งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 LOGO ยุคใหม่แห่งการ ประชาสัมพันธ์  Public Relation 2.0 (PR 2.0)  Digital Media  New Media  Social Networking  Social Media  prachyanu n.com

3 LOGO Public Relation 2.0

4 LOGO Public Relation 2.0

5 LOGO Streaming Video

6 LOGO 3G

7 LOGO Social Media communication prachyanu n.com

8 LOGO Digital Content prachyanu n.com

9 LOGO iPod prachyanu n.com

10 LOGO iPhone prachyanu n.com

11 LOGO iPad prachyanu n.com

12 LOGO Podcast prachyanu n.com

13 LOGO Webcast prachyanu n.com

14 LOGO Video Conference

15 LOGO Web conference

16 LOGO Virtual Learning Environment : VLE  Second Life  IMVU

17 LOGO Video on Demand

18 LOGO Hologram

19 LOGO Voice Phone prachyanu n.com

20 LOGO SMS / MMS News prachyanu n.com

21 LOGO Social Networking prachyanu n.com

22 LOGO Social Media prachyanu n.com

23 LOGO Youtube prachyanu n.com

24 LOGO HI5 prachyanu n.com

25 LOGO Facebook prachyanu n.com

26 LOGO Twitter prachyanu n.com

27 LOGO Blog prachyanu n.com

28 LOGO Blog OK Nation prachyanu n.com

29 LOGO New Media  Radio online  TV online  e-Book  e-Newspaper  e-Journal  SMS News  3G News prachyanu n.com

30 LOGO Radio online prachyanu n.com

31 LOGO ASTV ผู้จัดการ prachyanu n.com

32 LOGO ASTV Multimedia prachyanu n.com

33 LOGO Nation Multimedia prachyanu n.com

34 LOGO Spring News prachyanu n.com

35 LOGO Spring News 3G prachyanu n.com

36 LOGO ปัญหาของ IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  การใช้สื่อโกหก  การใช้สื่อโฆษณา ชวนเชื่อ  การใช้สื่อมอมเมา  การใช้สื่ออย่างไม่มี จริยธรรม  การใช้สื่ออย่างไม่ รับผิดชอบ  การใช้สื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริง prachyanu n.com  IT ไร้พรมแดน  IT ทุกที่ทุกเวลา  IT ไร้การควบคุม  IT ช่องทาง มากมาย  IT ไร้จิตใจ  IT มัวเมาเยาวชน

37 LOGO ปัญหาการปิดสื่อ ICT prachyanu n.com

38 LOGO การโฆษณาชวนเชื่อ  Propaganda prachyanu n.com

39 LOGO ประชาไท prachyanu n.com

40 LOGO Junk Mail prachyanu n.com

41 LOGO Corporate Social Responsibility (CSR) prachyanu n.com

42 LOGO คำถาม ???? ของฝากนักประชาสัมพันธ์ "Imagination is more importance than Knowledge" “ จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ ” - อัลเบิร์ต ไอสไตน์ prachyanu n.com

43 LOGO ขอบคุณครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google