งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่พบ จากการใช้ยา ในผู้สูงอายุ โดย ภก. ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์ กลุ่มงานเภสัช กรรม โรงพยาบาล ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่พบ จากการใช้ยา ในผู้สูงอายุ โดย ภก. ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์ กลุ่มงานเภสัช กรรม โรงพยาบาล ตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่พบ จากการใช้ยา ในผู้สูงอายุ โดย ภก. ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์ กลุ่มงานเภสัช กรรม โรงพยาบาล ตราด

2 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ แบ่งได้ 3 ปัจจัย คือ 1. ด้านตัวผู้ป่วยเอง 2. ด้านการใช้ยา 3. ด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม

3 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ 1. ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง – ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ – ผู้ป่วยมีภาวะหลงลืมง่าย – ผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ได้ – ผู้ป่วยดื้อ

4 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ”

5 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ 2. ปัจจัยด้านการใช้ยา – กินยาผิด – ปรับยากินเอง – หยุดยากินเอง – กินยาซ้ำซ้อน – ใช้ยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษไม่ถูกต้อง – การเก็บรักษายาไม่ดี

6 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ กินยาผิดขนาด ”

7 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ ไม่ได้อ่านฉลากก่อนกินยา ”

8 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ ไม่มีฉลากติดอยู่ที่กล่องยา ”

9 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ กินยาซ้ำซ้อน ”

10 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ กินยาหมดอายุ ”

11 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ หยุดยากินเอง ”

12 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ ใช้ยาสูดพ่นผิดวิธี ”

13 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ ใช้ปากกาฉีดอินซูลินไม่ถูกต้อง ”

14 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ เก็บยาไม่ตรงกับซองยา ”

15 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ แกะเม็ดยาออกจากซอง และหักแบ่งไว้ ก่อน ”

16 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ ยาชื้น แตก และเสื่อมสภาพ ”

17 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ เก็บรักษายาในที่ไม่เหมาะสม ”

18 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ 3. ปัจจัยด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม – ฐานะทางการเงินของคนไข้ – การเดินทางมารักษาไม่สะดวก – ขาดผู้ดูแล

19 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาใน ผู้สูงอายุ “ เดินไม่ได้ ตามองไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่มี ใครส่งมาพบแพทย์ ”


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่พบ จากการใช้ยา ในผู้สูงอายุ โดย ภก. ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์ กลุ่มงานเภสัช กรรม โรงพยาบาล ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google