งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 19- 21 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 19- 21 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 19- 21 มีนาคม 2556

2  อ. แก่งกระจาน ◦ คปสอ. แก่งกระจาน ณ รพ. แก่ง กระจาน ◦ รพ. สต. มะขามโพรง  อ. หนองหญ้าปล้อง ◦ คปสอ. หนองหญ้าปล้อง ณ รพ. หนองหญ้าปล้อง ◦ รพ. สต. บ้านอ่างศิลา

3  การเงินการคลัง / ต้นทุนของหน่วย บริการ  การควบคุมภายใน / จัดซื้อจัดจ้าง / บุคลากร  การบริหารยา และเวชภัณฑ์  ระบบข้อมูล

4  การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา  การพัฒนาระบบส่งต่อ  คุณภาพมาตรฐานบริการ  การแพทย์ฉุกเฉิน / อุบัติภัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด  สาธารณสุขชายแดน  โครงการพระราชดำริ

5  แผนงานด้านส่งเสริมป้องกันตาม กลุ่มวัย  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  อาหารปลอดภัย  การควบคุมโรคติดต่อ  สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อ สุขภาพ  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt รอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 19- 21 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google