งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า 62212.24 รพ. เขาย้อย 2514.17 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 016.88 รพ. ชะอำ 3710.13 รพ. ท่ายาง 1912.11 รพ. บ้านลาด 1312.13 รพ. บ้าน แหลม 026.06 รพ. แก่ง กระจาน 013.62 รวมจังหวัด 135010.91

2 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. พระจอมเกล้า 1 สอ. บางครก 1 สอ. ไร่ส้ม 1 สอ. หนองโสน 1 รพ./ สอ. จำนว น ( ราย ) สอ. ปากทะเล 1 สอ. บางเก่า 1

3 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. เขาย้อย 1 สอ. ทับคาง 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. หุบกระพง 1 สอ. นิคมฯ 1 สอ. วังยาว 1

4 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. มาบปลาเค้า 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ห้วยลึก 1

5 เครือข่าย เดือน ธ. ค.49 ยอดสะสมเดือน ต. ค.- ธ. ค.49 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมายผลงา น ร้อยละ รพ. พระจอมเกล้า6583.33241979.17 รพ. เขาย้อย00033100 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 000000 รพ. ชะอำ4410077 รพ. ท่ายาง1110044 รพ. บ้านลาด000000 รพ. บ้านแหลม1110055 รพ. แก่งกระจาน1110022 รวมจังหวัด131292.31454088.89

6 เครือข่ายสถานบริการจำนวน ( ราย ) สาเหตุพระจอมเกล้า สอ. ไร่ส้ม 1เบาหวาน ( ล้มเหลว ) ขึ้นทะเบียน ใหม่รักษาหาย

7 เครือข่าย เดือน มิ. ย.50 ยอดสะสมเดือนเม. ย.- มิ. ย.50 เป้าหม าย ผลงา น ร้อยละเป้าหมา ย ผลงา น ร้อยละ รพ. พระจอมเกล้า12 10018 100 รพ. เขาย้อย54808787.50 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 00011100 รพ. ชะอำ2210077 รพ. ท่ายาง111006583.33 รพ. บ้านลาด1110022 รพ. บ้านแหลม00011100 รพ. แก่งกระจาน000000 รวมจังหวัด212095.24434195.35

8 เครือข่าย สถาน บริการ จำนว น ( ราย ) สาเหตุเขาย้อย สอ. ทับ คาง 1 ( ล้มเหลว ) ส่งเสมหะ เพาะเชื้อ

9 ระบบส่งต่อ TB Clinic สอ. สสอ. TB09+01 2 wks. ผู้ป่วย TB09 ตอบรับ โทร 1-2 วัน 3 วัน


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google