งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory

2 Format Factory การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory  ติดตั้งโปรแกรม ลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์  คลิกเข้าโปรแกรม Format Factory กรณีแปลง VDO เป็น.mp3

3 Format Factory การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory

4  แถบซ้ายมือ > เสียง > mp3

5 Format Factory การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory

6

7  เมื่อได้ไฟล์แล้ว > คลิก ปุ่ม ตกลง

8 Format Factory การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory  ไฟล์จะทำการแปลง ไฟล์จาก VDO เป็น mp3 เสร็จเมื่อถึง 100%

9 Format Factory การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory ไฟล์จาก VDO เป็น MP3


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory การใช้โปรแกรม แปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google