งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมประจำปี 2551 BUS. KM ACTIVITIES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมประจำปี 2551 BUS. KM ACTIVITIES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมประจำปี 2551 BUS. KM ACTIVITIES

2 การแปลผลข้อมูลงานวิจัย การแปลผลข้อมูลงานวิจัย รศ. ศิรชัย พงษ์วิชัย

3 โครงการต้นกล้าสีขาว 19-20 มิถุนายน 2552

4

5

6

7

8 สัมมนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ 23 มิถุนายน 2552

9 รณรงค์การใช้สะพานลอย 30 มิถุนายน 2552

10 MBA ร่วมงาน กพร. 22 กรกฎาคม 2552

11

12 MBA ร่วมงาน สกอ. 22 กรกฎาคม 2552

13 โครงการเยาชนน้องใหม่ใส่ใจ วัฒนธรรม 31 กรกฎาคม 2552

14

15

16 งานวิจัย วช. 1 สิงหาคม 2552

17

18 ความร่วมมือโรงเรียนพณิชยการพงษ์สวัสดิ์ 4 สิงหาคม 2552

19 นักศึกษา ป. โท สัมมนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย NEW DNA นักศึกษา ป. โท - 5 กันยายน 2552

20 สัมมนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย NEW DNA 5 กันยายน 2552

21


ดาวน์โหลด ppt ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมประจำปี 2551 BUS. KM ACTIVITIES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google