งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน

2

3

4

5

6 1. วัตถุหนึ่งอยู่ห่างจากกระจกนูน 10 เซนติเมตร เกิดภาพหลัง กระจก 5 เซนติเมตร กระจกนี้มี ความยาวโฟกัสเท่าใด 2. ชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจาก กระจกนูน 50 เซนติเมตร เกิด ภาพหลังกระจก 10 เซนติเมตร กระจกนี้มีความยาวโฟกัสเท่าใด

7 3. วางวัตถุ ห่างจากกระจกนูน 20 เซนติเมตร ถ้ากระจกนูนที่มี ความยาวโฟกัส เท่ากับ 5 เซนติเมตร จงหาระยะภาพ 4. วางวัตถุหน้ากระจกนูนที่มีรัศมี ความโค้ง 1.2 เมตร จะเกิดภาพ ห่างจากระจก 0.2 เมตร จงหาว่า วัตถุห่างจากกระจกเท่าใด

8 5. วัตถุสูง 1.2 เมตร อยู่ห่างจาก กระจก 3.6 เมตร เกิดภาพห่าง จากระจก 2.4 เมตร เกิดภาพสูง กี่เมตร 6. วางวัตถุสูง 4 เซนติเมตร หน้า กระจกนูน ห่างจากกระจก 24 เซนติเมตร ถ้ากระจกนี้มีความ ยาวโฟกัส 8 เซนติเมตร จงหา ความสูงของภาพ

9 7. วางวัตถุห่างจากกระจกโค้งนูน 16 เซนติเมตร เกิดภาพขนาด ลดลง 2 เท่า หลังกระจก กระจก โค้งนี้ มีความยาวโฟกัสเท่าใด 8. วางวัตถุไว้ที่หน้ากระจกโค้งนูน เป็นระยะ 12 เซนติเมตร ได้ อัตราส่วนของขนาดภาพ : ขนาด ของวัตถุเป็น 1:3 ภาพที่เกิดขึ้นอยู่ ห่างจากกระจกเป็นระยะเท่าใด

10 9. ปากกาด้ามหนึ่งสูง 10 เซนติเมตร อยู่หน้ากระจกนูน 5 เซนติเมตร ได้ภาพในกระจกสูง 6 เซนติเมตร กระจกนูนมีรัศมีความ โค้งกี่เซนติเมตร 10. วัตถุสูง 10 เซนติเมตร วางไว้ หน้ากระจกนูนห่างจากกระจกนูน 100 เซนติเมตร เกิดภาพหลัง กระจกนูนสูง 2 เซนติเมตร จงหาว่า กระจกนูนมีรัศมีความโค้งเท่าใด

11  สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google