งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” SEASON 3 21 ก. พ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” SEASON 3 21 ก. พ. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” SEASON 3 21 ก. พ. 2557

2 ผู้เข้าประกวดจำนวน 28 คน

3 สรุปรางวัล - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ 25 นายอภิชาต ทรงแก้ว เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆละ 7,000 บาท พร้อมถ้วย รางวัล เบอร์ 6 นายกนก เตียววนากูล ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ยูนะ ช๊อป ตลาดเพชรไพบูลย์ ส่งเข้าประกวด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมถ้วย รางวัล เบอร์ 27 นายปวเรศร์ พิงภักดิ์ โรงพยาบาลบ้านแหลม ส่ง เข้าประกวด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆละ 4,000 บาท พร้อมถ้วย รางวัล เบอร์ 16 นายพัทธ์ ภัทรภีรากุล สาธารณสุขอำเภอเมือง เพชรบุรี ส่งเข้าประกวด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมถ้วย รางวัล เบอร์ 21 นายณัฐวุฒิ รามเมือง โรงแรม ลองบีช ชะอำ ส่ง เข้าประกวด - รางวัลขวัญใจประชาชน จำนวน 1 รางวัลๆละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ 20 นายศิรชัช จิวเมือง สาธารณสุขอำเภอชะอำ ส่งเข้า ประกวด - รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เบอร์ 25 นายอภิชาต ทรงแก้ว เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด - ขวัญใจมิตรภาพ เบอร์ 12 นายศิริศักดิ์ บัวสด เทศบาลตำบลหาด เจ้าสำราญ ส่งเข้าประกวด - หนุ่มมาดเท่ห์ เบอร์ 23 นายชีวานนท์ วงศ์เทียมจันทร์ ร้าน เอเอ บ้านนางงาม ส่งเข้าประกวด - หนุ่ม Healthy เบอร์ 7 นายเจตริน เจริญพักตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด - ดาวรุ่งเมืองเพชร เบอร์ 25 นายอภิชาต ทรงแก้ว เทศบาลเมือง เพชรบุรี ส่งเข้าประกวด

4 สรุปรางวัล นายอภิชาต ทรงแก้ว เบอร์ 25 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศตำแหน่งหนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ประจำปี 2557 2. รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 3. รางวัลหนุ่มดาวรุ่งเมืองเพชร นายกนก เตียววนากูล เบอร์ 6 รองชนะเลิศอันดับ 1

5 นายพัทธ์ ภัทรภีรา กุล เบอร์ 16 รองชนะเลิศอันดับ 3 นายปวเรศร์ พิงภักดิ์ เบอร์ 27 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศิรชัช จิว เมือง เบอร์ 20 ขวัญใจประชาชน นายเจตริน เจริญ พักตร์ เบอร์ 7 หนุ่ม Healthy นายชีวานนท์ วงศ์ เทียมจันทร์ เบอร์ 23 หนุ่มมาด เท่ห์ นายณัฐวุฒิ ราม เมือง เบอร์ 21 รองชนะเลิศอันดับ 4

6 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี

7

8 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2557 และเตรียมการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค วันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

9 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับเงิน) 2.สถานศึกษา(มัธยมศึกษา) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 3.สถานประกอบการ (บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด) 4.ชุมชน (ชุมชนตำบลบ้านแหลม) จังหวัดเพชรบุรี ส่ง 4 ประเภท


ดาวน์โหลด ppt งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” งานประกวด “ หนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ” SEASON 3 21 ก. พ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google