งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออก ทาง เครื่องพิมพ์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออก ทาง เครื่องพิมพ์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออก ทาง เครื่องพิมพ์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์  ดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์ (Print Preview)  สั่งพิมพ์เอกสาร  เก็บบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น

3 ดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์ (Print Preview) 1 2

4 ดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์ (Print Preview) ( ต่อ ) 3 4 5 6 7 8

5 สั่งพิมพ์เอกสาร 1 2 3 45 7 6

6 สั่งพิมพ์เอกสาร ( ต่อ )

7 เก็บบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น 4. เลือกรูปแบบของ ไฟล์ที่จะเก็บ 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ ต้องการเก็บ 1 2 5. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ ต้องการเก็บ 6


ดาวน์โหลด ppt การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออก ทาง เครื่องพิมพ์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google