งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จัดทำโดย นายธนกฤตถ์ ไทยดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2 หัวข้อ Skype คืออะไร ผู้คิดค้น โปรแกรม Skype
โทรทั่วโลกด้วย Skype (PC to Phone) บริการเสริมของ โปรแกรม Skype

3 Skype คืออะไร Skype (สไคป์) คือ โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความพร้อมเสียงและภาพจากกล้อง Webcam โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ Real Time มีข้อดีเหนือกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในเรื่องของคุณภาพของภาพ และเสียง

4 Skype คืออะไร สามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ ที่โทรติดต่อผู้อื่นที่ไม่ได้ใช้ Skype ซึ่งโทรไปได้ทั้งเบอร์มือถือ และ เบอร์พื้นฐานทั่วไปได้ทั่วโลก โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่าย เป็นเดือน โดยสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับเว็บ www.skype.com

5 ผู้คิดค้น โปรแกรม Skype
Niklas Zennstrom janus friis Skype ถูกคิดค้นในปี 2003 เป็นโปรแกรม P2P (Peer to Peer) ตัวหนึ่งซึ่งคิดค้นโดย  Niklas Zennstrom  และ Janus Friis  เจ้าของ Kazaa ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ P2P เช่นกัน

6 จุดเด่นของโปรแกรม Skype
ดาวน์โหลดฟรี ผู้ใช้บริการสามารถทำการโทรศัพท์ฟรีๆ ระหว่างสมาชิก ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก คุณภาพเสียงดีเยี่ยม รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต , สมาร์ททีวี

7 จุดเด่นของโปรแกรม Skype
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้สามารถค้นหาเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายๆ จากทั่วโลก สามารถรับสายจากโทรศัพท์เข้ามายัง Skype ได้ (Skype In) สามารถโทรออกจาก Skype เข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นๆได้ (Skype Out) สามารถโอนสายเรียกจาก Skype เข้าไปยังโทรศัพท์พื้นฐานปลายทางได้ (เฉพาะลูกค้าที่ใช้ Skype Out)

8 บริการของ Skype 1. โทรระหว่างสมาชิก Skype ด้วยกันเอง (PC-to-PC) เป็นบริการฟรี 2. โทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปหรือโทรมาจากโทรศัพท์ทั่วไป (PC-to-Phone และ Phone-to-PC) แบ่งเป็น Skype In , Skype Out โดยผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ

9 จุดขายของ Skype ความแตกต่างที่ถือว่าเป็นจุดขายของ Skype คือเป็นโปรแกรมแบบ P2P แต่พิเศษตรงที่นำเทคโนโลยี VoIP มาใช้ในการพัฒนา โดยเน้นคุณภาพการสื่อสารด้วยระบบเสียง เทคโนโลยี VoIP เป็นเทคโนโลยีผสมผสานระหว่างสัญญาณเสียงและสัญญาณข้อมูล เพื่อให้สัญญาณเสียงสามารถเดินทางอยู่บนเครือข่ายด้วยอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล IP

10 โปรแกรมแบบ P2P การทำงานของโปรแกรมชนิด P2P (peer-to-peer) คือจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างกันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ผู้ใช้จะรับส่งข้อมูลกันเองโดยไม่ต้องขอข้อมูลจาก server โดย server ทำหน้าที่เป็นเพียง “ผู้ประสานงาน” ให้ผู้ใช้แต่ละคนเชื่อมต่อกันเอง การเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer

11 ความต้องการขั้นต่ำของระบบในการติดตั้ง Skype
Windows XP หรือ Windows 2000 400 MHz processor CPU แรม 128 MB พื้นที่ว่างใน Hard disk 15 MB การ์ดเสียง, ลำโพง, ไมโครโฟน และ กล้อง Webcam การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

12 การติดตั้ง โปรแกรม Skype
2.เลือก Get Skype 3.เลือก Download Skype 1. เปิดหน้า เว็บ ที่

13 4. Create an account or sign in

14

15 เลือก I agree - install

16 รอ

17 5. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว สามารถกรอก Skype Name และ Password เพื่อเข้าใช้โปรแกรม Skype

18 6.โปรแกรม Skype จะดาเนินการ Signing in เข้าระบบ

19

20 โทรทั่วไทย ด้วย Skype (PC to Phone)
ในโปรแกรม Skype นี้นอกจากจะสามารถติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในกลุ่มของผู้ใช้โปรแกรมด้วยกันแล้ว Skype ยังสามารถใช้ในการติดต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่การบริการในส่วนนี้ ไม่ฟรี แต่จะถูกกว่าในการติดต่อแบบ Phone to Phone (เฉพาะการโทรไปต่างประเทศ)

21 เงื่อนไขการโทร แบบ Skype Out
ต้องมีบัตรเครดิต เพื่อ เติมเงิน โดยการเติมเงินแต่ล่ะครั้ง จะมีอายุการใช้งานได้นาน 180 วัน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการโทรออกเลยเงินที่เติมไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ และการเติมเงินแต่ล่ะครั้ง เติมได้ 10 ยูโร

22 ตารางอัตราค่าบริการโทรแบบ Phone to Phone และ Skype to Phone
หมายเลขปลายทาง Phone to Phone Skype to Phone Australia 18 0.85 USA. 9 Canada China 30 Laos 4.75 France 22 Hong kung India 6.25 Japan 20 0.95 Malaysia 10

23 ตารางอัตราค่าบริการโทรแบบ Phone to Phone และ Skype to Phone
จากตารางข้างต้นนี้เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะอัตราค่าบริการในการโทรไปยังหมายเลขที่เป็นโทรศัพท์บ้านเท่านั้น โดยใช้อัตราการแลกเปลี่ยนประมาณ 1 ยูโร ต่อ 50 บาท ส่วนในการใช้บริการ Skype Out ในประเทศไทยซึ่งจะเสียค่าบริการ นาทีละ 2.50 บาท/นาที สำหรับโทรศัพท์บ้าน และ นาทีละ 4.60 บาท/นาที สำหรับมือถือ

24 บริการเสริมของ Skype ส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน Skype บริการฝากข้อความเสียง
การโอนสายอัตโนมัติ บริการส่ง SMS.

25 The end of the presentation.
Thank you.


ดาวน์โหลด ppt สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google