งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้าน แหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด

2 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. พระจอมเกล้า 1 สอ. บางครก 1 สอ. ไร่ส้ม 1 สอ. หนองโสน 1 รพ./ สอ. จำนว น ( ราย ) สอ. ปากทะเล 1 สอ. บางเก่า 1

3 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. เขาย้อย 1 สอ. ทับคาง 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. หุบกระพง 1 สอ. นิคมฯ 1 สอ. วังยาว 1

4 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. มาบปลาเค้า 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ห้วยลึก 1

5 เครือข่าย เดือน ธ. ค.49 ยอดสะสมเดือน ต. ค.- ธ. ค.49 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมายผลงา น ร้อยละ รพ. พระจอมเกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า ปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้านแหลม รพ. แก่งกระจาน รวมจังหวัด

6 เครือข่ายสถานบริการจำนวน ( ราย ) สาเหตุพระจอมเกล้า สอ. ไร่ส้ม 1เบาหวาน ( ล้มเหลว ) ขึ้นทะเบียน ใหม่รักษาหาย

7 เครือข่าย เดือน มิ. ย.50 ยอดสะสมเดือนเม. ย.- มิ. ย.50 เป้าหม าย ผลงา น ร้อยละเป้าหมา ย ผลงา น ร้อยละ รพ. พระจอมเกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า ปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้านแหลม รพ. แก่งกระจาน รวมจังหวัด

8 เครือข่าย สถาน บริการ จำนว น ( ราย ) สาเหตุเขาย้อย สอ. ทับ คาง 1 ( ล้มเหลว ) ส่งเสมหะ เพาะเชื้อ

9 ระบบส่งต่อ TB Clinic สอ. สสอ. TB wks. ผู้ป่วย TB09 ตอบรับ โทร 1-2 วัน 3 วัน


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) ธ. ค. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- ธ. ค. 50 รพ. พระจอม เกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google