งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน

2

3

4

5

6 1. วัตถุหนึ่งอยู่ห่างจากกระจกเว้า เป็นระยะ 10 เซนติเมตร เกิด ภาพเสมือนหลังกระจก เป็น ระยะ 20 เซนติเมตร จงหา ความยาวโฟกัสของกระจก 2. ชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากกระ เว้าบานหนึ่งเป็นระยะ 5 เซนติเมตร เกิดภาพเสมือน หลังกระจกห่างกระจก 10 เซนติเมตร กระจกนี้มีความยาว โฟกัสเท่าใด

7 3. วางวัตถุ ห่างจากกระจกเว้า 45 เซนติเมตร ถ้ากระจกนูนที่มี ความยาวโฟกัส เท่ากับ 20 เซนติเมตร จงหาตำแหน่งภาพ 4. วางวัตถุหน้ากระจกเว้าห่างจา กระจกเว้า 20 เซนติเมตร ถ้า กระจกเว้ามีรัศมีความโค้งเท่ากับ 30 เซนติเมตร จงหาตำแหน่ง ภาพและชนิดของภาพ

8 5. วัตถุสูง 2 เซนติเมตร วางหน้า กระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง 40 เซนติเมตร ห่างจากกระจก 30 เซนติเมตร ภาพที่เกิดขึ้นสูงเท่าใด 6. เทียนไขแท่งหนึ่งสูง 10 เซนติเมตร วางหน้ากระจกโค้งเว้า ความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร เกิดภาพเสมือนห่างจากระจก 30 เซนติเมตร ภาพที่เกิดขึ้นจะสูง เท่าใด

9 7. จะต้องวางวัตถุห่างจากกระจก เว้าที่มีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร เป็นระยะเท่าใด จึง จะได้ภาพขยาย 4 เท่า และอยู่ คนละข้างกับวัตถุ 8. ทันตแพทย์ ถือกระจกรัศมี ความโค้ง 8 เซนติเมตร โดยถือ ห่างจากฟันผุของคนไข้เป็นระยะ 2 เซนติเมตร จงหาการขยาย ของภาพฟันผุ

10 9. วางปากกาด้ามหนึ่งไว้หน้า กระจกเว้า จะได้ภาพหน้ากระจกมี กำลังขยาย 0.5 เท่า แต่ถ้าเลื่อน กระจกเข้าหาปากกา 20 เซนติเมตร จะได้ภาพมีกำลังขยาย 4 เท่า รัศมีความโค้งของกระจกที่ เป็นไปได้มีค่าเท่าใด 10. กระจกเว้าอันหนึ่ง ทำให้เกิด ภาพจริงของวัตถุ ที่วางห่างจาก กระจกเว้า 30 เซนติเมตร มีขนาด เท่ากับวัตถุพอดี จงหารัศมีความ โค้งของกระจก

11  สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลิตโดย นางศรีไพ จิตอารี โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัด น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google