งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทห์วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ 1/3 เทห์วัตถุในระบบสุริยะ หมายเหตุ : เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อยดาวหาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทห์วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ 1/3 เทห์วัตถุในระบบสุริยะ หมายเหตุ : เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อยดาวหาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทห์วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ 1/3 เทห์วัตถุในระบบสุริยะ หมายเหตุ : เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อยดาวหาง อุกกาบาต และ ดาวตก

2 เทห์วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ 2/3 เทห์วัตถุในระบบดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ (Stars) เนบิวลา (Nebula) กระจุกดาวเปิด (Open cluster) หมายเหตุ : เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน

3 เทห์วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ 3/3 เทห์วัตถุในระบบกาแล็กซี กาแล็กซี (Stars) กระจุกดาวทรงกลม (Globular cluster) หมายเหตุ : เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt เทห์วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ 1/3 เทห์วัตถุในระบบสุริยะ หมายเหตุ : เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อยดาวหาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google