งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด 000 รพ. บ้าน แหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด

2 รพ./ สอ. จำนว น ( ราย ) รพ. พระจอม เกล้า 1 สอ. วังตะโก 1 สอ. บางแก้ว 1 สอ. บ้านทาน 1 รพ. ชะอำ 1 รพ./ สอ. จำน วน ( ราย ) สอ. ไร่ใหม่ พัฒนา 1 สอ. หุบ กระพง 1 สอ. ดอนขุน ห้วย 1

3 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. สระพัง 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ท่าตะคร้อ 1

4 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. หนองปืนแตก 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. บ้านแหลม 1

5 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ฝั่งท่า 1 สอ. สาระเห็ด 1 สอ. ยางชุม 1

6 เครือข่าย เดือน พ. ย.49 ยอดสะสมเดือน ต. ค.- พ. ย.49 เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าหมา ย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้าน แหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด

7 เครือข่าย สถาน บริการ จำนว น ( ราย ) สาเหตุพระจอมเกล้า สอ. ท่ายาง 1เสียชีวิต สอ. ห้วยท่า ช้าง 1เสียชีวิต

8 เครือข่าย เดือน พ. ค.50 ยอดสะสมเดือน เม. ย.- พ. ค.50 เป้าห มาย ผล งาน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้านแหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google