งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ผสมเทียม จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ผสมเทียม จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ผสมเทียม จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 อุปกรณ์ผสมเทียมและการบำรุงรักษา อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานผสมเทียม ที่สำคัญได้แก่ 1.ปืนผสมเทียม 2.กระบอกเก็บปืนและพลาสติกชีท 3.กรรไกร 4.ปากคีบ(Forceps) 5.พลาสติกชีท 6.แซนนิตารีชีท 7.กระติกน้ำร้อนหรือกระติดเทอร์โมส 8.เทอร์โมมิเตรอร์

3 9.ถุงมือล้วง 10.รองเท้าบู๊ท 11.ผ้ากันเปื้อน 12.ถังน้ำเชื้อและถังไนโตรเจน 13.น้ำเชื้อ 14.น้ำยาฆ่าเชื้อ 15.ผ้าเช็ดมือ 16.แบบบันทึก 17.กระเป๋าถังสนาม 18.อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

4

5 ปืนผสมเทียม ทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ประกอบด้วย ตัวปืน ก้านปืน หัวจุกและ วงแหวนพลาสติกสีเขียว

6 -ตัวปืน เป็นทรงกระบอก ความยาวประมาณ 44 เซนติเมตร มีรูตรงกลาง

7 ปืนบางรุ่น รูด้านปลายของตัวปืนทั้ง สองข้างจะใหญ่ไม่เท่ากัน ด้านที่รูเล็กใช้ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อ ขนาด 0.25 ซีซี ส่วนด้านที่รูใหญ่ ใช้ผสม เทียมด้วยน้ำเชื้อขนาด 0.5 ซีซี

8 -ก้านปืน ปลายข้างหนึ่งจะเล็กกว่ารูของหลอดน้ำเชื้อ เล็กน้อย เป็นส่วนที่สอดเข้ากับหลอดน้ำเชื้อ ก้านปืนจะค่อย ๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ

9 ปลายข้างที่ใหญ่ จะต่อกับแป้นวงกลม ใช้เป็นที่กดสำหรับปล่อยน้ำเชื้อ ก้านปืนความยาวจะมากกว่าตัวปืน เล็กน้อย คือยาวประมาณ 45 เซนติเมตร

10 -หัวจุกเป็นส่วนที่ครอบปลายข้างหนึ่งของตัวปืนไว้หัวจุกจะเป็นรูปทรงกระบอก ปลายเล็กเท่ากับตัวปืน โคนจะใหญ่

11 หัวจุก เป็นตัวสำหรับถ่างปลาย พลาสติกชีท หัวจุก จะยาวประมาณ 2.5 เซ็นติเมตร ปืนบางรุ่นหัวจุกจะติดกับตัวปืนไม่ สามารถแยกจากกันได้

12 -วงแหวนพลาสติกสีเขียว เป็นวงพลาสติกมีสีเขียวมีรูตรงกลาง ตัวปืน วงแหวนพลาสติก หัวจุก ก้านปืน

13 วงแหวนทั้งวงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.5 เซ็นติเมตร รูตรงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางรู ประมาณ 0.6 เซนติเมตร ใช้สำหรับล๊อกพลาสติกชีท ไว้กับหัว จุก

14 ปืนผสมเทียม ปัญหาที่พบคือ ปืนสกปรก โดยเฉพาะ ในรูของตัวปืนที่สอดหลอดน้ำเชื้อ ปืนผสมเทียมหลังจากใช้งาน ควรถอด ล้าง ทำความสะอาด และใช้ผ้าสะอาดเช็ด ให้แห้ง หากปืนสกปรกมาก ควรต้มทำความ สะอาด วงแหวนพลาสติกสีเขียว เป็นวงแหวน ที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักหล่นหาย

15 กระบอกเก็บปืน เป็นกระบอกอลูมิเนียม หรือกระบอกที่ ทำด้วยท่อพีวีซี ตัวกระบอกยาวประมาณ 18.5-19 นิ้ว หรือ 47-50 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอก 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งตัน ปลายอีกด้านหนึ่ง เป็นฝาสำหรับเปิด-ปิด

