งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Content Management System with Joomla

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Content Management System with Joomla"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Content Management System with Joomla
ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 Content Management System (CMS) Course Management System (CMS)
CMS / LMS / LCMS Content Management System (CMS) Course Management System (CMS) Learning Management System (LMS) Learning Content Management System (LCMS)

3 CMS Mambo Joomla Drupal Xoops PHP Nuke Post Nuke Thai Nuke etc..

4 Getting started with Joomla
Freeware Open Source Joomla 1.0.x Joomla 1.15 LAMP

5 LAMP LINUX APACHE MySQL PHP

6 LINUX

7 APACHE

8 MySQL

9 PHP

10 AppServ

11 XAMPP

12 phpMyAdmin

13 Mambo

14 Joomla.org

15 Joomla Conrner.com

16 Drupal.org

17 Xoops

18 Thainuke.org

19 CMS Thailand

20

21 Joomla Training Administrator Web Management Template Menu Content
Component Module Mambot

22 Free Joomla Templates http://www.joomla24.com http://joomlatp.com

23 คำถาม ????

24 วิทยากร Thank You ! ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt Content Management System with Joomla

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google