งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ May 26,2010 หก. โจทย์ ให้เขียนโครงสร้างองค์กรการดำเนินงาน สหกิจที่มีประสิทธิภาพ สหกิจที่มีประสิทธิภาพ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ May 26,2010 หก. โจทย์ ให้เขียนโครงสร้างองค์กรการดำเนินงาน สหกิจที่มีประสิทธิภาพ สหกิจที่มีประสิทธิภาพ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ May 26,2010 หก

2 โจทย์ ให้เขียนโครงสร้างองค์กรการดำเนินงาน สหกิจที่มีประสิทธิภาพ สหกิจที่มีประสิทธิภาพ ?

3 หัวข้อในการนำเสนอ ภาพรวมสหกิจศึกษา ภาพรวมสหกิจศึกษา โครงสร้างปัจจุบัน : สาหัสกิจ โมเดล โครงสร้างปัจจุบัน : สาหัสกิจ โมเดล จุดเด่น จุดด้อย จุดเด่น จุดด้อย โครงสร้างใหม่ : พระนคร โมเดล โครงสร้างใหม่ : พระนคร โมเดล สรุปผล สรุปผล

4 โครงสร้างงานสหกิจในมหาวิทยาลัย มี 3 รูปแบบ ภาพรวม

5 1)

6 2 )

7 ภาควิชาภาควิชา 3)

8 Sa Had Kig’S Model ( สาหัสกิจ ไม่ใช่ สห กิจ มาจาก สาหัส - สากัน )

9 เทเวศร์ พระโขนง ( ถ่ายภาพ ) เอกมัย ( นิตยสาร ) ทองหล่อ (Event) พระราม 4( ช่อง 3) รามอินทรา (TV direct) CP

10

11

12

13

14

15 ข้อดี ข้อเสีย

16 ข้อดี ข้อเสีย ความคล่องตัว ความไม่มีมาตราฐาน หาคนที่เป็นศูนย์กลางที่แท้จริง เพิ่มภาระงานอาจารย์ พลาดโอกาสตำแหน่งงาน ซ้ำซ้อนในการติดต่อ

17 Phra Nakhon’S Model

18 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิการบดี - ที่ปรึกษา รอง ฝ่ายวิชาการ – ประธาน คณบดีทุกคณะ – กรรมการ ผอ ศูนย์สหกิจ – กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก - กรรมการ คณะกรรมการ สหกิจศึกษา ผอ ศูนย์สหกิจ ศึกษา รอง ผอ ศูนย์สหกิจ ศึกษา ธุรการ จัดหางาน เตรียมความ พร้อม นศ สารสนเทศ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

19 หน่วยงานกลาง คณะ อาจารย์นิเทศก์ ตรวจรูปเล่ม สหกิจ

20 สรุป


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ May 26,2010 หก. โจทย์ ให้เขียนโครงสร้างองค์กรการดำเนินงาน สหกิจที่มีประสิทธิภาพ สหกิจที่มีประสิทธิภาพ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google