งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเรียนการสอนแบบ LCMS Learning Content Management System ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเรียนการสอนแบบ LCMS Learning Content Management System ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเรียนการสอนแบบ LCMS Learning Content Management System ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

2 Online Learning E-Learning Computer-based Instruction online WBI : Web-based Instruction WBT : Web-based Training

3 Web Tools Web Authoring –Dreamweaver –Frontpage, Namo, Net Object ฯลฯ Web Programming – HTML, CGI, Perl –ASP, PHP, JSP ฯลฯ

4 LCMS LMS : Learning Management System CMS : Content Management System LCMS : Learning Content Management System

5 Open Source e-Learning LMS –MOODLE – Claroline CMS –Mambo, PHP Nuke, Post Nuke LCMS –A-Tutor

6 Open Source ??? Free Open Source PHP Linux / OS / Window

7 Thai Cyber University http://www.thaicyberu.go.th

8 UTCC e-Learning http://elearning.utcc.ac.th

9 e-Learning Course ware ชื่อรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิชา รายการอ้างอิง / รายการ ค้นคว้า

10 เนื้อหาการอบรม Macromedia Dreamweaver 8 – Web design – Web Authoring LCMS TCU UTCC e-Learning

11 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน

12 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D –Ph.D. Educational Communications and Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –081-7037515 King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, KMITNB


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเรียนการสอนแบบ LCMS Learning Content Management System ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google