งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network)
นายอนิรุตติ์ บัวระพา

2 ความหมาย เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็น สังคมมีการทากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแผ่ขยาย ออกไปเรื่อย ๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เครือข่าย คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสังคมขึ้นมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็น เครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร สามารถทากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง

3 ประเภทของ Social Network
Identity Network ( เผยแพร่ตัวตน ) Creative Network ( เผยแพร่ผลงาน ) Interested Network ( ความสนใจตรงกัน ) Collaboration Network ( ร่วมกันทำงาน ) Gaming/Virtual ( โลกเสมือน ) Peer to Peer ( P2P )

4 Identity Network ( เผยแพร่ตัวตน )
เว็บไซต์เหล่านี้ใช้สำหรับนำเสนอตัวตนและเผยแพร่เรื่องราวของตนเองทาง อินเตอร์เน็ต สามารถเขียนblogสร้างอัลบั้มรูปของตัวเองสร้างกลุ่มเพื่อนและ สร้างเครือข่ายขึ้นมาได้

5 Creative Network ( เผยแพร่ผลงาน )

6 Interested Network ( ความสนใจตรงกัน )
• Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะ เดียวกับ Digg แต่เป็นภาษาไทย • del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking • Digg ก็คล้ายๆ กัน แต่จะมีให้ Vote แต่ละเว็บที่ถูกยก มานำเสนอ และมีการ Comment ในแต่ละเรื่อง

7 Collaboration Network ( ร่วมกันทำงาน )
WikiPedia เป็นสารานุกรมต่อยอด ที่อนุญาต ให้เข้ามาช่วยกันเขียน และแก้ไขบทความต่างๆได้ ทำให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวม ความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Mapsสร้างแผนที่ของ ตัวเองหรือแชร์แผนที่ให้คนอื่นได้ จึงทำให้มีสถานที่ สำคัญหรือสถานที่ต่างๆถูกปักหมุดเอาไว้พร้อมกับ ข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหาได้ อีกด้วย

8 Gaming/Virtual ( โลกเสมือน )
สองตัวอย่างของโลกเสมือนนี้ มันก็คือเกมส์ ออนไลน์นั่นเอง SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัวละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมา ได้ ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์ อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหารายได้จาก การทำกิจกรรมต่างๆ ได้

9 Peer to Peer ( P2P ) P2P เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client (เครื่องผู้ใช้, เครื่องลูกข่าย) กับ Client โดยตรง โปรแกรม Skype จึงได้นำหลักการนี้มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนา ผ่านอินเตอร์เน็ต และก็มี BitTorrent เกิดขึ้นมาเป็น เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้อย่าง กว้างขวาง และรวดเร็ว แต่ทว่ามันก็ก่อให้เกิดปัญหา เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

10 ข้อดีของ Socail Network
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกัน ได้ เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถ เสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจ หรือมีคำตอบได้ช่วยกันตอบ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งาน เขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามา รับชมและแสดงความคิดเห็น ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการ ลูกค้าสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความ เชื่อมั่นให้ลูกค้า

11 ข้อดีของ Socail Network (ต่อ)
ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิด การจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น คลายเคลียดได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อน คุยเล่นสนุกๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้

12 ข้อเสียของ Socail Network
เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว มากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอก ข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากผู้ใช้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดน หลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อ จุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social Network Service เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเรา ให้บุคคลอื่นได้ดูและแสดงความคิดเห็น

13 ข้อเสียของ Socail Network(ต่อ)
ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่กำหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้ ผู้ใช้ที่เล่น social  network และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสียได้หรือบางคนอาจตาบอดได้       ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับ social  network มากเกินไปอาจทำให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต่ำลงได้ จะทำให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google