะเบียน และ รหัส อนุญาต เป็นต้น – สื่อภาพยนตร์ ประกอบด้วยแอททริบิวท์ รหัสสื่อภาพยนตร์ ประเภทสื่อภาพยนตร์ อัตราค่าเช่า (ณ ปัจจุบัน) จำนวน วันที่เช่าได้ อัตราค่าปรับ และ สถานะ (‘ถูกเช่า’ หรือ ‘ยังไม่ ถูกเช่า’) เป็นต้น

14 Object-Oriented Technology OOAD 14 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การวิเคราะห์ตัวชี้เฉพาะ

15 Object-Oriented Technology OOAD 15 การวิเคราะห์ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ การสร้างแผนภาพ E-R ของระบบ

16 Object-Oriented Technology OOAD 16 ระบบเช่าสื่อภาพยนตร์ ความต้องการของผู้ใช้งาน – รายงานที่สรุป รหัสสื่อภาพยนตร์ และประเภทสื่อ ของ ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง – ตรวจสอบสมาชิก ที่ค้างส่งคืนสื่อภาพยนตร์ – ตรวจสอบประวัติการเช่าของสื่อภาพยนตร์แต่ละสื่อ – ตรวจสอบภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด – รายงานการรับเงินค่าเช่าสื่อภาพยนตร์

17 Object-Oriented Technology OOAD 17 โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

18 Object-Oriented Technology OOAD 18 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

19 Object-Oriented Technology OOAD 19 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ( ต่อ )

20 Object-Oriented Technology OOAD 20 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ( ต่อ )

21 Object-Oriented Technology OOAD 21 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ( ต่อ )

22 Object-Oriented Technology OOAD 22 การสร้างโครงสร้างรีเลชันและควบคุม ความคงสภาพข้อมูล

23 Object-Oriented Technology OOAD 23 การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกค้นข้อมูล ต้องการทราบ รายละเอียดของสื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่องโดยให้เรียงลำดับตามชื่อภาพยนตร์


ดาวน์โหลด ppt OOAD 1 รายวิชา 0202214 ระบบฐานข้อมูล 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google