งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
โดย พ.ต.อ.อนุรักษ์ สายทอง รอง ผบก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส. ๐-๘๑๘๑-๗-๐๓๐๓

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่ พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทานให้กับบุคคล เพื่อประกาศเกียรติยศ และ เป็นบำเหน็จความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์

3 เครื่องหมายที่ทรงสร้างขึ้น ผู้ที่ทำความดีความชอบ
ปัจจุบัน หมายรวมถึง เครื่องหมายที่ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ ผู้ที่ทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศชาติ และ

4 ๓ เหรียญที่ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทาน เป็นที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ ด้วย

5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ ในยุโรป
(ประมาณราว ค.ศ.1095)

6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โปรตุเกส The Order of Christ (ประมาณ ค.ศ.1140)

7 เดนมาร์ก The Order of the Elephant เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ประมาณ ค.ศ.1508)

8 The Order of the Rising Sun
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ญี่ปุ่น (ประมาณ ค.ศ.1875)

9 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จีน The Order of Double Dragon (ประมาณ ค.ศ.1881)

10 ส่วนประกอบทั่วไป 1. ดวงตรา หรือ เหรียญ
1. ดวงตรา หรือ เหรียญ 2. แพรแถบ (สำหรับบุรุษ และ สตรี)

11 3. ดารา 4. สายสะพาย

12 5. เครื่องหมายดุมเสื้อ 6. เครื่องหมายแพรแถบ

13 7. สายสร้อย 8. แพรจีบ ( สีชมพู แดง น้ำเงิน ขาว )

14 9. เสื้อครุย ( ฝ่ายหน้า ) เสื้อครุย เสื้อครุย มหาจักรี บรมราชวงศ์
9. เสื้อครุย ( ฝ่ายหน้า ) เสื้อครุย มหาจักรี บรมราชวงศ์ เสื้อครุย นพรัตนราชวราภรณ์

15 ผ้าทรงสะพัก ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรี บรมราชวงศ์
10. แพรห่ม หรือ ผ้าทรงสะพัก ( ฝ่ายใน ) ผ้าทรงสะพัก ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรี บรมราชวงศ์

16 11. แหวน

17 12. สังวาล 12.1 พระสังวาล พระนพ

18 12.2 พระมหาสังวาล นพรัตนราชวราภรณ์

19 การประดับสังวาล

20 13. เครื่องยศ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้บางประเภท ที่พระมหากษัตริย์
13. เครื่องยศ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้บางประเภท ที่พระมหากษัตริย์ พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ แผ่นดิน เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศ หรือ ประกอบเกียรติยศ แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ทั้ง เจ้านายในขัตติยราชสกุล และผู้บำเพ็ญ ประโยชน์แก่บ้านเมือง

21 พานหมากทองคำ พร้อมด้วย มณฑปทองคำ ซองพลูทองคำ ซองบุหรี่ทองคำ ตลับภู่ทองคำ มีดด้ามทองคำ จอกหมากทองคำ คนโททองคำ กระโถนทองคำ กาทอง พร้อม ถาดทอง หีบหมากไม้แดง หุ้มทองคำ

22 การแต่งกายประกอบเครื่องยศ
ปฐมจุลจอมเกล้า เจ้าพระยาพลเทพ พล.ต. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

23 การแต่งกายประกอบเครื่องยศ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ศ.ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน

24 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ

25 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบ ในราชการแผ่นดิน

26 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบ ในพระองค์พระมหากษัตริย์

27 4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งนับเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google