งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายหญิง เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายหญิง เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายชาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายหญิง เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายชาย

3 บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 1 ห้องอเนกประสงค์

4 ห้องแถว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ห้องแถว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน

5 ตึกแถว 2 ชั้น 2 คูหา ตึกแถว 2 ชั้น 3 คูหา

6 แฟลต 3 ชั้น

7

8 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประเภทต่างๆ สำหรับ พระราชทาน เป็น ๒. บำเหน็จความชอบใน ราชการ ๔. ที่ระลึก ๓. บำเหน็จในพระองค์ พระมหากษัตริย์ ๑. บำเหน็จความกล้า หาญ

9 เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จความ กล้าหาญ เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จความ กล้าหาญ ๑

10 เครื่องหมายแพรแถบ บำเหน็จความกล้าหาญ

11 เหรียญกล้าหาญ

12 เหรียญชัยสมรภูมิ

13 เหรียญพิทักษ์เสรีชน

14 เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จ ความชอบ ในราชการ เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จ ความชอบ ในราชการ ๒

15 เหรียญจักรมาลา

16 เหรียญจักรพรรดิมาลา

17 เหรียญราชการชายแดน

18 เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จใน พระองค์ พระมหากษัตริ ย์ เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จใน พระองค์ พระมหากษัตริ ย์ ๓

19

20 เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๙

21 เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นที่ระลึก เหรียญราช อิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นที่ระลึก ๔

22 เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ( พ. ศ.2500)

23 เหรียญที่ระลึก การฉลองและบำเพ็ญกุศล ในวาระที่พระพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนครบ 25 พุทธศตวรรษ ในปี พ. ศ.2500 เหรียญที่ระลึก การฉลองและบำเพ็ญกุศล ในวาระที่พระพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนครบ 25 พุทธศตวรรษ ในปี พ. ศ.2500

24 เหรียญเสด็จนิ วัติ ( พ. ศ.2504)

25 เหรียญที่ระลึก ในการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป ( รวม 15 ประเทศ ) เหรียญที่ระลึก ในการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป ( รวม 15 ประเทศ )

26 เหรียญรัชดาภิเษก ( พ. ศ.2514)

27

28 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธี สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ์ ขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสม บูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพง ศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร

29 เหรียญสมเด็จ พระบรมฯ ( พ. ศ.2515)

30 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธี สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา ขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

31 เหรียญสมเด็จ พระเทพ ฯ ( พ. ศ.2521)

32

33 เหรียญกรุงเทพ ๒๐๐ ปี ( พ. ศ.2525)

34

35 เหรียญราชินี ๕๐ พรรษา ( พ. ศ.2525)

36

37 เหรียญสมเด็จย่า ๘๔ พรรษา ( พ. ศ.2527)

38

39 เหรียญในหลวง ๖๐ พรรษา ( พ. ศ.2530)

40 เหรียญรัชมัง คลาภิเษก ( พ. ศ.2531)

41 ( ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ. ศ.2531 ทรงครองราชย์ครบ 42 ปี 23 วัน )

42

43 เหรียญราชินี ๖๐ พรรษา ( พ. ศ.2535)

44 เหรียญ กาญจนา ภิเษก ( พ. ศ.2539)

45

46

47 เหรียญในหลวง ๗๒ พรรษา ( พ. ศ.2542)

48

49 เหรียญราชินี ๗๒ พรรษา ( พ. ศ.2547)

50

51 เหรียญฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ( พ. ศ.2549)

52 เหรียญกาชาด สรรเสริญ

53 เหรียญกาชาด สมนาคุณ

54 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓

55

56 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่เรื่องที่ผู้แต่งจะกำหนดได้เอง จะต้องเป็นไปตามที่ระบุใน หมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ในการพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เท่านั้น การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่เรื่องที่ผู้แต่งจะกำหนดได้เอง จะต้องเป็นไปตามที่ระบุใน หมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ในการพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายหญิง เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google