งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
“โครงการฝากลูกไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี” โดย ศตส.จ.พบ. กองบังคับการตำรวจภูธร จ.พบ. และ สสจ.พบ. วันที่ สิงหาคม 2554 ณ วัดเสาธงเรียง ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 60 คน ดังนี้
- อำเภอเมือง จำนวน คน - อำเภอชะอำ จำนวน คน - อำเภอบ้านแหลม จำนวน คน - อำเภอบ้านลาด จำนวน คน - อำเภอท่ายาง จำนวน คน - อำเภอเขาย้อย จำนวน คน - อำเภอแก่งกระจาน จำนวน คน - อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน คน และต่างจังหวัด จำนวน คน

3 ตัวยาเสพติดที่ใช้ก่อนมาเข้าค่ายบำบัด
- ร้อยละ เป็นการใช้ยาบ้า - ร้อยละ เป็นการใช้ยาเสพติดหลายชนิด ร่วมกัน เช่น ยาบ้า ไอซ์ กัญชา

4 การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโดยเจ้าหน้าที่
และชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้น โดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายระหว่างอบรม ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด การติดตามประเมินผลผู้จบหลักสูตรการอบรม - โดยตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อัตรา 1:5 และ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. 1 ปี 7 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google