งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสุขภาพจิต

2 0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 6.3 118,765 4 3.37 เขาย้อย 37,390 1 2.67 หนองหญ้าปล้อง 14,511 - ชะอำ 69,275 2 2.89 ท่ายาง 83,315 1.20 บ้านลาด 50,125 2.00 บ้านแหลม 55,128 3.63 แก่งกระจาน 28,172 14.20 รวมทั้งจังหวัด 456,681 15 3.28

3 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย โรงพยาบาล ปชก. เป้าหมาย ผลงาน อัตรา ทะเบียนราษฎร์ คาดว่าจะป่วย (คน) พระจอมเกล้าฯ 179,746 8,556 156 243 2.84 เขาย้อย 35,294 1,680 31 1 0.06 หนองหญ้าปล้อง 14,542 692 13 4 0.58 ชะอำ 69,079 3,288 60 0.40 ท่ายาง 74,308 3,537 64 11 0.31 บ้านลาด 24,731 1,177 21 25 2.12 บ้านแหลม 32,980 1,570 29 7 0.45 แก่งกระจาน 27,642 1,316 24 1.82 รวมทั้งจังหวัด 458,322 21,816 397 328 1.50


ดาวน์โหลด ppt งานสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google