งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
กำหนดการ รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน) วันที่ 21 มิถุนายน 2555 - เวลา น. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) - เวลา น. ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รอบที่ 2 วันที่ กรกฎาคม 2555

2 กิจกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม วันที่ 21 มิถุนายน ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี การต้อนรับ ผู้ว่าราชจังหวัด, คณะกรรมการระดับจังหวัด เยาวชน, ชมรม TO BE 200 คน ถือธงและร้องเพลงTO BE การนำเสนอผลการดำเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด, คณะกรรมการระดับจังหวัด ชมรมที่เข้าร่วมประกวด 5 ชมรม (ประมาณ 40 คน) บูธนิทรรศการ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ดนตรี การแสดงบนเวที มอบเกียรติบัตร บูธชมรม TO BE ลานพื้นที่สร้างสรรค์ ดนตรีไทย ขนมไทย แทงหยวก พวงมะโหด ละครหุ่นคน มายากล ศิลปะปูนปั้น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร
คณะกรรมการ กวป.ทุกท่าน เวลา น. ณ เหล่ากาชาด ผู้รับผิดชอบงาน TO BE โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน เวลา น. คณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประกวดของ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. เวลา น.

4 ผลการดำเนินงาน การบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตุลาคม 2554-พฤษภาคม 2555
ระบบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ สมัครใจและค่าย 3,686 695 18.86 บังคับบำบัด 559 647 115.74 ต้องโทษ 223 160 71.75 รวม 4,468 1,502 33.62


ดาวน์โหลด ppt การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google