งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 รายการสินค้าและบริการ ควบคุม มาตรการควบคุม ลำดับ  ให้แจ้ง  ให้แจ้ง  ให้แจ้ง  กำหนด  ควบคุม  ให้ แจ้ง  ให้ ที่ ราคา ต้นทุน ราคา และการปริมาณปิดป้าย และปริมาณราคาเงื่อนไขขนย้าย สถานที่ เก็บแสดง รายละเอี ยด การ จำหน่าย และทำ บัญชีราคา 1 กระเทียม (400 กก.  )    (2,000 กก.)  2 ข้าวเปลือก ข้าวสาร (5,000 กก./ ครั้ง  )   3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (10,000 กก./ ครั้ง  )   4 น้ำมันปาล์ม (25 กก./ ครั้ง  )  5 น้ำมันพืชปาล์มบริสุทธิ์   6 กระดาษทำลูกฟูก   7 กระดาษพิมพ์และเขียน   8 กระดาษเหนียว   9 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   10 เครื่องแบบนักเรียน  11 แชมพู   12 น้ำมันเชื้อเพลิง  13 น้ำยาซักฟอก   14 แบตเตอรี่รถยนต์   15 ปุ๋ย    16 ปูนซีเมนต์   17 ผงซักฟอก   18 ผลิตภัณฑ์ล้างจาน   19 ผ้าอนามัย   20 เม็ดพลาสติก  21 ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์   22 ยาป้องกัน / กำจัดศัตรูพืช / โรคพืช   23 ยารักษาโรค  24 เยื่อกระดาษ  25 รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง   รถยนต์บรรทุก  26 สบู่   27 สายไฟฟ้า   28 หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2 รายการสินค้าและบริการ ควบคุม มาตรการควบคุม ลำดับ  ให้แจ้ง  ให้แจ้ง  ให้แจ้ง  กำหนด  ควบคุม  ให้แจ้ง  ให้ ที่ ราคา ต้นทุนราคาและการปริมาณปิดป้าย และปริมาณราคาเงื่อนไขขนย้าย สถานที่ เก็บแสดง รายละเอีย ด การ จำหน่าย และทำ บัญชีราคา 29 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ   เหล็กแผ่น เหล็กเส้น  30 กาแฟผงสำเร็จรูป    31 ครีมเทียมข้นหวาน นมข้นฯ   32 นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม โยเกิร์ต   33 นมผง นมสด   34 น้ำตาลทราย (1,000 กก./ ครั้ง  )    35 แป้งสาลี   36 สุกร เนื้อสุกร  37 ไข่ไก่ 38 อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะ ผนึก   39 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   40 การให้สิทธิในการเผยแพร่  งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 41 บริการรับฝากสินค้าหรือบริการ ใช้  สถรานที่เก็บสินค้า หมายเหตุ 1. บังคับใช้แก่ : ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ จำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า, บุคคลใด ( กรณีขนย้าย ), โรงงาน สกัด / กลั่นน้ำมันปาล์ม 2. อาศัยอำนาจตามความใน : มาตรา 25, 26 และมีโทษตามมาตรา 37, 38, 39 3. กระเทียม : ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจาก 51 จังหวัด ส่วนผู้ครอบครอง ตั้งแต่ 2,000 กก. ขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ 4. ข้าวเปลือก ข้าวสาร : ห้ามขนย้ายเข้ามาในจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ( เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา ) 5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจา 24 จังหวัด / ครอบครองตั้งแต่ 50,000 กก. ต้องแจ้ง 6. น้ำมันปาล์ม : ห้ามขนย้ายเข้ามาใน 30 จังหวัด / ครอบครองน้ำมันพืช ปาล์มบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2,000 ลิตร ต้องแจ้ง 7. น้ำตาลทราย : กำหนดราคาขายส่ง ณ หน้าโรงงาน, ณ สถานที่จำหน่าย ของผู้ค้าส่งและราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร : ห้ามขนย้ายเข้ามาใน 26 จังหวัด 112 อำเภอ / ครอบครอง 10,000 กก. ต้องแจ้ง 8. บริการรับฝากสินค้าควบคุม : เป็นการรับฝากสินค้าน้ำมันพืชปาล์มบริสุทธิ์ / น้ำมันถั่วเหลือง / น้ำตาลทราย / ปุ๋ยเคมี เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 มาตรการควบคุมสินค้าและบริการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google