งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี /09/57

2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUPหน่วยงาน งบประมาณ ได้รับ ยังไม่ก่อ หนี้ (%) ก่อหนี้ แล้ว + ตรวจรับ แล้ว (%) 1. รพ. พระจอม เกล้าฯ - สสอ. เมือง 2,110, รพ. พระจอมเกล้าฯ 9,105, รพ. เขาย้อย - สสอ. เขาย้อย 971, รพ. เขาย้อย 1,517, รพ. หนอง หญ้าปล้อง - สสอ. หนองหญ้า ปล้อง 827, รพ. หนองหญ้าปล้อง 2,104, /09/57

3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUPหน่วยงานงบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อหนี้ (%) ก่อหนี้ แล้ว + ตรวจ รับแล้ว (%) 4. รพ. ชะอำ - สสอ. ชะอำ 2,005, รพ. ชะอำ 2,497, รพ. ท่ายาง - สสอ. ท่ายาง 4,884, รพ. ท่ายาง 4,335, รพ. บ้านลาด - สสอ. บ้านลาด 1,836, รพ. บ้านลาด 1,277, /09/57

4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลำ ดับ CUPหน่วยงานงบประมาณได้รับ ยังไม่ก่อ หนี้ (%) ก่อหนี้แล้ว + ตรวจรับแล้ว (%) 7. รพ. บ้านแหลม - สสอ. บ้านแหลม 3,803, รพ. บ้านแหลม 3,559, รพ. แก่ง กระจาน - สสอ. แก่งกระจาน 591, รพ. แก่งกระจาน 759, รวม สสอ. 17,031, รพ. 25,159, รวม42,190, /09/57


ดาวน์โหลด ppt รายงานการใช้จ่าย งบค่าเสื่อม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 26/09/57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google