งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network) นายอนิรุตติ์ บัวระพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network) นายอนิรุตติ์ บัวระพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network) นายอนิรุตติ์ บัวระพา

2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมีการทากิจกรรมร่วมกันบน อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไป เรื่อย ๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสังคม ขึ้นมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ สาคัญในการติดต่อสื่อสาร สามารถทากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อ การศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง ความหมาย

3 ประเภทของ Social Network  I dentity Network ( เผยแพร่ตัวตน )  Creative Network ( เผยแพร่ผลงาน )  Interested Network ( ความสนใจตรงกัน )  Collaboration Network ( ร่วมกันทำงาน )  Gaming/Virtual ( โลกเสมือน )  Peer to Peer ( P2P )

4 เว็บไซต์เหล่านี้ใช้สำหรับนำเสนอตัวตนและ เผยแพร่เรื่องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ต สามารถ เขียน blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเองสร้างกลุ่มเพื่อนและ สร้างเครือข่ายขึ้นมาได้ Identity Network ( เผยแพร่ ตัวตน )

5 Creative Network ( เผยแพร่ ผลงาน )

6 Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะ เดียวกับ Digg แต่เป็นภาษาไทย del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking Digg ก็คล้ายๆ กัน แต่จะมีให้ Vote แต่ละเว็บที่ถูกยกมา นำเสนอ และมีการ Comment ในแต่ละเรื่อง Interested Network ( ความสนใจ ตรงกัน )

7 WikiPedia เป็นสารานุกรมต่อยอด ที่อนุญาต ให้เข้ามาช่วยกันเขียน และแก้ไขบทความต่างๆได้ ทำ ให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวม ความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Maps สร้างแผนที่ของ ตัวเองหรือแชร์แผนที่ให้คนอื่นได้ จึงทำให้มีสถานที่ สำคัญหรือสถานที่ต่างๆถูกปักหมุดเอาไว้พร้อมกับ ข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหาได้อีก ด้วย Collaboration Network ( ร่วมกัน ทำงาน )

8 สองตัวอย่างของโลกเสมือนนี้ มันก็คือเกมส์ ออนไลน์นั่นเอง SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัวละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมา ได้ ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์ อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหารายได้จาก การทำกิจกรรมต่างๆ ได้ Gaming/Virtual ( โลกเสมือน )

9 P2P เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client ( เครื่องผู้ใช้, เครื่องลูกข่าย ) กับ Client โดยตรง โปรแกรม Skype จึงได้นำหลักการนี้มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนาผ่าน อินเตอร์เน็ต และก็มี BitTorrent เกิดขึ้นมาเป็น เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้อย่าง กว้างขวาง และรวดเร็ว แต่ทว่ามันก็ก่อให้เกิดปัญหา เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ Peer to Peer ( P2P )

10 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดง ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคำตอบได้ช่วยกันตอบ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและ รวดเร็ว เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสำหรับ บริษัทและองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ข้อดีของ Socail Network

11 ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิด การจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น คลายเคลียดได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อน คุยเล่นสนุกๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้ ข้อดีของ Socail Network ( ต่อ )

12 เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดี นำมาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากผู้ใช้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็นข่าว ตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social Network Service เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื่นได้ดูและแสดงความคิดเห็น ข้อเสียของ Socail Network

13  ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบน เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network ยากแก่การ ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับ เว็บไซต์ที่กำหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอก โดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้  ผู้ใช้ที่เล่น social network และอยู่กับหน้าจอ คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสียได้หรือบางคน อาจตาบอดได้  ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับ social network มากเกินไป อาจทำให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต่ำลงได้  จะทำให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์ ข้อเสียของ Socail Network( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network) นายอนิรุตติ์ บัวระพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google