งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข(สป.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข(สป.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข(สป.)
เครือข่ายที่ 5 ระดับ เขต4 เขต5 รวม A 3 1 4 S 2 6 M1 5 M2 F1 7 F2 25 11 36 F3 รพ.สต 602 302 904 ศสม. 16 23 ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 1. ราชบุรี A (ระดับ 1= 4 สาขา) 2. นครปฐม A(ระดับ 2= 2 สาขา หัวใจ + ทารก) หัวหิน S (ระดับ 2= 2 สาขา หัวใจ +อุบัติเหตุ) 3. รพ.ระดับ A, S, M1อื่นๆ(ระดับ 3= 4 สาขา) 1

2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบฯ รูปแบบการส่งต่อเขต 5
รพ.หัวหิน S อุบัติเหตุ+ ทารกระดับ 2 และ หัวใจ มะเร็ง3 รพ.สมุทรสาคร A (3) รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าS(3) สมุทรสงคราม รพ.ประจวบ S (3) เพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้า S (3) ประจวบฯ

3 รพ.ทองผาภูมิ(M2) รพ.บ่อพลอย (F1) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม orthopaedics
Node รองรับ สังขละบุรี รพ.บ่อพลอย (F1) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม orthopaedics รพ.มะการักษ์ (M1) ยกระดับเป็น S ทารกแรกเกิด 3 อุบัติเหตุ 3 3

4 รพ.เดิมบางฯ(F2) รพ.เจ้าพระยายมราช(A) รพ.ศรีประจันต์(F2)
จักษุ, ผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยายมราช(A) มะเร็ง 3 ทารกแรกเกิด 2 (58) อุบัติเหตุ 2 (59) หัวใจ 2 (59) รพ.ศรีประจันต์(F2) ยกระดับเป็น F1 (60) รพ.สมเด็จพระสังฆราช(M1) ยกระดับเป็น S ทารกแรกเกิด 3 (56) มะเร็ง 3 (57) อุบัติเหตุ 3 (58) หัวใจ 3 (59)

5 รพ.นครปฐม (A) มะเร็ง 2 (59) ทารกแรกเกิด 2 (56) อุบัติเหตุ 2 (56) หัวใจ 2 (56)

6 รพ.ราชบุรี (A) รพ.บ้านโป่ง (S) รพ.โพธาราม (M1) ศัลยกรรมทั่วไป
ทารกแรกเกิด 3 อุบัติเหตุ 3 รพ.บ้านโป่ง (S) ศัลยกรรมทั่วไป Orthopaedics Maxillofacial รพ.ดำเนินฯ (M1) Orthopaedics รพ.ราชบุรี (A) มะเร็ง 1 ทารกแรกเกิด 1 อุบัติเหตุ 1 หัวใจ 1

7 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เครือข่ายการส่งต่อระดับเขต 4- 5 สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี 1. ศิริราช 2. ราชวิถี 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4. รามาธิบดี 5. จุฬาลงกรณ์


ดาวน์โหลด ppt การกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข(สป.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google