งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ อ. เฉลิม จินาตุน. ตอนที่ 2 การควบคุมแบบรีเลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ อ. เฉลิม จินาตุน. ตอนที่ 2 การควบคุมแบบรีเลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ อ. เฉลิม จินาตุน

2 ตอนที่ 2 การควบคุมแบบรีเลย์

3 อ. เฉลิม จินาตุน จุดประสงค์การสอน 1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุม แบบรีเลย์ 2. สามารถอ่านแบบวงจร ควบคุมแบบรีเลย์ 3. เขียนโปรแกรมควบคุม มอเตอร์เบื้องต้นแบบใช้ วงจรรีเลย์ได้

4 อ. เฉลิม จินาตุน ระบบที่ใช้แผงวงจรรีเลย์ อาศัยรีเลย์เป็น สวิทช์ในการทำงาน โดย หลักการใช้อำนาจของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยใน การตัดต่อวงจรที่ ควบคุมการทำงาน โดยการ สร้างเงื่อนไขการควบคุม ไว้ล่วงหน้า

5 อ. เฉลิม จินาตุน รีเลย์ (Relay)

6 อ. เฉลิม จินาตุน รีเลย์ (Relay) รีเลย์ คือ สวิทช์ที่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจ แม่เหล็กไฟฟ้าช่วยใน การตัด - ต่อวงจรซึ่งการ ตัดต่อวงจรส่วนใหญ่ เป็นวงจรกำลังขนาด เล็ก โดยขึ้นอยู่กับ ชนิด และการทนกระแสของ รีเลย์

7 อ. เฉลิม จินาตุน รีเลย์ (Relay)

8 อ. เฉลิม จินาตุน รีเลย์ (Relay)

9 อ. เฉลิม จินาตุน คอนแทคเตอร์ (Contactor)

10 อ. เฉลิม จินาตุน คอนแทคเตอร์ (Contactor

11 อ. เฉลิม จินาตุน คอนแทคเตอร์ (Contactor ลักษณะของคอน แทคเตอร์คล้ายกับรีเลย์ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ทน กระแสได้มากกว่า หาก คอนแทคเตอร์ชนิดทน กระแสได้สูงจะมี อุปกรณ์ดับอาร์คคอน แทคเพิ่มขึ้น

12 อ. เฉลิม จินาตุน รีเลย์หน่วงเวลา (Timer Relay) สำหรับวงจรควบคุมที่มี การทำงานเป็นแบ อัตโนมัติมากขึ้น ในวงจร ก็ต้องมีอุปกรณ์ Timer Relay หรือ รีเลย์ หน่วงเวลา เป็นรีเลย์ ที่สามารถตั้งเวลาการ ทำงานของคอนแทคได้

13 อ. เฉลิม จินาตุน รีเลย์หน่วงเวลา (Timer Relay)

14 อ. เฉลิม จินาตุน สวิทช์ปุ่มกด (Push button switch) สัญลักษณ์ อุปกรณ์

15 อ. เฉลิม จินาตุน สวิทช์ปุ่มกด (Push button switch)

16 อ. เฉลิม จินาตุน โอเวอร์โหลด (Thermal overload relay)

17 อ. เฉลิม จินาตุน โอเวอร์โหลด (Thermal overload relay) โอเวอร์โหลด รีเลย์ที่ ใช้งานกันนิยมใช้ แบบไบเมลทอล โดย อาศัยหลักการทำงาน โค้งงอของไบเมลทอลที่ ร้อนเนื่องจากมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มากกว่าค่าที่กำหนด

18 อ. เฉลิม จินาตุน ลิมิตสวิทช์ (Limit Switch)

19 อ. เฉลิม จินาตุน ลิมิตสวิทช์ (Limit Switch

20 อ. เฉลิม จินาตุน ลิมิตสวิทช์ (Limit Switch

21 อ. เฉลิม จินาตุน Toggle Switch ( สวิทช์โยก )

22 อ. เฉลิม จินาตุน Toggle Switch ( สวิทช์โยก ) เป็นสวิทช์ที่ทำงานโดย การโยก และเกิดการ ล็อคหน้าสัมผัสทางกล ให้มีสถานการณ์ทำงาน ค้างไว้ และเมื่อต้องการ เปลี่ยนสภาวะการทำงาน ก็ทำการโยกสวิทช์อีก ครั้งหนึ่ง

23 อ. เฉลิม จินาตุน อุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์ แบบกระแสโหลดเกิน (Overload Current) เป็นค่าของกระแสขณะ ที่มีค่าสูงกว่าค่ากระแส ปกติ (Rated Current) ที่กำหนดไว้ บนป้าย (Name Plate)

24 อ. เฉลิม จินาตุน แบบกระแสลัดวงจร (Short Current Circuit) เป็นค่ากระแส สูงสุดที่ไหลผ่านในสาย ไปยังจุดที่เกิดการ ลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกัน กระแสเกินได้แก่ ปลั๊ก ฟิวส์ (Plug Fuse) อุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์

25 อ. เฉลิม จินาตุน แบบควบคุมมอเตอร์ด้วย แผงวงจรรีเลย์ แบบวงจรสายเดียว แบบวงจรแสดงการ ทำงาน แบบวงจรแสดงงาน จริง แบบวงจรประกอบการ ติดตั้ง

26 อ. เฉลิม จินาตุน มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส

27 อ. เฉลิม จินาตุน วงจรกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสแบบ สตาร์ - เดลต้า

28 อ. เฉลิม จินาตุน

29 แบบวงจร สายเดียว Single line diagram

30 อ. เฉลิม จินาตุน แบบวงจรแสดง การทำงาน Schematic diagram

31 อ. เฉลิม จินาตุน

32 แบบวงจรแสดงงาน จริง Working diagram or wiring diagram

33 อ. เฉลิม จินาตุน

34 วงจรกำลัง มอเตอร์ ไฟฟ้า 3 เฟส

35 อ. เฉลิม จินาตุน ตัวอย่างวงจรการ ควบคุมมอเตอร์ วงจรเปิด - ปิด วงจรทำงานชั่วขณะ วงจรรักษาสภาพ วงจรหน่วงเวลา

36 อ. เฉลิม จินาตุน วงจร ควบคุม การทำงาน เปิด - ปิด On-Off Circuit

37 อ. เฉลิม จินาตุน วงจรทำงาน ชั่วขณะ Instantaneou s Circuit

38 อ. เฉลิม จินาตุน วงจรรักษา สภาพ Interlock Circuit

39 อ. เฉลิม จินาตุน วงจร หน่วง เวลา Time Delay Circuit

40 อ. เฉลิม จินาตุน วงจร ป้องกัน การทำงาน พร้อมกัน (Interloc k Circuit)

41 อ. เฉลิม จินาตุน ตัวอย่างการ ใช้งาน และการเขียน โปรแกรม

42 อ. เฉลิม จินาตุน วงจร Relay Output Normally Open (NO) Normally Closed (NC) ( )

43 อ. เฉลิม จินาตุน I0.1I0.2 Q0.1 I0.2 Q0.11 I0.1. กำหนดให้ S1 = I0.1 S2 = I0.2 K1 = Q0.1 EX.1 วงจรทำงานชั่วขณะ แลดเดอร์ ไดอะแกรม

44 อ. เฉลิม จินาตุน ( ) แลดเดอร์ ไดอะแกรม I1I1 I2I2 Q1Q1 Q1Q1 Q1Q1 Q2Q2

45 อ. เฉลิม จินาตุน


ดาวน์โหลด ppt นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ อ. เฉลิม จินาตุน. ตอนที่ 2 การควบคุมแบบรีเลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google