งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี การศึกษายุคอีนำ ไอ้ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี การศึกษายุคอีนำ ไอ้ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี การศึกษายุคอีนำ ไอ้ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun. com

2 ทำไมอีนำไอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามากกว่า ในอดีต การเรียนการสอนเน้นความ ทันสมัย ความอ่อนแอของระบบการศึกษา จึงพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามา เสริมจุดอ่อน นโยบายของรัฐและแนวโน้มของ โลก ความก้าวหน้าของระบบ อินเทอร์เน็ต

3 I : Instruction Instructional Technology Instructional Technology Instructional Design Instructional Design Instructional Development Instructional Development Instructional System Design Instructional System Design Instructional System Development Instructional System Development Instructional Developer Instructional Developer

4 Domain of Instructional Technology 1. การ ออกแบบ 2. การ พัฒนา 3. การ นำไปใช้ 4. การ จัดการ 5. การ ประเมินผ ล

5 I : Information IT : Information Technology ICT : Information and Communication Technology Information Super Highway Internet IRC/ICQ Intelligence CAI Interactive Multimedia CAI IQ : Intelligence Quotient

6 E : Electronic E-Mail/E-Card/ E-Book EIS/EMIS E-Learning E-News E-Variety EQ

7 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การศึกษา Audio Visual Innovation and Educational Technology Educational Technology Educational and Communications Technology Programmed Instruction Instructional Technology Educational Technology

8 E-Thailand E-Government E-Government E-Commerce E-Commerce E-Industry E-Industry E-Education E-Education E-Society E-Society

9 E-Education การศึกษาในยุคอีมุ่งการนำเทคโนโลยีมา พัฒนาการเรียนรู้ เน้นที่สติปัญญา ขณะที่ ขาดความฉลาดทางอารมย์ การศึกษาในยุคอีมุ่งการนำเทคโนโลยีมา พัฒนาการเรียนรู้ เน้นที่สติปัญญา ขณะที่ ขาดความฉลาดทางอารมย์ IQ >>>> EQ IQ >>>> EQ เทคโนโลยีการศึกษาเน้นที่ >>> E- Learning สังคมอินเทอร์เน็ตเป็น E-Variety >>> SANOOK.COM

10 E-Society ยุคอีนำไอ สังคมปรับเปลี่ยนไปสู่ E-Society เทคโนโลยีการศึกษาเน้น E แต่ต้องมี I เป็น พื้นฐาน เทคโนโลยีการศึกษานำ E เข้ามาเพื่อ I เทคโนโลยีเน้น IQ แต่ยังขาด EQ สังคมออนไลน์เป็น E-Variety ทำอย่างไรให้เป็น E-Learning Entertainment >> Edutainment E-Society >> E-Variety >> Knowledge Society

11 e นำ I ได้แค่ไหน เรานำเทคโนโลยีเพื่อมาใช้เพื่อช่วยใน การเรียนการสอน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ทฤษฎีและหลักการของการเรียน การสอนจะยังคงอยู่เสมอ ยุคอีจะผ่านไป ยุคใหม่จะเข้ามา แต่ I จะยังอยู่เสมอ

12 หรือยุคอีจะมากไป ????

13 บทสรุป แนวคิดของการสัมมนาเป็นบูรณา การ E-Learning ยังขาดทฤษฎีและ หลักการต้องอาศัย Instruction E-Learning เพื่อ IQ แต่อย่าขาด EQ E-Variety >> Entertainment >> Edutainment

14 เทคโนโลยีการศึกษาจะเข้าสู่ยุคใดก็ตาม เทคโนโลยีทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไปขนาด ไหนก็ตาม แต่ทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาการ เรียนการสอนจะยังอยู่ และไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคกี่สมัย ทฤษฎีและหลักการที่สืบต่อมานับแต่ยุคไอก็ จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาของเทคโนโลยี การศึกษาในทุกยุคทุกสมัย ขอขอบพระคุณ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี การศึกษายุคอีนำ ไอ้ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google