งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 CMS / LMS / LCMS  Content Management System (CMS)  Course Management System (CMS)  Learning Management System (LMS)  Learning Content Management System (LCMS) http://www.prachyanun.com

3 CMS Mambo Joomla Drupal Xoops PHP Nuke Post Nuke Thai Nuke etc.. http://www.prachyanun.com

4 Getting started with Joomla  Freeware  Open Source  Joomla 1.0.x  Joomla 1.15  LAMP http://www.prachyanun.com

5 LAMP  LINUX  APACHE  MySQL  PHP http://www.prachyanun.com

6 LINUX http://www.prachyanun.com

7 APACHE http://www.prachyanun.com

8 MySQL http://www.prachyanun.com

9 PHP http://www.prachyanun.com

10 AppServ http://www.prachyanun.com

11 XAMPP http://www.prachyanun.com

12 phpMyAdmin http://www.prachyanun.com

13 Mambo  http://www.prachyanun.com

14 Joomla.org http://www.prachyanun.com

15 Joomla Conrner.com http://www.prachyanun.com

16 Drupal.org http://www.prachyanun.com

17 Xoops http://www.prachyanun.com

18 Thainuke.org http://www.prachyanun.com

19 CMS Thailand http://www.prachyanun.com

20 http://www.opensource2day.com http://www.prachyanun.com

21 Joomla Training Administrator Web Management Template Menu Content Component Module Mambot http://www.prachyanun.com

22 Free Joomla Templates  http://www.joomla24.com  http://joomlatp.com  http://www.siteground.com/joomla- hosting/joomla-templates.htm  http://joomla2u.net  http://www.themza.com/joomla  http://www.joomlafreetemplates.com  http://www.joomlashine.co  http://www.joomla-templates.com  http://www.joomlatemplatestyle.com http://www.prachyanun.com

23 คำถาม ???? http://www.prachyanun.com

24 Company LOGO http://www.prachyanun.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google