งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส

2 Web Server คืออะไร เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ความหมาย คือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บเว็บไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้ โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

3 การใช้งาน เมื่อผู้ใช้ป้อนยูอาร์แอล (URL) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
เครื่องไคลแอนท์จะแปลงชื่อโฮสต์ ภายในยูอาร์แอลเป็นไอพีแอดเดรส เครื่องไคลแอนท์ติดต่อกับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปรกติจะใช้ โพรโทคอล TCP พอร์ต 80 เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จ จะใช้โพรโทคอล HTTP ในการเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการ

4 รู้จักโปรแกรม Web Server

5 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
พูดถึงโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องพีซี/โน๊ตบุ๊ก เป็น Web Server หลายท่านคงรู้จักโปรแกรม AppServ, WMServer หรือ IIS กันไปแล้ว จริงๆ โปรแกรมที่ใช้ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งได้ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

6 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1. Stand Alone Web Server เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องพีซี/โน๊ตบุ๊ก เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้งานจะต้องมีการติดตั้งตัวแปลภาษา (PHP, PERL, PYTHON, ASP, ASP.NET, JSP) ,โปรแกรมฐานข้อมูล (MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server,MS Access), ทูลจัดการฐานข้อมูล (phpMyAdmin, phpPgAdmin) เพิ่มเติม รวมทั้งจะต้องมีการปรับแต่งค่าคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมจึงจะใช้งาน ได้ ตัวอย่างโปรแกรมลักษณะนี้ อาทิเช่น

7 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1.1 Apache (http://httpd.apache.org) อาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในปัจจุบัน ใช้สำหรับทดสอบเขียนภาษา PERL, PHP, PYTHON )

8 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1.2 OmniHTTPd (http://www.omnicron.ca) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สัญชาติแคนาดา นิยมใช้ทดสอบเขียนภาษา PERL, PHP, PYTHON

9 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1.3 Xitami (http://www.xitami.com) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สัญชาติญี่ปุ่นนิยมใช้ทดสอบเขียนภาษา PERL, PHP, PYTHON

10 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1.4 IIS (http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/iis/default.mspx, เป็น service ย่อย ใน Windows xp, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista นิยมใช้ทดสอบเขียนภาษา ASP, ASP.NET

11 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1.5 PWS, Personal Web Server (http://www.webmeister.ch/server/webserver/pws/default.htm) นิยมใช้ทดสอบเขียนภาษา ASP

12 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
1.6 TOMCAT (http://tomcat.apache.org) ใช้ทดสอบเขียนภาษา Servlet, JSP ตระกูล JAVA

13 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2. Web Server Utility เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการนำโปรแกรมหลายตัว ไว้ด้วยกัน หลังการติดตั้งผู้ใช้งานสามารถทดสอบเขียนโปรแกรมได้ทันที ภายในมีทั้ง Apache, PHP, PERL, MySQL, phpMyAdmin ตัวอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้เช่น

14 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.1 AppServ เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ พัฒนาโดยคุณ ภาณุพงศ์ ปัญญาดี (ใช้นามแฝงว่า Apples) อยู่แถวเชียงใหม่ นับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมระดับโลกทีเดียว

15 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.2 WMServer Tools (http://www.wmcreation.it/index.php?action=wmservertools) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก มีภาษาไทยให้ใช้งาน มีเมนูที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถเพิ่มเติม Add-On เข้าไปได้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

16 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.3 easyPHP (http://www.easyphp.org) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวที่น่าใช้งานเหมาะสำหรับทำระบบ Intranet ขนาดเล็กในองค์กร

17 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.4 WAMP (http://www.wampserver.com) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีเมนูควบคุมการใช้งาน

18 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.5 XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถติดตั้งหลายหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Linux, Windows, Mac OS X, Solaris

19 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.6 WinLAMP (http://winlamp.sourceforge.net) เป็นเว็บเซิร์ฟที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งมีเมนูสำหรับควบคุมการใช้งาน

20 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
2.7 FoxServ (http://www.foxserv.net) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Windows และ Linux

21 รู้จักโปรแกรม Web Server(ต่อ)
สรุป ในการเลือกโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในสถานการณ์จริงหากต้องการตั้งเซิร์ฟเวอร์ บริการจริงที่องค์กรตนเอง หรือติดตั้งบริการให้ลูกค้า แนะนำให้ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ประเภท Stand Alone Web Server ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้งานอย่างมากในปัจจุบันมีสองตัว คือ Apache และ IIS (ผู้ใช้ต้องติดตั้งตัวแปลภาษาและโปรแกรมฐานข้อมูลเพิ่มเติม) สำหรับ Web Server Utility เหมาะสำหรับ นักเรียก นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ต้องการทดสอบเขียนสคริปต์ด้วยภาษาต่างๆ ไม่แนะนำให้นำมาติดตั้งใช้งานจริง

22 ตัวอย่าง การติดตั้ง Web Server

23 การติดตั้ง AppServ

24 AppServ คืออะไร ? AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวม Packages ต่างๆ ไว้
               - Apache Web Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Web Server                - MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Database Server                - PHP Interpreter คือ ตัวแปรภาษา PHP                - phpMyAdmin คือ ตัวควบคุมจัดการ MySQL Database ผ่านเว็บไซต์ (http://www.appservnetwork.com/)

25 1. ทำการดับเบิลคลิกไฟล์ ติดตั้ง (appserv-win32-2.5.1-PHP5)

26 2. ปรากฏหน้าต่างต้อนรับการติดตั้ง ให้คลิก “Next”
ติดตั้ง AppServ 2. ปรากฏหน้าต่างต้อนรับการติดตั้ง ให้คลิก “Next”

27 ติดตั้ง AppServ 3. เลือกโฟลเดอร์สำหรับการติดตั้ง โดยมีค่า Default อยู่ที่ C:\AppServ ให้คลิก “Next”

28 ติดตั้ง AppServ 4. เลือกรูปแบบการติดตั้ง โดยมีค่า Default อยู่ที่ Typical ให้คลิก “Next”

29 5. กำหนดค่าของ Apache Server ให้คลิก “Next”
ติดตั้ง AppServ 5. กำหนดค่าของ Apache Server ให้คลิก “Next”

30 ติดตั้ง AppServ 6. กำหนดค่าของ MySQL Server
- คลิกกำหนดค่า Charset เป็น tis620 - คลิก “Next”

31 ติดตั้ง AppServ 7. โปรแกรมทำการติดตั้ง

32 8. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก “Close”
ติดตั้ง AppServ 8. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก “Close”

33 ติดตั้ง AppServ 9. สังเกต Icon รูปสัญญาณไฟจราจร บริเวณ Taskbar จะปรากฏไฟเขียว แสดงว่า MySQL กำลังทำงาน

34 ติดตั้ง AppServ 10. เปิดโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์ชื่อ URL ในช่อง Address จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ

35 ติดตั้ง AppServ 11. หลังการติดตั้งสามารถสร้างเว็บไซต์และนำไปบรรจุไว้ใน โฟลเดอร์ C:\AppServ\www

36 ตัวอย่างโปรแกรม บน Web Server
โปรแกรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

37 ตัวอย่างโปรแกรม บน Web Server
โปรแกรมที่ทำหน้าที่ ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ในทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บเพจ

38 ตัวอย่างโปรแกรม บน Web Server
โปรแกรมที่ทำหน้าที่ ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ในทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บเพจ


ดาวน์โหลด ppt Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google