งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูฉัตร์มงคล สนพลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูฉัตร์มงคล สนพลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

2 พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

3 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสมการ

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
สมการ (Equation) คือ การเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ (ข้อความ 2 ข้อความ) โดยใช้เครื่องหมาย “=” และใช้ตัวแปรแทนสัญลักษณ์ของสมการ

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
ตัวแปร (Variable) คือจำนวนที่ยังไม่ทราบค่า สัญลักษณ์ที่นิยมนำมาใช้เป็นตัวแปร คือ x, y, z

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
ค่าคงที่ (Constants) คือตัวเลขหรือจำนวนที่มีค่าคงตัว 5,10, 15, -4, 2, 3 คือค่าคงที่

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
คำตอบของสมการ (Solutions) คือ จำนวนตัวเลขที่นำมาแทนค่าตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริง

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการ เมื่อนำคำตอบไปแทนค่าในตัวแปรของสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
สัมประสิทธ์ของตัวแปร คือ จำนวนที่คูณอยู่กับตัวแปรนั้น ๆ

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
เลขชี้กำลัง คือ ค่าของเลขยกกำลัง

11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
การตรวจสอบคำตอบของสมการ เป็นการนำค่าของตัวแปรไปแทนค่าในสมการ

12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการ
คำตอบของสมการจะถูกต้อง ก็ต่อเมื่อ นำค่าของตัวแปรไปแทนค่าในสมการ แล้วทำให้ค่าของสมการทั้งสองข้างเท่ากัน

13 ระบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

14 การแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

15 วิธีการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรี่มีสมการเดียว

16 วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

17 สรุป


ดาวน์โหลด ppt ครูฉัตร์มงคล สนพลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google