16 กระบอกเก็บปืนผสมเทียมหรือ พลาสติกชีท ปัญหาที่มักพบคือ ภายในท่อ สกปรก หลังการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ควรล้าง ทำความสะอาด และคว่ำตากให้แห้ง

17 กรรไกร ใช้สำหรับตัดปลายหลอดน้ำเชื้อ กรรไกรเฉพาะที่ใช้ตัดปลายหลอดน้ำ เชื้อ จะเป็นกรรไกรปลายมน มีรูกลางใบตัด สำหรับสอดหลอดน้ำเชื้อเข้าไปเพื่อตัด ที่ใช้อยู่ทั่วไปมักเป็นกรรไกรสแตนเลส สำหรับศัลยกรรมทั่วไป ปลายจะแหลม ประโยชน์ใช้สอยสูงกว่า

18 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของกรรไกร คือ กรรไกรสกปรก ก่อนใช้งานควรใช้สำลีชุบแอลกอฮอร์ เช็ดฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ที่กรรไกรเสียก่อน ทุกครั้งหลังใช้งาน ควรใช้ผ้าสะอาดเช็ด ให้แห้ง

19 ปากคีบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คีบหลอดน้ำเชื้อออก จากถัง มีหลายแบบทั้งแบบปลายโค้ง ปลายตรง แบบมีฟันเขี้ยวและฟันตะไบ มีหลายขนาดทั้งขนาดเล็ก กลางและ ขนาดใหญ่ ปากคีบอย่างดี จะทำด้วยสแตนเลสไม่ เป็นสนิม มีความหนาแข็งแรงทนทาน ปากคีบที่คุณภาพไม่ดีนัก จะทำด้วย สังกะสี น้ำหนักเบา อ่อน บิดเบี้ยวได้ง่าย

20 ก่อนใช้งานควรใช้สำลีชุบแอลกอฮอร์ เช็ดฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ที่ปากคีบเสียก่อน ทุกครั้งหลังใช้งาน ควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ แห้ง

21 พลาสติกชีท เป็นส่วนที่ใช้หุ้มปืนผสมเทียม และ เป็นส่วนที่จะผ่านทะลุคอมดลูกเข้าไปในตัว มดลูก พลาสติกชีท เป็นพลาสติกใส ทรงกระบอก ความกว้างจะพอดีกับความกว้างของ ปืนผสมเทียม ส่วนความยาว อาจยาว เท่ากับตัวปืนผสมเทียม หรือยาวกว่า เล็กน้อย

22 ปลายข้างหนึ่งเป็นรูกระบอกที่เว้า เล็กลง เป็นด้านที่ปล่อยน้ำเชื้อ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเป็นรูเช่นกัน แต่จะมีรอยฉีกไว้ เพื่อเสียบกับหัวจุก ของปืนผสมเทียมใช้วงแหวนพลาสติก ล๊อค ด้านในของพลาสติกชีท จะมีจุกสี เขียวสำหรับใช้ล๊อคยึดหลอดน้ำเชื้อ

23 พลาสติกชีททุกอัน จะผ่าน กระบวนการฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจะถูกห่ออยู่ ในถุงพลาสติก แต่ละถุงจะบรรจุพลาสติกชีท 50 อัน

24 หากจะนำพลาสติกชีทไปใช้ ไม่ควร เปิดปากถุงกว้างมากนัก หากเปิดปากถุงกว้าง พลาสติกชีทที่ เหลือจะมีโอกาสสกปรกได้ง่าย

25 แซนิตารีชีท เป็นถุงพลาสติกแคบยาว ใช้สวมทับพลาสติกชีทอักชั้นหนึ่ง แต่ละชิ้นกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 47 เซนติเมตร ซึ่งความยาวจะ ใกล้เคียงกับความยาวของปืนฉีดน้ำเชื้อ ปลายด้านหนึ่งของแซนนิตารี ชีท จะมี ร่องเจาะตรงกลางหรับสำหรับสอดปืนฉีด น้ำเชื้อเข้าไป

