งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
โดย ภก.ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด

2 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
แบ่งได้ 3 ปัจจัย คือ ด้านตัวผู้ป่วยเอง ด้านการใช้ยา ด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม

3 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
1. ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยมีภาวะหลงลืมง่าย ผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ได้ ผู้ป่วยดื้อ

4 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

5 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
2. ปัจจัยด้านการใช้ยา กินยาผิด ปรับยากินเอง หยุดยากินเอง กินยาซ้ำซ้อน ใช้ยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษไม่ถูกต้อง การเก็บรักษายาไม่ดี

6 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“กินยาผิดขนาด”

7 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“ไม่ได้อ่านฉลากก่อนกินยา”

8 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“ไม่มีฉลากติดอยู่ที่กล่องยา”

9 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“กินยาซ้ำซ้อน”

10 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“กินยาหมดอายุ”

11 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“หยุดยากินเอง”

12 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“ใช้ยาสูดพ่นผิดวิธี”

13 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“ใช้ปากกาฉีดอินซูลินไม่ถูกต้อง”

14 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“เก็บยาไม่ตรงกับซองยา”

15 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“แกะเม็ดยาออกจากซอง และหักแบ่งไว้ก่อน”

16 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“ยาชื้น แตก และเสื่อมสภาพ”

17 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“เก็บรักษายาในที่ไม่เหมาะสม”

18 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
3. ปัจจัยด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม ฐานะทางการเงินของคนไข้ การเดินทางมารักษาไม่สะดวก ขาดผู้ดูแล

19 ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
“เดินไม่ได้ ตามองไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่มีใครส่งมาพบแพทย์”


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่พบจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google