งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน จากห่าน ท่านเคยประหลาดใจไหมว่า ทำไมห่านจึงบินเป็นรูปตัววี?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน จากห่าน ท่านเคยประหลาดใจไหมว่า ทำไมห่านจึงบินเป็นรูปตัววี?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียน จากห่าน

3 ท่านเคยประหลาดใจไหมว่า ทำไมห่านจึงบินเป็นรูปตัววี?

4 ขณะที่ห่านแต่ละตัวขยับปีกของมัน ช่วยให้ห่านที่ตาม บินไปได้ การบินแบบตัววี ทำให้ฝูง สามารถ บินได้ไกลกว่า 71% มากกว่า นกแต่ละตัวบินเดี่ยว การบินแบบตัววี ทำให้ฝูง สามารถ บินได้ไกลกว่า 71% มากกว่า นกแต่ละตัวบินเดี่ยว

5 และรีบกลับเข้าไปในรูปแบบวี เมื่อไหร่ก็ตามห่านตัวหนึ่งออกจาก รูปแบบ มันรู้สึกได้ทันทีความ ลำบากของการต้านในการบินเดี่ยว

6 … คนที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่อยู่ ตัวคนเดียว … คนที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่อยู่ ตัวคนเดียว เช่นเดียวกับห่าน เช่นเดียวกับห่าน

7 เมื่อห่านตัวหนึ่งเหนื่อยมัน จะเข้าแถวด้านหลังและห่าน อีกตัวหนึ่งจะแทนที่ ถ้าเรามีสามัญสำนึกเท่ากับ ห่าน เราจะรู้ว่า ความสำเร็จ ของเราขึ้นอยู่กับการทำงาน เป็นทีมโดยการหมุนเวียน ในการทำงานหนักและใน การเป็นผู้นำ เมื่อห่านตัวหนึ่งเหนื่อยมัน จะเข้าแถวด้านหลังและห่าน อีกตัวหนึ่งจะแทนที่ ถ้าเรามีสามัญสำนึกเท่ากับ ห่าน เราจะรู้ว่า ความสำเร็จ ของเราขึ้นอยู่กับการทำงาน เป็นทีมโดยการหมุนเวียน ในการทำงานหนักและใน การเป็นผู้นำ

8 ห่านที่อยู่ด้านหลังร้อง เพื่อให้ กำลังใจตัวที่นำหน้า เพื่อเพิ่ม ความเร็ว ที่สำคัญที่ “ การร้อง จากด้านหลัง ” เป็นรูปแบบให้ กำลังใจ

9 พวกมันอยู่กับสมาชิกที่สุขภาพไม่ดี จนกว่ามันสามารถบินอีกครั้งหรือ ตายลง เมื่อห่านตัวหนึ่งป่วยหรือมีบาดแผล สองตัวอื่นๆ จะออกจากกล่มแล้ว ตามมันลงไปช่วยและป้องกัน

10 หลังจากนั้นพวกเขาจะรวมกับฝูง ห่านตัวอื่นที่ผ่านมาหรือพยายามบิน ไปทันฝูงของเขา ขอให้พวกเราเป็นผู้เสียสละ อย่างมาก เพื่อให้ เรา สมควรได้รับความ ช่วยเหลือ เมื่อเดือดร้อน

11 … ขอเพียงท่านเปิดใจและคิดถึงส่วนรวม ให้มากขึ้นเข้าใจถึงความต้องการของ มวลชน ท่านก็เป็น บุคลากร ที่ดีแล้ว … ขอเพียงท่านเปิดใจและคิดถึงส่วนรวม ให้มากขึ้นเข้าใจถึงความต้องการของ มวลชน ท่านก็เป็น บุคลากร ที่ดีแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องเป็น……. ที่ยิ่งใหญ่ ท่านไม่จำเป็นต้องเป็น……. ที่ยิ่งใหญ่


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน จากห่าน ท่านเคยประหลาดใจไหมว่า ทำไมห่านจึงบินเป็นรูปตัววี?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google