งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The New RSU Calendar 2014 Dr. Nakonthep Tipyasuprat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The New RSU Calendar 2014 Dr. Nakonthep Tipyasuprat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The New RSU Calendar 2014 Dr. Nakonthep Tipyasuprat

2 Topics 1. ปีการศึกษา 2556/2557 2. วันประสาทปริญญา 3. ความเป็นไปได้ในการจบการศึกษาใน 3 ปีครึ่ง 4. การฝึกงาน 5. สิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้า

3 ปีการศึกษา 2556/2557 ส่วนที่ 1

4 ปีการศึกษา 2556 1/56: มิ. ย. – ต. ค. 56 2/56: พ. ย. 56 – ก. พ. 57 3/56: มี. ค. – พ. ค. 57

5 ปีการศึกษา 2557 S/57: มิ. ย. – ส. ค. 57 1/57: ก. ย. 57 – ธ. ค. 57 2/57: ม. ค. – พ. ค. 58

6 วันประสาทปริญญา ส่วนที่ 2

7 วันประสาทปริญญา ประจำปี 2557 อาทิตย์ 6 ก. พ. 2558 ( สำหรับนักศึกษาที่จบภาค 2/56, 3/56 และ S/57) *** นักศึกษาที่จบ 1/57 ( ธ. ค. 57) รับปริญญารอบถัดไป

8 วันประสาทปริญญา ประจำปี 2558 อาทิตย์ 13 ธ. ค. 2558 ( สำหรับนักศึกษาที่จบภาค 1/57, 2/57 และ S/58)

9 ความเป็นไปได้ ในการจบการศึกษา ใน 3 ปี ครึ่ง ส่วนที่ 3

10 ภาค S/57 นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนเรียนได้มากกว่าภาค ฤดูร้อนปกติหนึ่งเท่าตัว ( ได้ถึง 18 หน่วยกิต )

11 การฝึกงาน ส่วนที่ 4

12 การฝึกงาน การฝึกงานแบบปกติและสหกิจ ศึกษา - ฝึกงานแบบปกติต้องเป็นในภาคฤดูร้อน ( หรือ ภาค S) - อนุญาตให้ฝึกงานปกติในภาคการศึกษายาว เฉพาะกรณีที่เป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบเท่านั้น

13 การฝึกงาน การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา - เฉพาะในภาคการศึกษาปกติ ( ภาค ยาว ) เท่านั้น - นักศึกษาที่เคยวางแผนจะฝึกงานสห กิจในภาคแรกของปีการศึกษา 57 ต้อง ปรับการวางแผน

14 สิ่งที่วางแผนล่วงหน้า ส่วนที่ 5

15 Thank you


ดาวน์โหลด ppt The New RSU Calendar 2014 Dr. Nakonthep Tipyasuprat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google