งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 รายการสินค้าและบริการควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 รายการสินค้าและบริการควบคุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 รายการสินค้าและบริการควบคุม
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 รายการสินค้าและบริการควบคุม มาตรการควบคุม ลำดับ Ù ให้แจ้ง ³ ให้แจ้ง  ให้แจ้ง v กำหนด  ควบคุม  ให้แจ้ง P ให้ ที่ ราคา ต้นทุน ราคาและ การ ปริมาณ ปิดป้าย และ เงื่อนไข ขนย้าย สถานที่เก็บ แสดง รายละเอียด การจำหน่าย และทำบัญชี 1 กระเทียม (400 กก. á) P (2,000 กก.) 2 ข้าวเปลือก ข้าวสาร (5,000 กก./ครั้งá ) 3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (10,000 กก./ครั้ง á)   4 น้ำมันปาล์ม (25 กก./ครั้ง á) 5 น้ำมันพืชปาล์มบริสุทธิ์   6 กระดาษทำลูกฟูก Ù 7 กระดาษพิมพ์และเขียน 8 กระดาษเหนียว 9 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 10 เครื่องแบบนักเรียน 11 แชมพู 12 น้ำมันเชื้อเพลิง 13 น้ำยาซักฟอก 14 แบตเตอรี่รถยนต์ 15 ปุ๋ย 16 ปูนซีเมนต์ 17 ผงซักฟอก 18 ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 19 ผ้าอนามัย 20 เม็ดพลาสติก 21 ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 22 ยาป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช/โรคพืช 23 ยารักษาโรค 24 เยื่อกระดาษ 25 รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก 26 สบู่ 27 สายไฟฟ้า 28 หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 รายการสินค้าและบริการควบคุม
รายการสินค้าและบริการควบคุม มาตรการควบคุม ลำดับ ให้แจ้ง ³ ให้แจ้ง  ให้แจ้ง v กำหนด ควบคุม  ให้แจ้ง P ให้ ที่ ราคา ต้นทุน ราคาและ การ ปริมาณ ปิดป้าย และ เงื่อนไข ขนย้าย สถานที่เก็บ แสดง รายละเอียด การจำหน่าย และทำบัญชี 29 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ P เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 30 กาแฟผงสำเร็จรูป   31 ครีมเทียมข้นหวาน นมข้นฯ Ù 32 นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม โยเกิร์ต 33 นมผง นมสด 34 น้ำตาลทราย (1,000 กก./ครั้ง ) v     35 แป้งสาลี 36 สุกร เนื้อสุกร 37 ไข่ไก่ 38 อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 39 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 40 การให้สิทธิในการเผยแพร่ งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 41 บริการรับฝากสินค้าหรือบริการใช้ สถรานที่เก็บสินค้า หมายเหตุ 1. บังคับใช้แก่ : ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า, บุคคลใด (กรณีขนย้าย), โรงงานสกัด/กลั่นน้ำมันปาล์ม 2. อาศัยอำนาจตามความใน : มาตรา 25, 26 และมีโทษตามมาตรา 37, 38, 39 3. กระเทียม : ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจาก 51 จังหวัด ส่วนผู้ครอบครอง ตั้งแต่ 2,000 กก. ขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ 4. ข้าวเปลือก ข้าวสาร : ห้ามขนย้ายเข้ามาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา) 5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจา 24 จังหวัด / ครอบครองตั้งแต่ 50,000 กก. ต้องแจ้ง 6. น้ำมันปาล์ม : ห้ามขนย้ายเข้ามาใน 30 จังหวัด / ครอบครองน้ำมันพืชปาล์มบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2,000 ลิตร ต้องแจ้ง 7. น้ำตาลทราย : กำหนดราคาขายส่ง ณ หน้าโรงงาน, ณ สถานที่จำหน่ายของผู้ค้าส่งและราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร : ห้ามขนย้ายเข้ามาใน 26 จังหวัด 112 อำเภอ /ครอบครอง 10,000 กก. ต้องแจ้ง 8. บริการรับฝากสินค้าควบคุม : เป็นการรับฝากสินค้าน้ำมันพืชปาล์มบริสุทธิ์/น้ำมันถั่วเหลือง/น้ำตาลทราย/ปุ๋ยเคมี เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 รายการสินค้าและบริการควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google