งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูฉัตร์มงคล สนพลาย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ สมการ (Equation) คือ การ เท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ ( ข้อความ 2 ข้อความ ) โดยใช้ เครื่องหมาย “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูฉัตร์มงคล สนพลาย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ สมการ (Equation) คือ การ เท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ ( ข้อความ 2 ข้อความ ) โดยใช้ เครื่องหมาย “"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

2

3

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ สมการ (Equation) คือ การ เท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ ( ข้อความ 2 ข้อความ ) โดยใช้ เครื่องหมาย “ = ” และใช้ตัว แปรแทนสัญลักษณ์ของ สมการ

5 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ ตัวแปร (Variable) คือ จำนวนที่ยังไม่ทราบค่า สัญลักษณ์ที่นิยมนำมาใช้เป็น ตัวแปร คือ x, y, z

6 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ ค่าคงที่ (Constants) คือ ตัวเลขหรือจำนวนที่มีค่าคงตัว 5,10, 15, -4, 2, 3 คือค่าคงที่

7 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ คำตอบของสมการ (Solutions) คือ จำนวนตัว เลขที่นำมาแทนค่าตัวแปรแล้ว ทำให้สมการเป็นจริง

8 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ การแก้สมการ คือ การหา คำตอบของสมการ เมื่อนำ คำตอบไปแทนค่าในตัวแปร ของสมการแล้วทำให้สมการ เป็นจริง

9 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ สัมประสิทธ์ของตัวแปร คือ จำนวนที่คูณอยู่กับตัวแปรนั้น ๆ

10 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ เลขชี้กำลัง คือ ค่าของเลข ยกกำลัง

11 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ การตรวจสอบคำตอบของ สมการ เป็นการนำค่าของตัว แปรไปแทนค่าในสมการ

12 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ คำตอบของสมการจะ ถูกต้อง ก็ต่อเมื่อ นำค่าของตัว แปรไปแทนค่าในสมการ แล้ว ทำให้ค่าของสมการทั้งสอง ข้างเท่ากัน

13 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ครูฉัตร์มงคล สนพลาย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สมการ สมการ (Equation) คือ การ เท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ ( ข้อความ 2 ข้อความ ) โดยใช้ เครื่องหมาย “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google