งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก. ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( สะสม ต. ค.52- ก. ย.56) อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ ทำเพิ่ม (80%) ทำเพิ่ม (85%) เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก. ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( สะสม ต. ค.52- ก. ย.56) อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ ทำเพิ่ม (80%) ทำเพิ่ม (85%) เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2 ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( สะสม ต. ค.52- ก. ย.56) อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ ทำเพิ่ม (80%) ทำเพิ่ม (85%) เมือง 29,05018,95465.244,2865,739 เขาย้อย 8,9555,94266.351,2221,670 หนองหญ้าปล้อง 3,2872,07663.16554718 ชะอำ 16,90710,93664.682,5903,468 ท่ายาง 20,84912,99762.313,6824,725 บ้านลาด 12,6008,59268.191,4882,118 บ้านแหลม 12,2037,72763.322,0352,646 แก่งกระจาน 6,3004,56572.46475911 รวมจังหวัด 110,15171,78365.1616,33721,995

3 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. เมือง ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ หนองโสน 1,22251642.23 โพพระ 53025648.30 นาวุ้ง 63431449.53 หัวสะพาน 1,11856250.27 ต้นมะม่วง 1,32767650.94 สำมะโรง 57430452.96 เวียงคอย 32917753.80 วังตะโก 36819954.08 ช่องสะแก 1,67693655.85

4 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. เขาย้อย ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ หนองชุมพลเหนือ 48427456.61 ทับคาง 88050257.05 หนองโพธิ์ชุมพล 66938257.10

5 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. หนองหญ้าปล้อง ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ บ้านอ่างศิลา 36016144.72 หนองหญ้า ปล้อง 51829356.56 รพ. หนองฯ 36521358.36

6 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. ชะอำ ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ นิคมฯ 97548249.28 หุบกะพง 1,32566950.49 หนองศาลา 66335954.14 ทุ่งจับญวน 94154057.38

7 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. ท่ายาง ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ สารเห็ด 70930042.31 หุบเฉลา 40618445.32 ทุ่งโป่ง 58229350.34 ท่าไม้รวก 90045550.56 ปึกเตียน 49325952.54 ท่ายาง 1,9531,04153.30 หนองจอก 126871256.15

8 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. บ้านแหลม ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ บางตะบูนออก 49923046.09 บางหอ 30514748.19 บางขุนไทร 1,43372150.31 บางครก 67835752.65 เขาตะเครา 64735354.55 นาบัว 49929859.71

9 รพ. สต. ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ( อ. แก่งกระจาน ) รพ. สต. เป้าหมายผลงานร้อยละ หนองชุมพล เหนือ 48427456.61 ทับคาง 88050257.05

10 รายการรายใหม่รายเก่าโอนให้ ค่าอ่านสไลด์4545 รพ. แม่ข่าย ค่าวัสดุ1010หน่วยบริการที่ตรวจ รายใหม่ 305 บาท รายเก่า 60 บาท ค่าตรวจ29550 รวม350105 ต. ค.56- พ. ค.57 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( ฟรีทุกสิทธิ์ )

11 จังหวัดอำเภอตำบล 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ, เคเบิลทีวี, หนังสือพิมพ์ 1. ประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน สื่อท้องถิ่น 1. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 2. แจ้งในการประชุม หน. ส่วนราชการ, อปท. 2. แจ้งในการประชุม ประจำเดือนของอำเภอ ประจำเดือนของ อปท. 3. ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และร่วมรณรงค์ 3. วิเคราะห์พื้นที่ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย แยกราย รพ. สต. 3. ทะเบียนรายบุคคล ที่ยังไม่ได้ตรวจ 4. ประชุมชี้แจงในการประชุม ประจำเดือนของ CUP 4. รพ. แม่ข่ายสนับสนุนรถ เป็น คลินิกเคลื่อนที่ลงในชุมชน 5. บริการตรวจเชิงรุกใน ชุมชน 5. นิเทศ ติดตาม รพ. สต. ที่ผลงาน น้อยกว่าเป้าหมาย 5. สสอ. จัดคนและจัดตารางวัน เวลา 6. ประสาน อสม. ช่วยค้นหา กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน

12 เจ้าหน้าที่ขอสนับสนุน 1. รถพยาบาล เป็นคลินิกเคลื่อนที่ จาก รพ. แม่ข่าย 2. อาหารกลางวัน ในเวลาราชการ 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง นอกเวลาราชการ ( เย็น )

13 กีฬาสาธารณสุข การแข่งขันกีฬา เริ่ม 28 พ. ย.56 4 ธ. ค.56 แข่งกอล์ฟ สสจ. กับ รพ. พจก. 17 ธ. ค.56 ชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย, กรีฑา สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 19 ธ. ค.56 แชร์บอล VIP ผู้บริหาร / ผอ. รพ. / รองแพทย์ พจก. สสอ. / หน. กลุ่มงาน / สาวๆจาก คปสอ. ( มีเสื้อแจกให้วันแข่ง )

14 กำหนดการเปิดกีฬาสาธารณสุข วันที่ 19 ธ. ค.56 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา 09.30 น. แข่งวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ เวลา 10.00 น. เริ่มแข่งกองเชียร์รอบแรก (50 คะแนน ) เวลา 10.30 น. แข่งวอลเลย์บอลชายรอบชิงชนะเลิศ เวลา 11.30 น. เชิญ กวป. รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 12.30 น. ตั้งแถวขบวนพาเหรด เวลา 13.00 น. พิธีเปิดโดย นพ. สสจ. มอบถ้วยรางวัลกีฬาประเภททีม เวลา 13.30 น. แข่งกองเชียร์รอบสอง ทีมละ 10 นาที (150 คะแนน ) เวลา 15.00 น. แข่งแชร์บอล VIP 30 นาที

15 กำหนดการ SPORT NIGHT วันที่ 19 ธ. ค.56 ณ ห้อง 2,000 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา 18.00 น. เริ่มงาน เวลา 19.00 น. เก็บตกภาพการแข่งขันกีฬา เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงาน โดย นพ. สสจ. ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลฟุตบอล, กองเชียร์ มอบธงให้เจ้าภาพปีต่อไป เวลา 20.00 น. การแสดงของเจ้าภาพ, เจ้าภาพปีต่อไป เวลา 21.00 น. จับรางวัลจากผู้บริหาร เวลา 22.00 น. จับรางวัลใหญ่รอบแรก เวลา 22.30 น. จับรางวัลใหญ่รอบสอง

16 ผังกองเชียร์ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่า ยาง แก่ง ฯ บ้าน ลาด เขา ย้อย หนอง ฯ บ้าน แหลม ชะอำ เมือง ศูนย์ TO BE NUMBE R ONE


ดาวน์โหลด ppt การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก. ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( สะสม ต. ค.52- ก. ย.56) อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ ทำเพิ่ม (80%) ทำเพิ่ม (85%) เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google