งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878

2 Web Server คืออะไร เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ความหมาย คือเครื่อง คอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บ เว็บไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้ โดยใช้ โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

3 เมื่อผู้ใช้ป้อนยูอาร์แอล (URL) ในโปรแกรม เว็บเบราว์เซอร์ เครื่องไคลแอนท์จะแปลงชื่อโฮสต์ ภายในยู อาร์แอลเป็นไอพีแอดเดรสชื่อโฮสต์ไอพีแอดเดรส เครื่องไคลแอนท์ติดต่อกับเครื่องเว็บ เซิร์ฟเวอร์ โดยปรกติจะใช้ โพรโท คอล TCP พอร์ต 80 โพรโท คอลTCP พอร์ต เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จ จะใช้โพรโทคอล HTTP ในการเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการ การใช้งาน

4 รู้จักโปรแกรม Web Server

5 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) พูดถึงโปรแกรมที่ใช้จำลอง เครื่องพีซี / โน๊ตบุ๊ก เป็น Web Server หลายท่านคงรู้จักโปรแกรม AppServ, WMServer หรือ IIS กันไปแล้ว จริงๆ โปรแกรมที่ใช้ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถ แบ่งได้ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

6 1. Stand Alone Web Server เป็น โปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องพีซี / โน๊ตบุ๊ก เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้งานจะต้องมีการติดตั้งตัวแปลภาษา (PHP, PERL, PYTHON, ASP, ASP.NET, JSP), โปรแกรมฐานข้อมูล (MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server,MS Access), ทูลจัดการฐานข้อมูล (phpMyAdmin, phpPgAdmin) เพิ่มเติม รวมทั้ง จะต้องมีการปรับแต่งค่าคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มเติมจึงจะใช้งาน ได้ ตัวอย่างโปรแกรมลักษณะนี้ อาทิเช่น รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ )

7 1.1 Apache (http://httpd.ap ache.org) อา ปาเช่เว็บ เซิร์ฟเวอร์ เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ ได้รับความนิยม อันดับหนึ่งใน ปัจจุบัน ใช้สำหรับ ทดสอบเขียน ภาษา PERL, PHP, PYTHON )http://httpd.ap ache.org

8 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 1.2 OmniHTTPd (http://www.o mnicron.ca) เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ สัญชาติแคนาดา นิยมใช้ทดสอบ เขียนภาษา PERL, PHP, PYTHONhttp://www.o mnicron.ca

9 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 1.3 Xitami (http://www.x itami.com) เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ สัญชาติญี่ปุ่น นิยมใช้ทดสอบ เขียนภาษา PERL, PHP, PYTHONhttp://www.x itami.com

10 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 1.4 IIS (http://www.micro soft.com/Windows Server2003/iis/def ault.mspx, http://www.iis.net), เป็น service ย่อย ใน Windows xp, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista นิยม ใช้ทดสอบเขียนภาษา ASP, ASP.NEThttp://www.micro soft.com/Windows Server2003/iis/def ault.mspx http://www.iis.net

11 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 1.5 PWS, Personal Web Server (http://www.web meister.ch/server /webserver/pws/ default.htm) นิยม ใช้ทดสอบเขียน ภาษา ASPhttp://www.web meister.ch/server /webserver/pws/ default.htm

12 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 1.6 TOMCAT (http://tomcat.ap ache.org)http://tomcat.ap ache.org ใช้ทดสอบเขียนภาษา Servlet, JSP ตระกูล JAVA

13 2. Web Server Utility เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ที่มีการนำโปรแกรมหลายตัว ไว้ ด้วยกัน หลังการติดตั้งผู้ใช้งานสามารถ ทดสอบเขียนโปรแกรมได้ทันที ภายในมี ทั้ง Apache, PHP, PERL, MySQL, phpMyAdmin ตัวอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประเภทนี้เช่น รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ )

14 2.1 AppServ http://www.appser vnetwork.comhttp://www.appser vnetwork.com เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับ ความนิยมอันดับต้นๆ พัฒนาโดยคุณ ภาณุ พงศ์ ปัญญาดี ( ใช้ นามแฝงว่า Apples) อยู่แถวเชียงใหม่ นับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ นิยมระดับโลกทีเดียว

15 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 2.2 WMServer Tools (http://www.wmcreation.it/index.php?action =wmservertools)http://www.wmcreation.it/index.php?action =wmservertools เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก มีภาษาไทยให้ใช้งาน มีเมนูที่ค่อนข้าง เป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถเพิ่มเติม Add- On เข้าไปได้สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmsthailand.com/modules/ wordpress/index.php?p=49

