งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อังคารที่ 5 เมษายน 2554  มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาธิปไตยเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการสมาคม พัฒนาประชากรและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อังคารที่ 5 เมษายน 2554  มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาธิปไตยเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการสมาคม พัฒนาประชากรและชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  อังคารที่ 5 เมษายน 2554  มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาธิปไตยเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการสมาคม พัฒนาประชากรและชุมชน  มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 550 คน มีผลงานที่ ส่งเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 100 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการ บรรยาย จำนวน 84 เรื่อง และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 16 เรื่อง และประเมินความ พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  อังคารที่ 5 เมษายน 2554  มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาธิปไตยเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการสมาคม พัฒนาประชากรและชุมชน  มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 550 คน มีผลงานที่ ส่งเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 100 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการ บรรยาย จำนวน 84 เรื่อง และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 16 เรื่อง และประเมินความ พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 1

2 2

3 3


ดาวน์โหลด ppt  อังคารที่ 5 เมษายน 2554  มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาธิปไตยเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการสมาคม พัฒนาประชากรและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google