26 แซนนิตารี ชีท แต่ละชิ้น จะยาวต่อ กัน มีรอยปรุสำหรับฉีกแซนนิตารี ชีทแต่ ละชิ้นให้ขาดออกจากกัน แซนนิตารี ชีท จะถูกม้วนเป็นวง บรรจุอยู่ในตลับ ตลับละประมาณ 80 ชิ้น ด้านข้างตลับจะมีช่องสำหรับดึงแซนนิ ตารี ชีท ออกมา

27 ในการรักษาความสะอาดให้แซนนิตารี ชีท เพียงแค่อย่าเปิดกล่องแซนนิตารีชีท ถ้าไม่จำเป็น การใช้งานให้ดึงปลายแซนนิตารีชีท ออกมาจากกล่องเล็กน้อยจนเห็นรอยผ่า จากนั้นสอดปลายปืนเข้าไปในรอยผ่า ของแซนนิตารีชีท พร้อมกับค่อย ๆ ดึงแซน นิตารีชีทออกมา จากนั้นสอดปืนเข้าไปในแซนนิตารีชีท จนสุดปืน จะเห็นรอยต่อแผ่นต่อไปของแซน นิตารีชีท ให้จับที่แผ่นต่อไปฉีกให้ขาดออก จากัน

28 กระติกน้ำร้อน ใช้บรรจุน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35- 37 องศาเซลเซียส เพื่อละลาย น้ำเชื้อ กระติกน้ำร้อน มักเป็น กระติก 2 ชั้น ระหว่างชั้นจะบุ ด้วยตัวเก็บความร้อน เช่น โฟม กระติกน้ำร้อนหลังใช้งาน ในแต่ละวัน จะต้องล้างทำความ สะอาดและคว่ำตากให้แห้ง

29 เทอร์โมมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำอุ่น เพื่อใช้ละลายน้ำเชื้อ เทอร์โมมิเตอร์ควรเป็นชนิดที่สามารถ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-100 องศา เซลเซียส ปัญหาที่พบจากการใช้ เทอร์โมมิเตอร์คือเทอร์โมมิเตอร์มักตก แตก

30 ถุงมือล้วง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมทับมือและแขน ของผู้ล้วง เพื่อป้องกันอุจาระโคเปรอะเปื้อน มือหรือแขนผู้ล้วง ถุงมือล้วงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นถุงมือพลาสติก ชนิดมีนิ้วมือ 5 นิ้ว และมี ความยาวถึงไหล่ เป็นถุงมือที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลังจากใช้งานแล้ว ควรม้วนพันมัด เป็นก้อนและทิ้งถังขยะ อย่าทิ้งลงบนพื้น ซึ่ง หากโคกินเข้าไป ถุงมือจะไปอุดกระเพาะทำ ให้โคตายได้

31

32 รองเท้าบู๊ท เป็นอุปกรณ์ที่สวมแทนรองเท้าปกติขณะ เข้าฟาร์ม ป้องกันการเปรอะเปื้อน จากมูลโคใน คอกก่อน เมื่อออกจากฟาร์มแต่ละฟาร์ม ต้องล้าง รองเท้าบู๊ทให้สะอาด เป็นการป้องกันเชื้อโรค จากฟาร์มหนึ่งแพร่ไปสู่อีกฟาร์มหนึ่ง ทุก ๆ วันเมื่อกลับถึงสำนักงาน จะต้อง ล้างรองเท้าและทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อ และคว่ำตากให้แห้ง

33

34 ผ้ากันเปื้อน เป็นอุปกรณ์ป้องกันมูลโคกระเด็นมาถูก เสื้อผ้า ผ้ากันเปื้อนมักทำด้วยพลาสติก ขอบ ด้านบนทั้งซ้ายและขวาทำเป็นห่วง สำหรับ ร้อยเชือกคล้องคอ ตรงกลางลำตัวทำเป็น ห่วงทั้งซ้ายและขวา สำหรับร้อยเชือกเพื่อรัด เอว

