งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ
มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม ปรับเงินค่าครองชีพ

2 ☺ให้ปรับขยายเพดานเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำให้ได้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอีก จากอัตราขั้นต่ำเดิม 7,700 บาท เป็น 8,200 บาท จากอัตราขั้นต่ำเดิม 11,000 บาท เป็น 11,700 บาท ☺ มีผลย้อนหลัง แต่ 1 พ.ค. 51 ☺ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมทั้งให้ปรับเงินช่วยเหลือการครองชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่ได้รับในลักษณะเช่นเดียวกับ เงินค่าครองชีพของข้าราชการ (พนักงานราชการ)

3 ☺ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เดิมไม่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพอยู่แล้ว และ สป.สธ.ไม่ได้มอบอำนาจการใช้เงินบำรุงไปจ่ายเป็นค่าครองชีพแต่อย่างใด ฉะนั้น ให้รอหนังสือสั่งการในการปรับอัตราค่าจ้างจาก สป.สธ.ก่อน (จะมีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข 24 มิ.ย. 51 นี้) รอ.....

4 BONUS กพร. ปีงบประมาณ 2550 สสจ. ได้รับจัดสรรเงินรางวัล 3,745, บาท จัดสรรให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งอยู่ ณ จังหวัดเพชรบุรี (ตาม จ. 18) ในวันที่ 1 กันยายน ซึ่งผ่านการประเมินเกรด 3 ขึ้นไป แปรผันตามเงินเดือน จำนวน 1,165 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 3,215 บาท เงินจะโอนเข้าบัญชีแต่ละคนในเร็ว ๆ นี้


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google