งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทความ ทางวิชาการ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข m

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทความ ทางวิชาการ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข m"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทความ ทางวิชาการ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข prachyanun@hotmail.co m http://www.prachyanun.com

2 บทความทางวิชาการ บทความเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ( แสดงความคิดเห็น ) บทความเสนอข้อมูลทาง วิชาการ บทความอธิบายปรากฎการณ์ บทความเสนอทฤษฎีและ หลักการ

3 รูปแบบการเขียน บทความทางวิชาการ บทความ 1-2 หน้า บทความ 3-5 หน้า บทความ 6-15 หน้า บทความ 15 หน้า ขึ้นไป

4 บทนำ เกริ่นนำเข้าสู่ บทความ ความสำคัญ ของเรื่อง ประเด็นสำคัญ

5 ประเด็นที่ 1 นิยามของเรื่อง คำศัพท์สำคัญ หัวข้อหลัก ๆ ของบทความ

6 ประเด็นที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 2 ขยายความจาก ประเด็นแรก ความต่อเนื่องของ เนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ

7 ประเด็นที่ 3 หัวข้อย่อยที่ 3 ขยายความจาก ประเด็นหลัก ความต่อเนื่องของ เนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ

8 ประเด็นที่ 4 หัวข้อย่อยที่ 4 ขยายความจาก ประเด็นหลัก ความต่อเนื่องของ เนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ ประโยชน์

9 บทสรุปในการ เขียนบทความ คำคม คำฝาก วิสัยทัศน์ สรุปรวมประเด็น

10 รายการอ้างอิง รูปแบบตามมาตรฐาน แสดงภูมิรู้ของผู้เขียน แสดงที่มาของข้อมูล แสดงความมานะพยายามใน การค้นคว้า ไม่มีเพราะเป็นการ วิพากย์วิจารณ์

11 ประวัติย่อผู้เขียน ชื่อ ตำแหน่ง ที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อได้

12 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D –Ph.D. in Educational and Communications Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –01-7037515


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทความ ทางวิชาการ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข m

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google