งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 1/7 โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) ค. ศ.1571 - 1630.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 1/7 โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) ค. ศ.1571 - 1630."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 1/7 โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) ค. ศ.1571 - 1630

2 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 2/7 กฎข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมี ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง กฎข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดเป็นพื้นที่ เท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาที่เท่ากัน กฎข้อที่ 3: กำลังสองของคาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะ แปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์ (p 2 /a 3 = k, k เป็นค่าคงที่ ) กฎของเคปเลอร์ Kepler’s Laws

3 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 3/7 วิธีสร้างวงรี

4 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 4/7 ภาคตัดกรวย

5 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 5/7 กฎข้อที่ 1: ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง

6 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 6/7 กฎข้อที่ 2: เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดเป็นพื้นที่ เท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาที่เท่ากัน

7 กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 7/7 คาบการโคจร รอบดวง อาทิตย์ (ปี) ระยะห่างจาก ดวงอาทิตย์ (AU) กฏข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ pp2p2 aa3a3 p 2 /a 3 ดาวพุธ0.240.060.390.060.97 ดาวศุกร์0.620.380.720.371.03 โลก11.00 ดาวอังคาร1.93.611.523.511.03 ดาวพฤหัสบดี121445.20140.611.02 ดาวเสาร์298419.50857.380.98 ดาวยูเรนัส847,05619.207,077.891.00 ดาวเนปจูน16426,89630.0728,189.440.99 ดาวพลูโต24861,50439.7262,655.390.98 กฎข้อ ที่ 3: p 2 /a 3 = k, k เป็น ค่าคงที่


ดาวน์โหลด ppt กฎของเคปเลอร์ แผ่นที่ 1/7 โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) ค. ศ.1571 - 1630.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google