งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

3 วัสดุอุปกรณ์ ผ้าผืนยาว ผ้าพันคอหรือ ผ้าขนหนู ขนาด 27  54 นิ้ว เข็มสอย ด้ายสีอ่อน เข็มหมุดหัว มุก ลูกปัด เลื่อมสีต่างๆ กรรไกร โบว์สี ต่างๆ เชือกสีทองเส้นๆ

4 ขั้นตอนการพับหนู

5 หู พับมุมผ้ามุมหนึ่งเข้ามา 3 นิ้ว พับลงมาอีก 1 นิ้ว จับริมผ้า 2 ข้างชนกันตรงกลางพับ

6 หัว ใช้ด้ายมัดยาวลงมา 1 นิ้ว ม้วนขอบผ้า สองข้างเข้าหากันจับให้แน่นกด ผ้าด้านหลัง จับสันผ้ามารวมกันที่คอ มัดให้แน่นจะได้โครงหัว

7 * หู จับมุมผ้าพับแล้วมัดให้แน่น นำหูมามัดติดกับหัว

8 จมูก โอบริมผ้ามาใต้คาง มัดติดกับหัว แต่งหน้าปักตา

9 ลำตัว จับผ้าด้านหลังโคนคอ พับเฉลียงทำสันโอบรอบคอ เย็บลง มา 1 ซม.

10 จับริมผ้าสองข้าง ๆ ละ 1 นิ้ว ม้วนเข้าหากันแล้วเย็บ ลงมาที่ ท้อง 1 ซม. ขาหน้า

11 ขั้นตอนการพับเสือ

12 * คลี่ผ้าออกจับมุมผ้า ด้านบนพับลง 6 นิ้ว และพับ 2 นิ้ว อีก ครั้งหนึ่ง จับริมผ้าพับชนกันตรง กลาง พับอีกครั้ง เว้นปลายแหลม เข้ามา 1 นิ้ว ใช้ด้ายมัดให้แน่น

13 หัว จับสันผ้า 2 ข้างมารวบไว้ ใต้คาง จับหัวตั้งขึ้น จับสันผ้าสอง ข้างมารวมไว้ใต้คาง อีกมัด ให้แน่น

14 หู จับมุมผ้าที่เหลือ พับทำหู มัดติด กับหัว จับริมผ้าโอบใต้คาง แล้วพับ หูอีกข้างมัดติดกับหัว แต่งหน้า ปัก ตา

15 จับผ้าส่วนหลังโคนคอพับ ทำสันผ้าโอบรอบคอเย็บสอยลงมา 1 นิ้ว ลำตัว

16 ขาหน้า จับริมผ้าสองยาวข้างละ 2 นิ้ว

17 * จับเสือกับหนูรวมกัน ให้เสือสูงกว่าหนู บนผ้าที่เหลือจับ ขอบริมผ้าพับ 2 นิ้ว เป็นเส้นยาวโอบ รอบตัวสัตว์ทั้งสองชนกันด้านหลัง พับริมกลัดด้วยเข็มหมุด

18 จับทั้งคู่คว่ำลงพับขอบ กระจาด 4 นิ้ว ความสูง ตรึงด้วยเข็มหมุดผ้าที่เหลืออัดเข้า ด้านใน แล้วจับพับผ้าเป็นรูปวงรี พับผ้าเป็นฐานกระจาด ตรึงด้วยเข็ม หมุดกลัด เย็บ สอยให้แน่นอีกครั้ง หนึ่ง *

19 นำไปแต่งให้สวยงาม *

20 ผู้ที่สนใจสั่งซื้อวีซีดีการสอนได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 E-mail : jarasee@hotmail.com โทรศัพท์ 032-520481, 032-520500 ต่อ 204


ดาวน์โหลด ppt ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง และครูประไพ อิงคะวะระ รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google