งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร และการ ตกแต่งเอกสาร

2 การเน้นข้อความให้ดูแตกต่าง การเปลี่ยนสีข้อความ การเปลี่ยนฟอนต์และขนาดตัวอักษร การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร และทำตัวยก และตัวห้อย วิธีใส่สัญลักษณ์ที่ต้องการ เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้าและกั้นหลัง ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า ตีเส้นกรอบและแรเงา ตีเส้นและใส่สีจากคำสั่ง

3 1 2 3

4 1 2 3

5 1 2

6 1 2

7 11 22 33 44 55 66

8 11 22 33 44 55 66

9 1 2 3 4 5

10 1 2 3 4

11 1 2 3 4 5

12 1 2 3 4

13 11 22 33 44

14 22 11

15 11 22

16 1 2 3 4

17 1 2 6 5 4 3 7 8 9 10

18 1 2 3 4

19 1 2 3 4

20 1 2 3 4

21 1 2 3 4

22 1 2 3 4 6 5 8 9 7


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google