16 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 2.3 easyPHP (http://www.eas yphp.org)http://www.eas yphp.org เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ อีกตัวที่น่าใช้งาน เหมาะสำหรับทำ ระบบ Intranet ขนาดเล็กในองค์กร

17 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 2.4 WAMP (http://www.wa mpserver.com) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ มีเมนูควบคุมการใช้ งานhttp://www.wa mpserver.com

18 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 2.5 XAMPP (http://www.apa chefriends.org/e n/xampp.html) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ สามารถติดตั้งหลาย หลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Linux, Windows, Mac OS X, Solarishttp://www.apa chefriends.org/e n/xampp.html

19 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 2.6 WinLAMP ( http://winlamp.sour ceforge.net) http://winlamp.sour ceforge.net เป็นเว็บเซิร์ฟที่น่าใช้งาน อีกตัวหนึ่งมีเมนูสำหรับ ควบคุมการใช้งาน

20 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) 2.7 FoxServ (http://www.foxse rv.net) เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถ ติดตั้งได้ทั้งระบบ Windows และ Linuxhttp://www.foxse rv.net

21 รู้จักโปรแกรม Web Server( ต่อ ) สรุป ในการเลือกโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในสถานการณ์จริง หากต้องการตั้งเซิร์ฟเวอร์ บริการจริงที่องค์กรตนเอง หรือติดตั้งบริการให้ลูกค้า แนะนำให้ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ ประเภท Stand Alone Web Server ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่นิยมใช้งานอย่างมากในปัจจุบันมีสองตัว คือ Apache และ IIS ( ผู้ใช้ต้องติดตั้งตัวแปลภาษาและโปรแกรม ฐานข้อมูลเพิ่มเติม ) สำหรับ Web Server Utility เหมาะสำหรับ นักเรียก นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ต้องการทดสอบเขียน สคริปต์ด้วยภาษาต่างๆ ไม่แนะนำให้นำมาติดตั้งใช้งาน จริง

22 ตัวอย่าง การติดตั้ง Web Server Web Server

23 การติดตั้ง AppServ http://www.appservnetwork.com

24 AppServ คืออะไร ? AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวม Packages ต่างๆ ไว้ โดย Packages หลักๆ เหล่านั้นก็คือ - Apache Web Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Web Server - MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Database Server - PHP Interpreter คือ ตัวแปรภาษา PHP - phpMyAdmin คือ ตัวควบคุมจัดการ MySQL Database ผ่านเว็บไซต์ (http://www.appservnetwork.com/)

25 ติดตั้ง AppServ 1. ทำการดับเบิลคลิกไฟล์ ติดตั้ง (appserv-win32-2.5.1-PHP5)

26 ติดตั้ง AppServ 2. ปรากฏหน้าต่างต้อนรับการติดตั้ง ให้คลิก “Next”

27 ติดตั้ง AppServ 3. เลือกโฟลเดอร์สำหรับการติดตั้ง โดยมีค่า Default อยู่ที่ C:\AppServ ให้คลิก “Next”

28 ติดตั้ง AppServ 4. เลือกรูปแบบการติดตั้ง โดยมีค่า Default อยู่ที่ Typical ให้คลิก “Next”

29 ติดตั้ง AppServ 5. กำหนดค่าของ Apache Server ให้คลิก “Next”

30 ติดตั้ง AppServ 6. กำหนดค่าของ MySQL Server - คลิกกำหนดค่า Charset เป็น tis620 - คลิก “Next”

31 ติดตั้ง AppServ 7. โปรแกรมทำการติดตั้ง

32 ติดตั้ง AppServ 8. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก “Close”

33 ติดตั้ง AppServ 9. สังเกต Icon รูปสัญญาณไฟจราจร บริเวณ Taskbar จะปรากฏไฟเขียว แสดงว่า MySQL กำลังทำงาน

34 ติดตั้ง AppServ 10. เปิดโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์ชื่อ URL ในช่อง Address http://localhost จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ

35 ติดตั้ง AppServ 11. หลังการติดตั้งสามารถสร้างเว็บไซต์และนำไปบรรจุไว้ใน โฟลเดอร์ C:\AppServ\www

36 ตัวอย่างโปรแกรม บน Web Server Web Server โปรแกรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

37 ตัวอย่างโปรแกรม บน Web Server Web Server โปรแกรมที่ทำหน้าที่ ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ในทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่ จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บเพจ

38 ตัวอย่างโปรแกรม บน Web Server Web Server โปรแกรมที่ทำหน้าที่ ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ในทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่ จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บเพจ


ดาวน์โหลด ppt Web Server นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รหัส 55631878.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google