35 ก่อนออกจากฟาร์ม จะต้องล้างทำความ สะอาดผ้ากันเปื้อน เพื่อป้องกันเชื้อโรคจาก ฟาร์มหนึ่งแพร่ไปสู่อีกฟาร์มหนึ่ง ทุก ๆ วันเมื่อกลับถึงสำนักงาน จะต้อง ซักล้างผ้ากันเปื้อนและทำการฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตากให้แห้ง

36 ถังน้ำเชื้อหมายถึงถังสำหรับเก็บน้ำเชื้อ ถังไนโตรเจนหมายถึงถังสำหรับเก็บสำรอง ไนโตรเจนเหลว เพื่อเติมลงในถังน้ำเชื้อหาก ไนโตรเจนเหลวในถังน้ำเชื้อลดลง โครงสร้างหลัก ๆ ของถังน้ำเชื้อและถัง ไนโตรเจนคล้ายกัน ส่วนที่อาจต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อย ได้แก่

37 -ปากของถังเก็บน้ำเชื้อมักจะกว้างกว่า ปากของถังเก็บไนโตรเจนเหลว ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกในการใช้งาน -ปากของถังเก็บน้ำเชื้อจะมีรอยบากไว้ เป็นร่องไว้สำหรับแขวนก้านแคนิสเตอร์ (Canister) ส่วนปากของถังเก็บ ไนโตรเจนเหลวไม่มีรอยบาก แต่ถังน้ำเชื้อบางรุ่น ปากถังก็ไม่มีรอย บาก ก้านแคนิสเตอร์ที่ใช้กับถังรุ่นนี้จะเป็น พลาสติกแบน ปากถังจึงไม่จำเป็นต้องมีรอย บาก

38 -แกนของฝาถังเก็บน้ำเชื้อและถังเก็บ ไนโตรเจนเหลวส่วนใหญ่จะทำด้วยโฟม (Foam) เช่นเดียวกัน -แกนของฝาถังเก็บน้ำเชื้อบางรุ่นจะ เซาะเป็นร่องไว้เพื่อบังคับไม่ให้ก้านแคนิ สเตอร์เคลื่อนที่ไปมาได้ แต่แกนของฝาถัง เก็บไนโตรเจนเหลว จะไม่เซาะร่อง ยกเว้นถังที่เก็บน้ำเชื้อที่แคนิสเตอร์เป็น พลาสติกแกนของฝาถังจะไม่เซาะเป็นร่อง

39

40 ถังน้ำเชื้อและถังไนโตรเจน จะเป็นถัง 2 ชั้น ภายในระหว่างชั้นทั้งสอง จะกรุด้วยวัสดุ ที่เป็นฉนวนความร้อนอย่างดี(Super insulator) และทำเป็นสูญญากาศ เพื่อ ป้องกันความร้อนเข้าไปภายใน ป้องกันการ สูญเสียไนโตรเจนเหลว

41 ถังน้ำเชื้อแยกตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบ ได้แก่ ถังสนาม ถังสต๊อกน้ำเชื้อ

42 -ถังสนาม เป็นถังน้ำเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายน้ำเชื้อไปใช้ ผสมเทียมในฟาร์ม ถังสนามเป็นถัง 2 ชั้น ภายในระหว่างผนังทั้งสอง กรุด้วย ฉนวนป้องกันความร้อน บริเวณคอถังจะมีรอยบากสำหรับ แขวนก้านแคนิสเตอร์ แกนฝาถังจะทำด้วยโฟม มีรอยบาก เป็นร่องสำหรับล็อคก้านแคนิสเตอร์

