งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 การกระจายตัวของ สถานบริการ สาธารณสุข ( สป.) เครือข่ายที่ 5 ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 1. ราชบุรี A ( ระดับ 1= 4 สาขา ) 2. นครปฐม A( ระดับ 2= 2 สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 การกระจายตัวของ สถานบริการ สาธารณสุข ( สป.) เครือข่ายที่ 5 ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 1. ราชบุรี A ( ระดับ 1= 4 สาขา ) 2. นครปฐม A( ระดับ 2= 2 สาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 การกระจายตัวของ สถานบริการ สาธารณสุข ( สป.) เครือข่ายที่ 5 ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 1. ราชบุรี A ( ระดับ 1= 4 สาขา ) 2. นครปฐม A( ระดับ 2= 2 สาขา หัวใจ + ทารก ) หัวหิน S ( ระดับ 2= 2 สาขา หัวใจ + อุบัติเหตุ ) 3. รพ. ระดับ A, S, M1 อื่นๆ ( ระดับ 3= 4 สาขา ) ระดับเขต4เขต5 รวม A314 S246 M1415 M2426 F1527 F2251136 F3101 รพ. สต 602302904 ศสม. 16723

2 รพ.พระจอมเกล้า S (3) เพชรบุรี ประจวบฯ รพ.หัวหิน S อุบัติเหตุ+ ทารกระดับ 2 และ หัวใจ มะเร็ง3 รพ.ประจวบ S (3) รพ.สมุทรสาคร A (3) สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าS(3) รูปแบบการส่งต่อเขต 5

3 3 3 รพ.ทองผาภูมิ(M2) Node รองรับ สังขละบุรี รพ.มะการักษ์ (M1) ยกระดับเป็น S ทารกแรกเกิด 3 อุบัติเหตุ 3 รพ.บ่อพลอย (F1) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม orthopaedics

4 4 รพ.เดิมบางฯ(F2) ยกระดับเป็น F1 (55) จักษุ, ผู้สูงอายุ รพ.ศรีประจันต์(F2) ยกระดับเป็น F1 (60) รพ.เจ้าพระยายมราช (A) มะเร็ง 3 ทารกแรกเกิด 2 (58) อุบัติเหตุ 2 (59) หัวใจ 2 (59) รพ.สมเด็จพระสังฆราช (M1) ยกระดับเป็น S ทารกแรกเกิด 3 (56) มะเร็ง 3 (57) อุบัติเหตุ 3 (58) หัวใจ 3 (59)

5 5 รพ.นครปฐม (A) มะเร็ง 2 (59) ทารกแรกเกิด 2 (56) อุบัติเหตุ 2 (56) หัวใจ 2 (56)

6 6 รพ.โพธาราม (M1) ยกระดับเป็น S ทารกแรกเกิด 3 อุบัติเหตุ 3 รพ.ดำเนินฯ (M1) Orthopaedics รพ.ราชบุรี (A) มะเร็ง 1 ทารกแรกเกิด 1 อุบัติเหตุ 1 หัวใจ 1 รพ.บ้านโป่ง (S) ศัลยกรรมทั่วไป Orthopaedics Maxillofacial

7 สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี เครือข่ายการส่งต่อระดับเขต 4- 5 1. ศิริราช 2. ราชวิถี 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4. รามาธิบดี 5. จุฬาลงกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1 1 การกระจายตัวของ สถานบริการ สาธารณสุข ( สป.) เครือข่ายที่ 5 ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 1. ราชบุรี A ( ระดับ 1= 4 สาขา ) 2. นครปฐม A( ระดับ 2= 2 สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google