งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 CMS / LMS / LCMS  Content Management System (CMS)  Course Management System (CMS)  Learning Management System (LMS)  Learning Content Management System (LCMS)

3 CMS Mambo Joomla Drupal Xoops PHP Nuke Post Nuke Thai Nuke etc..

4 Getting started with Joomla  Freeware  Open Source  Joomla 1.0.x  Joomla 1.15  LAMP

5 LAMP  LINUX  APACHE  MySQL  PHP

6 LINUX

7 APACHE

8 MySQL

9 PHP

10 AppServ

11 XAMPP

12 phpMyAdmin

13 Mambo 

14 Joomla.org

15 Joomla Conrner.com

16 Drupal.org

17 Xoops

18 Thainuke.org

19 CMS Thailand

20

21 Joomla Training Administrator Web Management Template Menu Content Component Module Mambot

22 Free Joomla Templates    hosting/joomla-templates.htm      

23 คำถาม ????

24 Company LOGO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO Content Management System with Joomla ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google