งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555

2 อัตราป่วย และอัตราป่วยตาย โรคปอดบวม ปี ปี อัตราป่วย ต่อแสน ประชากรอัตราป่วยตาย

3 ข้อมูลผู้ป่วยปอดบวมเสียชีวิต ปี พ. ศ ข้อมูลจากแบบสอบสวนโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด 191 ราย Community Active Disease 109 ราย ร้อยละ 57.07

4 ผู้ป่วยปอดบวมเสียชีวิต ปี 2555 จำแนก อายุ อายุจำนวนร้อยละ <2 ปี ปีขึ้นไป

5 โรคจำนวนร้อยละ Heart CVA HT DM COPD ARF/CKD CA TB อื่น ๆ ผู้ป่วยปอดบวมที่เสียชีวิต ปี 2555 และมี โรคอื่น ๆ

6 โรค ปี (24 ราย ) ปี (37 ราย ) 80 ปีขึ้นไป (44 ราย ) Heart CVA HT DM COPD ARF/CKD CA TB Thalassemia/Anemia ตับแข็ง Aids Respiratory Failure /Septic shock

7 เชื้อที่เป็นสาเหตุ จากการเก็บตัวอย่างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ และตรวจพบเชื้อในผู้ป่วย 45 ราย เชื้อจำนวนร้อยละ Klebsiella Pneumoniae Pseudomonas aeroginosa Staphylococci Streptococcus pneumoniac Acinetobacter anitratous


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google