งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 1/12 การเรียกชื่อเมฆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 1/12 การเรียกชื่อเมฆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 1/12 การเรียกชื่อเมฆ

2 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 2/12 ระดับของเมฆ นิมโบสเตรตัส สเตรตัส อัลโตสเตรตัส สเตรโตคิวมูลัส คิวมูลัส คิวมูโลนิมบัส เซอโร สเตรตัส เซอรัส อัลโตคิวมูลัส เซอโรคิวมูลัส

3 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 3/12 เมฆชั้นต่ำ: สเตรโตคิวมูลัส Stratocumulus

4 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 4/12 เมฆชั้นต่ำ: สเตรตัส Stratus

5 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 5/12 เมฆชั้นต่ำ : นิมโบสเตรตัส Nimbostratus

6 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 6/12 เมฆชั้นกลาง: อัลโตสเตรตัส Altostratus

7 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 7/12 เมฆชั้นกลาง: อัลโตคิวมูลัส Altocumulus

8 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 8/12 เมฆชั้นสูง: เซอโรคิวมูลัส Cirrocumulus

9 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 9/12 เมฆชั้นสูง: เซอโรสเตรตัส Cirrostratus

10 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 10/12 เมฆชั้นสูง: เซอรัส Cirrus

11 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 11/12 เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง: เมฆคิวมูลัส Cumulus

12 Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 12/12 เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง: เมฆคิวมูโลนิมบัส Cumulus


ดาวน์โหลด ppt Copyright  2003 The LESA Project ชนิดของเมฆ 1/12 การเรียกชื่อเมฆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google