43 วิธีการสังเกตว่าถังสนาม ชำรุดหรือไม่ สังเกตได้จากปริมาณ ไนโตรเจนเหลวลดลงเร็วผิดปกติ หรือไม่ ถ้าลดลงเร็ว หมายถึงถัง เสื่อมคุณภาพต้องเปลี่ยนใหม่ สังเกตจากหยดน้ำที่เกาะ ข้างถัง ถ้ามีหยดน้ำเกาะข้างถัง หมายถึงถังเสื่อมคุณภาพต้อง เปลี่ยนใหม่

44 จุดเปราะบางสำหรับถังสนามคือ ส่วนที่เป็นแกนฝาถัง แกนฝาถังปกติจะบากเป็นร่อง สำหรับล๊อคก้านแคนิสเตอร์ คอถังก็จะเป็น ร่องสำหรับแขวนก้านแคนิสเตอร์ หากแขวนก้านแคนิสเตอร์ด้วยความรีบ ร้อน ก้านแคนิสเตอร์ไม่เข้าไปในร่องที่บาก ตรงคอถัง ผลตามมาคือ

45 -จะทำให้ปิดฝาถังไม่ได้ และหากฝืนใช้ กำลังกดลงไป ฝาถังก็จะปิดได้ แต่จะเปิด ออกยาก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้บ่อย ๆ ฝาถังจะ ชำรุดและไนโตรเจนเหลวจะระเหยลดลงเร็ว ผิดปกติ -ทำให้ฝาถังปิดไม่สนิท เกิดน้ำแข็ง เกาะที่ฝาถัง ทำให้เปิดฝาถังไม่ได้ หากใช้ แรงมาก ๆ ฝาถังจะหัก

46 บางแคนิสเตอร์กรวยจะอยู่ทางเดียวกับ ก้านที่โค้งงอ ทำให้การยกแคนิสเตอร์ขึ้น จากถัง จะต้องยกก้านที่โค้งงอให้พ้นปากถัง และดันไปด้านตรงข้ามกับส่วนที่แขวนกับคอ ถัง จึงสามารถยกแคนิสเตอร์ออกจากถังได้ บางแคนิสเตอร์กรวยจะอยู่ตรงข้ามกับ ก้านที่โค้งงอที่แขวนกับคอถัง ทำให้ สามารถยกแคนิสเตอร์ขึ้นจากถังตรง ๆ ได้ เลย

47 การเติมไนโตรเจนเหลวลงในถังสนาม สามารถเติมได้ทันทีหากถังสนามยังมี ไนโตรเจนเหลวเหลืออยู่ การเติมไนโตรเจนเหลวลงในถังสนาม ควรทำทุก ๆ วัน ถ้าเป็นถังใหม่ยังไม่เคยใส่ไนโตรเจน เหลว หรือเป็นถังที่ทิ้งไว้นานจนไนโตรเจน เหลวแห้งหมด จะไม่สามารถเติมไนโตรเจน ได้ทันที ก่อนเติมจะต้องค่อย ๆ ลดอุณหภูมิถัง ลงก่อน

48

49 ถังสต๊อกน้ำเชื้อ มีหลายขนาด ลักษณะโครงสร้างเป็นถัง 2 ชั้น ระหว่างชั้นทั้งสองกรุด้วยวัสดุที่เป็น ฉนวน ถังสต๊อก ไม่ควรจะถูกแสงแดด โดยตรง เพราะจะทำให้ถังเสื่อมเร็ว ควรตรวจปริมาณไนโตรเจนเหลว อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้ไม้ บรรทัดพลาสติกขนาดยาวจุ่มลงในถังเพื่อ วัดระดับไนโตรเจน

50 วิธีสังเกตว่าถังสต๊อกน้ำเชื้อชำรุดหรือไม่ เช่นเดียวกับถังสนาม คือ สังเกตจากปริมาณไนโตรเจนเหลว ลดลงเร็วผิดปกติหรือไม่ ถ้าลดลงเร็ว หมายถึงถังเสื่อมคุณภาพต้องเปลี่ยนใหม่ สังเกตจากหยดน้ำที่เกาะข้างถัง ถ้ามี หยดน้ำเกาะข้างถัง หมายถึงถังเสื่อมคุณภาพ ต้องเปลี่ยนใหม่

