งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556

2 ประเภทสถานศึกษา (มัธยมศึกษา) ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รางวัลชมเชย โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

3 รางวัลชนะเลิศ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด (อ.ท่ายาง)
ประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ ชุมชนพระนครคีรี (เทศบาลเมืองเพชรบุรี) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ชุมชนหัวสะพาน (อ.เมือง) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ชุมชนหนองศาลา (อ.ชะอำ) รางวัลชมเชย ชุมชนบ้านทาน (อ.บ้านลาด) ชุมชนหนองส้ม (อ.เขาย้อย) รางวัลชมรมกิจกรรมเด่น ชุมชนบ้านในดง (อ.ท่ายาง) ประเภทสถานประกอบการ รางวัลชนะเลิศ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด (อ.ท่ายาง)

4 การประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา ชมรมTO BE NUMBER ONE ทีมพี่เลี้ยง สนับสนุนรถ โรงเรียนวัดจันทราวาส สสจ. รถโรงเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ รพ./สสอ.เขาย้อย รพ.เขาย้อย โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รพ./สสอ.บ้านลาด รพ.บ้านลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี รพ.ชะอำ ชุมชนพระนครคีรี รพ.พระจอมเกล้า/เทศบาลเมือง รพ.พระจอมเกล้า บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด รพ./สสอ.ท่ายาง รถบริษัท กองเชียร์ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษดิ์ฯ สสอ.เมือง รถบัส

5 เป้าหมายการบำบัดผู้เสพยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี การบำบัดผู้เสพยาเสพติด
เป้าหมาย (คน) การบำบัดระบบสมัครใจ 1,800 การบำบัดระบบต้องโทษ 600 การบำบัดระบบบังคับบำบัด

6 ค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าภาพ สถานที่ เป้าหมาย (คน) ค่ายกลาง ศพส.จ.พบ. วัดถ้ำแก้ว 7 ครั้งๆละ 100 ค่ายอำเภอ ศพส.จ.อำเภอ พื้นที่อำเภอ 8 อำเภอๆละ 100 ค่ายวิวัฒน์พลเมือง ปกครองจังหวัด ค่ายเพชรโยธิน 3 ครั้งๆละ 100

7 โครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างด้วยฮูลาฮูป
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนกลาง นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บันทึกสถิติ Guiness World Record เป้าหมาย 30,000 คน ทั่วประเทศ - สนามกีฬาม.ธรรมศาสตร์ ,000 คน - เชียงใหม่, นครสวรรค์, นครราชสีมา, สงขลา จังหวัดละ 1,000 คน - จังหวัดอื่นๆ 300 คน

8 โครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างด้วยฮูลาฮูป
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ณ ลานจัดกิจกรรมติดชายทะเล กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ กำหนดการ น. ลงทะเบียน ชมบูธนิทรรศการ - ชมบูธนิทรรศการ 3 อ. 2 ส. จาก สสอ.ชะอำ - บูธบริการตรวจสุขภาพ จาก รพ.ชะอำ - บูธทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากศูนย์การกีฬาฯ น. การแสดงโชว์ฮูลาฮูป 3 วัย น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี น. ออกำลังกายด้วยฮูลาฮูปพร้อมกันทั่วประเทศ

9 อำเภอ เป้าหมาย (คน) ผู้ว่า/สสจ./ผอ.รพ./สสอ. 22 ตชด.ค่ายนเรศวร 200
มณฑลทหารบกที่ 15 50 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 14 สสอ.ชะอำ 162 รพ.บ้านแหลม 31 รร.บ้านในกลาง อ.บ้านแหลม 30 จนท.สสจ./ส่วนกลาง 47 นักศึกษาพยาบาล 10 เจ้าหน้าที่รพ./สสอ./รพ.สต.

10 สิ่งสนับสนุน เป้าหมาย (คน)
เสื้อ ทุกคน ข้าวกล่อง (มื้อเย็น) น้ำดื่ม ค่าพาหนะ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ห่วงฮูลาฮูป

11 งานพระนครคีรี (28 มี.ค.-6 เม.ย.56)
งานพระนครคีรี (28 มี.ค.-6 เม.ย.56) เวทีกลางคืนวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE รวมพล อสม.จังหวัดเพชรบุรี 1,000 คน

12 หนุ่มลุ่มน้ำเพชร รับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556
เวลาราชการ – น. สถานที่รับสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คุณสมบัติ ชายไทยโสด อายุ 15 – 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 12

13 หนุ่มลุ่มน้ำเพชร หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทาง ราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 4. รูปถ่ายเต็มตัวหน้าตรง จำนวน 1 รูป (โปสการ์ดสี) 5. คำรับรองของผู้ปกครองให้เข้าร่วมประกวด (บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง) สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 13

14 รางวัลหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 10 รางวัล
ชนะเลิศหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 4 ขวัญใจสื่อมวลชน 5 ขวัญใจประชาชน

15 รางวัลหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 10 รางวัล
6 ขวัญใจมิตรภาพ 7 หนุ่มมาดเท่ห์ 8 หนุ่ม Healthy 9 ดาวรุ่งเมืองเพชร 10 หนุ่มแต่งกายยอดเยี่ยม


ดาวน์โหลด ppt ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google