งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 pop หน้าสั่งสำเนาของ ห้องสมุดที่เลือก. การค้นด้วยชื่อ ห้องสมุด จำนวนวารสารที่มีใน ห้องสมุดของท่าน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 pop หน้าสั่งสำเนาของ ห้องสมุดที่เลือก. การค้นด้วยชื่อ ห้องสมุด จำนวนวารสารที่มีใน ห้องสมุดของท่าน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 pop หน้าสั่งสำเนาของ ห้องสมุดที่เลือก

2 การค้นด้วยชื่อ ห้องสมุด จำนวนวารสารที่มีใน ห้องสมุดของท่าน 2

3 3

4 4

5 การลงรายการวารสารที่ ต้องการฉบับทดแทน และ วารสารฉบับที่ต้องการ บริจาค หลังจาก login ที่หน้า member login 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 วิธีบันทึกหลังจาก login คลิกที่ “ ลงรายการ วารสาร ” 10

11 11

12 วิธีลงรายการ เลือกความสัมพันธ์เป็น บริจาค หรือ ขอรับบริจาค แล้วใส่รายการที่ “ ระบุ Holding” 12

13 13 หน้าตารายการ ที่มีทั้ง Holding ( มีใน ห้องสมุด ) และ รายการที่ต้องการ บริจาค

14 รายงานต่างๆ หลังจาก member login 14

15 15

16 16

17 17

18 คำถาม / ข้อเสนอแนะ ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย preeyaporn.r@chula.ac.th 18


ดาวน์โหลด ppt 1 pop หน้าสั่งสำเนาของ ห้องสมุดที่เลือก. การค้นด้วยชื่อ ห้องสมุด จำนวนวารสารที่มีใน ห้องสมุดของท่าน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google