งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภ รณ์ไทย พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด บช. ปส. ๐ - ๘๑๘๑ - ๗ - ๐๓๐๓ พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภ รณ์ไทย พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด บช. ปส. ๐ - ๘๑๘๑ - ๗ - ๐๓๐๓ พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภ รณ์ไทย พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด บช. ปส. ๐ - ๘๑๘๑ - ๗ - ๐๓๐๓ พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด บช. ปส. ๐ - ๘๑๘๑ - ๗ - ๐๓๐๓ โดย

2 เครื่องราชอิสริย าภรณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่ พระมหากษัตริย์ทรง สร้างขึ้น สำหรับพระราชทาน ให้กับบุคคล เพื่อประกาศเกียรติยศ และ เป็นบำเหน็จความชอบใน ราชการ หรือส่วนพระองค์ ๑

3 ปัจจุบัน หมาย รวมถึง เครื่องหมายที่ทรง สร้างขึ้น สำหรับ พระราชทานแก่ ผู้ที่ทำความดี ความชอบ อันเป็นประโยชน์ แก่ ประเทศชาติ และ ๒

4 เหรียญที่ทรง สร้างขึ้น สำหรับ พระราชทาน สำหรับ พระราชทาน เป็นที่ระลึก เนื่องใน เป็นที่ระลึก เนื่องใน โอกาสต่าง ๆ ด้วย โอกาสต่าง ๆ ด้วย ๓

5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ ในยุโรป ( ประมาณราว ค. ศ.1095)

6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โปรตุเกส The Order of Christ ( ประมาณ ค. ศ.1140)

7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดนมาร์ก The Order of the Elephant ( ประมาณ ค. ศ.1508)

8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ญี่ปุ่น ( ประมาณ ค. ศ.1875) The Order of the Rising Sun The Order of the Rising Sun

9 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จีน The Order of Double Dragon ( ประมาณ ค. ศ.1881)

10 ส่วนประกอบ ทั่วไป 1. ดวงตรา หรือ เหรียญ 2. แพรแถบ ( สำหรับ บุรุษ และ สตรี )

11 3. ดารา 4. สายสะพา ย

12 5. เครื่องหมาย ดุมเสื้อ 6. เครื่องหมาย แพรแถบ

13 7. สายสร้อย 8. แพรจีบ ( สีชมพู แดง น้ำเงิน ขาว )

14 9. เสื้อครุย ( ฝ่ายหน้า ) เสื้อครุย นพรัตนราชวราภรณ์ เสื้อครุย มหาจักรี บรมราชวงศ์

15 ผ้าทรงสะพัก ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรี บรมราชวงศ์ 10. แพรห่ม หรือ ผ้าทรง สะพัก ( ฝ่ายใน )

16 11. แหวน

17 12. สังวาล 12.1 พระสังวาล พระนพ

18 12.2 พระมหาสังวาล นพรัต นราชวราภรณ์

19 การประดับสังวาล

20 13. เครื่องยศ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้บางประเภท ที่พระมหากษัตริย์ พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ แผ่นดิน เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศ หรือ ประกอบเกียรติยศ แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ทั้ง เจ้านายในขัตติยราชสกุล และผู้บำเพ็ญ ประโยชน์แก่บ้านเมือง

21 คนโททองคำ กระโถนทองคำ กาทอง พร้อม ถาดทอง หีบหมากไม้แดง หุ้มทองคำ พานหมากทองคำ พร้อมด้วย มณฑปทองคำ ซองพลูทองคำ ซองบุหรี่ทองคำ ตลับภู่ทองคำ มีดด้ามทองคำ จอกหมากทองคำ

22 การแต่งกายประกอบ เครื่องยศ ปฐมจุลจอมเกล้า เจ้าพระยาพลเทพพล. ต. ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

23 การแต่งกายประกอบเครื่อง ยศ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายในฝ่ายหน้า ศ. ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน

24 1. เครื่องราชอิสริยาภร ณ์ สำหรับ พระราชทาน แก่ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ เครื่องราชอิสริย าภรณ์ บ่งเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องราชอิสริย าภรณ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

25 2. เครื่องราชอิสริยาภ รณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จ ความชอบ ในราชการ แผ่นดิน

26 3. เครื่องราชอิสริยาภร ณ์ สำหรับ พระราชทาน สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จ ความชอบ เป็นบำเหน็จ ความชอบ ในพระองค์ พระมหากษัตริย์ ในพระองค์ พระมหากษัตริย์

27 4. เหรียญราช อิสริยาภรณ์ ชนิดต่าง ๆ ซึ่ง นับเป็น เครื่องราชอิสริยา ภรณ์


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภ รณ์ไทย พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด บช. ปส. ๐ - ๘๑๘๑ - ๗ - ๐๓๐๓ พ. ต. อ. อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก. ข่าวกรองยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google