งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประดิษฐ์ นาฬิกาแดด นาฬิกาแดดแบบ ศูนย์สูตร นาฬิกา เกิดแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประดิษฐ์ นาฬิกาแดด นาฬิกาแดดแบบ ศูนย์สูตร นาฬิกา เกิดแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประดิษฐ์ นาฬิกาแดด นาฬิกาแดดแบบ ศูนย์สูตร นาฬิกา เกิดแก้ว

2 วัสดุอุปกรณ์  กระดาษแข็งขนาด A4 หนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม จำนวน 2 แผ่น พิมพ์รูปนาฬิกาแดดแบบ ศูนย์สูตร แผ่นที่ 1 และ 2  ไม้บรรทัดยาว 1 ฟุต จำนวน 1 อัน  เข็มทิศขนาดพกพา 1 อัน  กระดาษแข็ง หรือ แผ่นรองตัด 1 แผ่น  คัตเตอร์  กรรไกร  กาวยาง หรือ เทปกาวสองหน้า ละติจูด 1/2 Copyright ©2003 The LESA Project นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตร แผ่นที่ 1/2

3 ขั้นตอนวิธีการประกอบ  หาพิกัดตำแหน่งของท่านบน แผนที่ เพื่อ - เลือกเลือกเส้นละติจูดใน แผ่นที่ 1 สำหรับพับ - เลือกเส้นลองจิจูดบน สเกลเวลาในแผ่นที่ 2 สำหรับตัด  ใช้กรรไกรหรือมีดตัดตามแนวที่ กำหนดไว้ ทั้งสองแผ่น จะได้ชิ้นงาน ทั้งหมด 4 ชิ้น  นำส่วนสเกลเวลาที่ตัดจากแผ่น ที่ 2 มาทากาว หรือติดกาวสองหน้า แล้วนำไป ติดเข้ากับ “ ตำแหน่งติดแผ่นบอกเวลา “ ของแผ่นที่ 1 ( ควรติดให้สเกลตรงกัน )  นำคัตเตอร์กรีดเบา ๆ บนเส้นที่ กำหนดให้ พับทั้งสองส่วนที่เหลือ เพื่อช่วยให้พับได้ง่ายขึ้น วิธีใช้งาน  วางนาฬิกาแดดบนพื้นราบที่มีแสงแดด ส่องถึง  หันให้สันกำเนิดเงาชี้ไปทางทิศเหนือ - ใต้ โดยใช้เข็มทิศ  อ่านเวลา โดยดูจากเงาบนสเกลเวลา 5 พับส่วนของสันกำเนิดเงาเข้าหากัน แล้วติดกาว เพื่อให้เพิ่ม ความแข็งแรง พร้อมทั้งกางส่วนที่พับ สำหรับติดกาวออก 6 พับส่วนองศาละติจูด เข้าทางด้านข้าง เพื่อยึดติดกับ ส่วนพับของฐาน โดยทากาว หรือติด เทปกาวสองหน้า ในบริเวณที่กำหนด 7 นำสันกำเนิดเงาที่พับและทากาวแล้ว มาติดให้ตั้งฉากกับ หน้าปัดเวลาโดยให้ฐานของสันกำเนิด เงาอยู่ตามแนว เส้นประที่กำหนดไว้ ทั้งสองด้าน สเกลเวลา ลองจิจูด Copyright © 2003 The LESA Project นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตร แผ่นที่ 2/2

4 สเกลเวลา นาฬิกาเกิดแก้ว แผ่นที่ 1 /2 Copyright ©2003 Kirdkao Observatory

5 วิธีการใช้งาน  วางนาฬิกาแดดบนพื้นราบที่มีแสงแดด ส่องถึง  หันสันกำเนิดเงาชี้ไปทางทิศเหนือ โดยใช้เข็มทิศเทียบกับลูกศรบอกทิศ ของนาฬิกาแดด  อ่านเวลา โดยดูจากเงาบนสเกลเวลา ขั้นตอนวิธีการประกอบ  ใช้กรรไกร หรือ มีดตัดตามแนวที่กำหนด ทั้งในส่วน แผ่นบอกเวลา และสันกำเนิดเงา ซึ่งจะได้ชิ้นงานทั้งหมด 3 ชิ้น  นำส่วนสเกลเวลาที่ตัดจากแผ่นที่ 2 มาทากาว หรือติด กาวสองหน้า แล้วนำไปติดเข้ากับด้านหลังของแผ่นบอกเวลาจาก แผ่นที่ 1 ( ควรติดให้สเกลตรงกัน )  กดคัตเตอร์กรีดเบา ๆ บนเส้นที่กำหนดให้ และเพื่อ ช่วยให้ทำการพับได้ง่ายขึ้น  พับส่วนของสันกำเนิดเงาเข้าหากัน แล้วติดกาวเพื่อให้ เกิดความแข็งแรง พร้อมทั้งกางฐานพับสำหรับติดกาวออก  พับหน้าปัดบอกเวลา ( แผ่นที่ 1) ขึ้นตั้งฉากกัน  นำสันกำเนิดเงาที่พับและทากาวแล้ว มาติดตั้งฉากกับ แผ่นสเกล โดยให้แนวของสันกำเนิดเงาอยู่ตามแนวเส้นประที่ กำหนดไว้ สเกลเวลา สันกำเนิดเงา Copyright © 2003 Kirdkao Observatory นาฬิกาเกิดแก้ว แผ่นที่ 2/2

6 หมายเหตุ : นาฬิกาแดดทุกชนิดสามารถคลาดเคลื่อนจากเวลา จริง ประมาณ ±15 นาที แล้วแต่ฤดูกาล เนื่องจาก แกนของโลกเอียง 23.5° และวงโคจรของโลกเป็น รูปวงรี ทำให้ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ระยะตายตัว เวลามาตรฐานประเทศไทย คิดจากลองจิจูด 105° ที่ จ. อุบลราชธานี แต่นาฬิกาแดดแบบสร้างเอง ที่ทางโครงการการ เรียนรู้เรื่องโลกและอวกาศ สร้างขึ้นให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตนั้น ออกแบบ ขึ้นสำหรับลองจิจูด 100.5° ( กรุงเทพมหานคร ) ดังนั้นหากนำนาฬิกานี้ไปใช้ ณ ลองจิจูดอื่น เวลา อาจจะเร็วหรือช้าไป องศา ( ลองจิจูด ) ละ 4 นาที


ดาวน์โหลด ppt การประดิษฐ์ นาฬิกาแดด นาฬิกาแดดแบบ ศูนย์สูตร นาฬิกา เกิดแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google