งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ
Format Factory

2 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory
กรณีแปลง VDO เป็น .mp3 ติดตั้งโปรแกรม ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเข้าโปรแกรม Format Factory

3 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory

4 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory
แถบซ้ายมือ > เสียง > mp3

5 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory

6 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory

7 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory
เมื่อได้ไฟล์แล้ว > คลิก ปุ่ม ตกลง

8 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory
ไฟล์จะทำการแปลงไฟล์จาก VDO เป็น mp3 เสร็จเมื่อถึง 100%

9 การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ Format Factory
ไฟล์จาก VDO เป็น MP3


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google