51 ก้านแคนิสเตอร์หัก ควรเปลี่ยนใหม่ อย่าเอาลวดไปคล้อง ลวดไม่เป็นฉนวนความร้อน ถ้าใช้ลวด คล้องจะทำให้ความร้อนจากภายนอกถ่ายเท เข้าสู่ถังทางลวดที่ผูก ไนโตรเจนเหลวจึง ระเหยเร็วกว่าปกติ

52 กระบอกของก้านแคนนีสเตอร์ (Canister) สำหรับใช้กับถังสต๊อกน้ำเชื้อ ทำด้วยโลหะเป็นทรงกระบอก ด้านล่างของ กระบอกจะเจาะรูให้ไนโตรเจนเหลวไหล ออกและเข้าได้สะดวก

53 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือ กระบอกบรรจุน้ำเชื้อ (Goblet) ลอย หลุดออกจากกระบอกของแคนนีสเตอร์ (Canister) ลงไปอยู่ก้นถัง ทำให้สูญเสีย น้ำเชื้อเป็นจำนวนมาก สาเหตุ คือขณะทำการถ่ายน้ำเชื้อใช้ เวลานานทำให้ไนโตรเจนเหลวที่ค้างอยู่ใน โกลบเบ็ด(Goblet) ลดลง โกลบเบ็ดจึงเบา ขึ้น เวลาจุ่มแคนนีสเตอร์กลับลงใน ไนโตรเจน โกลบเบ็ดจึงลอยออกมานอก แคนนีสเตอร์ และตะแครงจมลงก้นถัง

54 แก้ไข -ถ้าในแต่ละแคนนีสเตอร์มีโกลบเบ็ดอยู่ เพียงอันเดียว ทุกครั้งเวลาจุ่มแคนนีสเตอร์ลง สู่ก้นถัง ให้หาไม้เล็กๆ ยาว กดโกลบเบ็ดตาม ลงไปด้วยจนกระทั่งระดับของ ไนโตรเจนเหลวท่วมโกลบเบ็ดจึงดึงไม้ออก -ผูกโกลบเบ็ดติดกับแคนนีสเตอร์ โดย เจาะรูตรงส่วนบนของโกลบเบ็ดและแคนนี สเตอร์ แล้วใช้ลวดเล็กๆ ผูกติดกันไว้ -หากมีโกลบเบ็ดเปล่าหลายอัน ควรจะ หา โกลบเบ็ดเปล่า ๆ ขนาดเล็กมาใส่อัดลง ไปในแคนนีสเตอร์จนแน่น

55 ห้ามเก็บน้ำเชื้อใส่ลงในกรวยของ แคนนีสเตอร์โดยตรง เพราะในการย้ายถ่ายน้ำเชื้อจากถัง เก็บ จำเป็นต้องยกแคนนีสเตอร์ (Canister) ขึ้นมาอยู่ในระดับปากถัง ทำให้ ไนโตรเจนเหลวจะไหลออกจากแคนนี สเตอร์จนหมด เนื่องจากแคนิสเตอร์มีรูที่ ก้น ทำให้ไม่มีไนโตรเจนเหลวหล่อเลี้ยง หลอดน้ำเชื้อ ส่งผลให้คุณภาพของน้ำเชื้อ ลดลงอย่างมาก

56 ถังไนโตรเจน เป็นถังสำหรับเก็บสต๊อกไนโตรเจนเหลว เพื่อ เติมลงในถังสต๊อกน้ำเชื้อหรือถังสนาม ถังไนโตรเจนลักษณะโครงสร้างเหมือนกับ ถังสต๊อกน้ำเชื้อทุกประการ จึงสามารถใช้ถังสต๊อกน้ำเชื้อแทนถัง ไนโตรเจนได้หากถังไนโตรเจนไม่พอ

