งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด “ โครงการฝากลูกไว้กับผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ” โดย ศตส. จ. พบ. กองบังคับการ ตำรวจภูธร จ. พบ. และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด “ โครงการฝากลูกไว้กับผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ” โดย ศตส. จ. พบ. กองบังคับการ ตำรวจภูธร จ. พบ. และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด “ โครงการฝากลูกไว้กับผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ” โดย ศตส. จ. พบ. กองบังคับการ ตำรวจภูธร จ. พบ. และ สสจ. พบ. วันที่ 8-19 สิงหาคม 2554 ณ วัดเสาธงเรียง ต. บ้านหม้อ อ. เมือง จ. เพชรบุรี

2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 60 คน ดังนี้ - อำเภอเมือง จำนวน 3 คน - อำเภอชะอำ จำนวน 14 คน - อำเภอบ้านแหลม จำนวน 4 คน - อำเภอบ้านลาด จำนวน 6 คน - อำเภอท่ายาง จำนวน 14 คน - อำเภอเขาย้อย จำนวน 5 คน - อำเภอแก่งกระจาน จำนวน 5 คน - อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 1 คน และต่างจังหวัด จำนวน 8 คน

3 ตัวยาเสพติดที่ใช้ก่อนมาเข้า ค่ายบำบัด - ร้อยละ 90.0 เป็นการใช้ ยาบ้า - ร้อยละ 10.0 เป็นการใช้ ยาเสพติดหลายชนิด ร่วมกัน เช่น ยาบ้า ไอซ์ กัญชา

4 การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโดย เจ้าหน้าที่ และชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้น โดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในร่างกายระหว่างอบรม ผลการ ตรวจไม่พบสารเสพติด การติดตามประเมินผลผู้จบหลักสูตรการ อบรม - โดยตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อัตรา 1:5 และ เจ้าหน้าที่จาก รพ. สต. 1 ปี 7 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด “ โครงการฝากลูกไว้กับผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ” โดย ศตส. จ. พบ. กองบังคับการ ตำรวจภูธร จ. พบ. และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google