งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) เมย. 2551 ยอดสะสม ตค.50- เมย.51 รพ. พระจอม เกล้า 54826.70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) เมย. 2551 ยอดสะสม ตค.50- เมย.51 รพ. พระจอม เกล้า 54826.70."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) เมย ยอดสะสม ตค.50- เมย.51 รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้าน แหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด

2 รพ./ สอ. จำนว น รพ. พระจอม เกล้า 1 สอ. หนอง ขนาน 1 สอ. ธงชัย 1 สอ. ต้นมะม่วง 1 รพ./ สอ. จำน วน รพ. ชะอำ 2

3 รพ./ สอ. จำนวน รพ. แก่ง กระจาน 1 สอ. ป่าเด็ง 1 รพ./ สอ. จำนวน รพ. ท่ายาง 1 สอ. หนอง ขานาง 1 สอ. ท่าแลง 1 สอ. หนอง แขม 1

4 เครือข่าย เดือน เมย.50 ยอดสะสมเดือน ต. ค.49- เมย..50 เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าหมา ย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้าน แหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด

5 รพ./ สอ. จำนวน สอ. ท่ายาง 1( ขาด ยา )

6 เครือข่าย เดือน ตค.50 ยอดสะสมเดือน เม. ย.- ตค.50 เป้าห มาย ผล งาน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้าปล้อง รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้านแหลม รพ. แก่ง กระจาน รวมจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) เมย. 2551 ยอดสะสม ตค.50- เมย.51 รพ. พระจอม เกล้า 54826.70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google