งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทความทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทความทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทความทางวิชาการ
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 บทความทางวิชาการ บทความเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (แสดงความคิดเห็น)
บทความเสนอข้อมูลทางวิชาการ บทความอธิบายปรากฎการณ์ บทความเสนอทฤษฎีและหลักการ

3 รูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการ
บทความ 1-2 หน้า บทความ 3-5 หน้า บทความ 6-15 หน้า บทความ 15 หน้า ขึ้นไป

4 บทนำ เกริ่นนำเข้าสู่บทความ ความสำคัญของเรื่อง ประเด็นสำคัญ

5 ประเด็นการเขียน อดีต การเมือง จุดแข็ง เมตตา ทาน ฟัง
อดีต การเมือง จุดแข็ง เมตตา ทาน ฟัง ปัจจุบัน เศรษฐกิจ จุดอ่อน กรุณา ศีล คิด อนาคต สังคม โอกาส มุทิตา สมาธิ ถาม บทสรุป เทคโนโลยี อุปสรรค อุเบกขา ปัญญา เขียน

6 ประเด็นการเขียน (2) ใคร/อะไร เกิด ลาภ จูงใจ ความรู้
ใคร/อะไร เกิด ลาภ จูงใจ ความรู้ ที่ไหน แก่ ยศ ให้ข้อมูล ความจำ เมื่อไหร่ เจ็บ สรรเสริญ ลงมือทำ ความเข้าใจ อย่างไร ตาย สุข ประเมินผล การนำไปใช้

7 ประเด็นที่ 1 นิยามของเรื่อง คำศัพท์สำคัญ หัวข้อหลัก ๆ ของบทความ

8 ประเด็นที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 2 ขยายความจากประเด็นแรก
ความต่อเนื่องของเนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ

9 ประเด็นที่ 3 หัวข้อย่อยที่ 3 ขยายความจากประเด็นหลัก
ความต่อเนื่องของเนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ

10 ประเด็นที่ 4 หัวข้อย่อยที่ 4 ขยายความจากประเด็นหลัก
ความต่อเนื่องของเนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ ประโยชน์

11 บทสรุปในการเขียนบทความ
คำคม คำฝาก วิสัยทัศน์ สรุปรวมประเด็น

12 รายการอ้างอิง รูปแบบตามมาตรฐาน แสดงภูมิรู้ของผู้เขียน
แสดงที่มาของข้อมูล แสดงความมานะพยายามในการค้นคว้า ไม่มีเพราะเป็นการวิพากย์วิจารณ์

13 ประวัติย่อผู้เขียน ชื่อ ตำแหน่ง ที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อได้

14 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D
Ph.D. in Educational and Communications Technology http//www.prachyanun.com KMUTNB


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทความทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google