งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร และการ ตกแต่งเอกสาร

2 การเน้นข้อความให้ดูแตกต่าง การเปลี่ยนสีข้อความ การเปลี่ยนฟอนต์และขนาดตัวอักษร การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร และทำตัวยก และตัวห้อย วิธีใส่สัญลักษณ์ที่ต้องการ เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้าและกั้นหลัง ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า ตีเส้นกรอบและแรเงา ตีเส้นและใส่สีจากคำสั่ง

3 1 2 3

4 1 2 3

5 1 2

6 1 2

7

8

9

10

11

12

13

14 22 11

15 11 22

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน การจัดเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google