57 ข้อควรจำ -เก็บถังน้ำเชื้อหรือถังไนโตรเจนเหลว ไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแดด หรืออย่าเก็บไว้ใน มุมที่มีอากาศร้อน -การเคลื่อนย้ายถังไม่ควรลาก ควรใช้ วิธียกหรือหิ้ว การยกวางควรทำด้วยความ ระมัดระวังอย่าให้ก้นถังกระแทกกับพื้น แรง ๆ -ขณะหิ้วถังห้ามแกว่งถังไปมา จะทำ ให้ส่วนเชื่อมระหว่างคอถังที่เป็นฉนวนกับถัง โลหะชั้นในหลุดหรือร้าว

58 -อย่าปล่อยให้ถังแห้ง ถังแต่ละใบควรมี ไนโตรเจนเหลวค้างอยู่อย่างน้อย 2 ลิตร -ถ้าหากถังแห้งห้ามเติมไนโตรเจนเหลว ลงไปทันที ควรตักไนโตรเจนเหลวใส่ กระบอกตวงหรือกระบอกเก็บน้ำเชื้อวางไว้ที่ ก้นถังประมาณ 6 ครั้ง ทิ้งไว้ให้ถังปรับสภาพ ดี แล้วจึงค่อยเติมไนโตรเจนเหลว -ถ้าเป็นถังบรรจุน้ำเชื้อต้องคอยเติม ไนโตรเจนเหลวให้ท่วมหลอดน้ำเชื้อ ตลอดเวลาแต่ไม่ให้เกินระดับคอถังส่วนล่าง

59 -หมั่นตรวจดูสภาพถังอยู่เสมอ ถ้า ระดับไนโตรเจนเหลวลดลงผิดปกติ หรือมี หยดน้ำเกาะอยู่รอบๆ ผิวนอกขอบถัง แสดงว่าถังเริ่มเสื่อมคุณภาพหรือเกิดการ ชำรุดขึ้นแล้ว -อย่าเปิดถังบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอัน สมควร จะทำให้ไนโตรเจนเหลวระเหย หมดก่อนระยะเวลาอันสมควร -ควรมีการจัดระบบการเก็บรักษาและ จ่ายน้ำเชื้อ

60 น้ำเชื้อแช่แข็ง ปัญหาหลัก ๆ อยู่ที่ -ผลิตไม่มีคุณภาพ -การขนส่งไม่ดี -การเก็บรักษาไม่ดี -การนำไปใช้ไม่ดี

61 -ผลิตไม่มีคุณภาพ ไม่พบ -การขนส่งไม่ดี ไม่พบ -การเก็บรักษาไม่ดี ไนโตรเจนเหลวแห้ง -การนำไปใช้ไม่ดี การถ่ายน้ำเชื้อไปถังสนาม ละลายน้ำเชื้อไม่ถูกวิธี

62 น้ำยาฆ่าเชื้อ นิยมใช้น้ำยาที่มีชื่อทางการค้า เดท ตอล (Dettol) ละลายน้ำในอัตราส่วน 1:100 จะได้ผลในการทำลายเชื้อโรคเป็นอย่างดี ผ้าเช็ดมือ ใช้สำหรับเช็ดมือ เช็ดหลอดน้ำเชื้อ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปียกน้ำบ่อย ๆ อาจใช้ กระดาษทิชชูแทนได้

63 แบบบันทึกต่างๆ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ละครั้ง จะต้องรีบจดบันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ทันที กระเป๋าถังสนาม เป็นกระเป๋าที่ใส่ถังสนามและวัสดุผสม เทียมต่าง ๆ เข้าไปในฟาร์ม กระเป๋ามักทำ ด้วยผ้า การใช้งานควรระมัดระวังให้ดี เพราะ อาจขาดได้ ทุก ๆ สัปดาห์ ควรนำกระเป๋าไป ซักทำความสะอาดและตากแดดให้แห้ง

64 ขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ผสมเทียม จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google