งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57

2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUPหน่วยงาน งบประมาณ ได้รับ ยังไม่ก่อ หนี้ (%) ก่อหนี้ แล้ว + ตรวจรับ แล้ว (%) 1. รพ. พระจอม เกล้าฯ - สสอ. เมือง 2,110,668.004.1695.84 - รพ. พระจอมเกล้าฯ 9,105,969.9845.5754.43 2. รพ. เขาย้อย - สสอ. เขาย้อย 971,810.4333.9766.03 - รพ. เขาย้อย 1,517,717.00100.00- 3. รพ. หนอง หญ้าปล้อง - สสอ. หนองหญ้า ปล้อง 827,367.8063.1436.86 - รพ. หนองหญ้าปล้อง 2,104,965.00100.00- 26/09/57

3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUPหน่วยงานงบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อหนี้ (%) ก่อหนี้ แล้ว + ตรวจ รับแล้ว (%) 4. รพ. ชะอำ - สสอ. ชะอำ 2,005,343.0052.6347.37 - รพ. ชะอำ 2,497,697.41100.00- 5. รพ. ท่ายาง - สสอ. ท่ายาง 4,884,450.0666.8833.12 - รพ. ท่ายาง 4,335,498.14100.00- 6. รพ. บ้านลาด - สสอ. บ้านลาด 1,836,377.7771.9228.08 - รพ. บ้านลาด 1,277,350.00-100.00 26/09/57

4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUPหน่วยงานงบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อ หนี้ (%) ก่อหนี้แล้ว + ตรวจรับแล้ว (%) 7. รพ. บ้านแหลม - สสอ. บ้านแหลม 3,803,494.0062.4237.58 - รพ. บ้านแหลม 3,559,916.3270.2329.77 8. รพ. แก่ง กระจาน - สสอ. แก่งกระจาน 591,948.9889.8610.14 - รพ. แก่งกระจาน 759,948.9895.804.20 รวม สสอ. 17,031,460.0455.7144.29 รพ. 25,159,062.8370.8829.12 รวม42,190,522.8764.7635.24 26/09/57


ดาวน์โหลด ppt รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google