งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียกชื่อเมฆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียกชื่อเมฆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียกชื่อเมฆ

2 ระดับของเมฆ เซอรัส เซอโรคิวมูลัส เซอโร สเตรตัส อัลโตคิวมูลัส
อัลโตสเตรตัส สเตรโตคิวมูลัส คิวมูลัส นิมโบสเตรตัส คิวมูโลนิมบัส สเตรตัส ระดับของเมฆ

3 เมฆชั้นต่ำ: สเตรโตคิวมูลัส Stratocumulus

4 เมฆชั้นต่ำ: สเตรตัส Stratus

5 เมฆชั้นต่ำ: นิมโบสเตรตัส Nimbostratus

6 เมฆชั้นกลาง: อัลโตสเตรตัส Altostratus

7 เมฆชั้นกลาง: อัลโตคิวมูลัส Altocumulus

8 เมฆชั้นสูง: เซอโรคิวมูลัส Cirrocumulus

9 เมฆชั้นสูง: เซอโรสเตรตัส Cirrostratus

10 เมฆชั้นสูง: เซอรัส Cirrus

11 เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง: เมฆคิวมูลัส Cumulus

12 เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง: เมฆคิวมูโลนิมบัส Cumulus


ดาวน์โหลด ppt การเรียกชื่อเมฆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google