งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานพักตากอากาศระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน LONG STAY TOURISM THANAPORN WONGDONTRI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานพักตากอากาศระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน LONG STAY TOURISM THANAPORN WONGDONTRI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานพักตากอากาศระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน LONG STAY TOURISM THANAPORN WONGDONTRI 47190400

2 LONG STAY TOURISM 1. ที่มาของโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. RESUL AND DISCUSSION USER SITE ACTIVITY CONCEPT - THE HOUSING FOR THE ELDERY - SUFFICIENCY ECONOMY - SUSTAINABLE ARCHITECTURE PRESENTATION OUTLINE

3 ที่มาของโครงการ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูง ศักยภาพในการซื้อและนิยมจับจ่ายสินค้า ของท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้รับการ แพร่หลายอย่างกว้างขวางมากขึ้น สมาคมสถาปนิกสยามฯ ยังได้ส่งเสริม แนวคิดสถาปัตยกรรมพอเพียง หรือสถาปัต กรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น คำถาม ก็คือ จะทำอย่างไรให้ มีที่พัก long stay สำหรับผ้สูงอายุที่มีลักษณะสะท้อนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ได้ นานๆ อย่างมีความสุข LONG STAY TOURISM

4 1. ศึกษาพฤติกรรมในการใช้พื้นที่ในสถานที่พัก ตากอากาศของผู้สูงอายุ 2. ศึกษาการออกแบบสถานพักตากอากาศให้ เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวระยะยาวของ ผู้สูงอายุ 3. ศึกษาการประยุกต์หลักการและกิจกรรมตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบสถาน พักตากอากาศ 4. ศึกษาการประยุกต์หลักการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนในการออกแบบสถานพัก ตากอากาศ วัตถุประสงค์โครงการ LONG STAY TOURISM

5 จุดขายโครงการ LONG STAY TOURISM จากวัตถุประสงค์นำมาซึ่งจุดขาย ดังนี้ 1. ที่ตั้งโครงการที่มีความหลากหลายทางทิวทัศน์ ทั้งคลองบางทะลุ ป่าชายเลน ทะเล ทำให้มี แบบห้องพักให้เลือกต่างๆ กัน 2. เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเรื่องสำคัญที่โครงการ พยายามเน้นให้ผู้ที่มาพักและทัศนาจรได้เข้า มาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ แล้วนำกลับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันต่อไป 3. การนำวัสดุพื้นถิ่นมาใช้ในโครงการ อาทิ ต้น ตาล ใบตาล ไม้ไผ่ กระเบื้องดินเผา โอ่งมังกร อวนจับปลา

6 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION USE R คนไทยที่มีรายได้สูง ที่มา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่องแนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว : กรณีศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไปที่เดินทางมาเพื่อการพักผ่อน.20 มิ. ย.45 สแกนดิเนเวีย 8 ล้านคน ญี่ปุ่น 48 ล้านคน อเมริกาเหนือ 85 ล้านคน ยุโรปตะวันตก 120 ล้าน คน

7 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION SITE พื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดหนองคาย พื้นที่มีศักยภาพสูง ภูเก็ต พัทยา เกาะสมุย

8

9

10 Site selection

11 PHETCHABURI

12 Site 3 Site 1 Site 2 Site 1 หาดเจ้าสำราญ Site 3 แหลมผักเบี้ย Site 2 ชะอำ

13 ทางกายภาพ W site 1 site 2 site 3 การเข้าถึง 2 A B B เสียง 2 B A A สภาพดิน 3 C A A รวม 20 26 สาธารณูปโภค WSite 1Site 2Site 3 ร้านค้า 2AAC สถานีอนามัย 3CAA โรงพยาบาล 4ABB โรงเรียน 2CCA ร้านอาหาร 3BAA รวม 4348 เศรษฐกิจ WSite 1Site 2Site 3 ราคาที่ดิน 3CCA ราคาห้องพัก 3BBA รวม 15 24

14 สังคมวัฒนธรรม WSite 1Site 2Site 3 ชุมชนโดยรอบ 4CCA การท่องเที่ยว 4ABA วัด 3CBA หัตถกรรม 3CCA รวม 363556 ธรรมชาติ WSite 1Site 2Site 3 ความใกล้ไกล ทะเล 3ABB ความร่มรื่นใน site 4CAA แหล่งอุทยาน อนุรักษ์ 4CAA รวม 2841 ตัวบ่งชี้ site 1site 2site3 ทางกายภาพ 20 26 26 สาธารณูปโภค 434848 เศรษฐกิจ 151524 สังคมและวัฒนธรรม 3635 56 ธรรมชาติ 28 41 41 รวม 142 165 195

15 Site selection ตัวบ่งชี้ site 1site 2site3 ทางกายภาพ 20 26 26 สาธารณูปโภค 4348 48 เศรษฐกิจ 1515 24 สังคมและวัฒนธรรม 3635 56 ธรรมชาติ 28 41 41 รวม 142 165 195

16 Criteria Site Access site Climate / no pollution Infrastructure Travelling Nature บริเวณชุมชนวัดสมุทร ธาราม หมู่ที่ 3 ตำบล แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี Site 16 ไร่ 2 งาน 269 ตารางเมตร ราคาประเมิน ( ตารางวาละ 1,500 บาท ) 10,000,875 บาท การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION SITE

17 Infrastructure ถนนคันกั้น น้ำเค็ม ถนนเข้าวัดสมุทร ธาราม สะพาน สูง โรงเรียนวัดสมุทร ธาราม วัดสมุทรธาราม ชุมชน ชาวประมง ป้อมตำรวจ ประเภทเจ้าของที่ดิน เอกชน ราคาประเมิน 10 ล้านบาท สภาพกายภาพที่ตั้งโครงการ เป็นพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ มาก ร่มรื่น เย็นสบาย การเชื่อมต่อกับที่ตั้งโครงการ ทิศเหนือ : ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ทิศใต้ : ลำกระโดงสาธารณะและชุมชน ชาวประมง ทิศตะวันออก : บ้านพัก ทิศตะวันตก : ถนนเข้าวัดสมุทรธาราม การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION SITE

18 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION SITE

19 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION SITE

20 Site Surrounding NATURE CAREER CULTURAL COMMUNITY การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION SITE

21 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ RESULT AND DISCUSSION ACTIVI TY

22 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ACTIVI TY RESULT AND DISCUSSION

23 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ACTIVI TY RESULT AND DISCUSSION

24 CONC EPT THE HOUSING FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

25 CONC EPT THE RESIDENT FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

26 CONC EPT THE RESIDENT FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

27 CONC EPT THE RESIDENT FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

28 CONC EPT THE RESIDENT FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

29 CONC EPT THE RESIDENT FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

30 CONC EPT THE RESIDENT FOR THE ELDERY RESULT AND DISCUSSION

31 CONC EPT SUFFICIENCY ECONOMY RESULT AND DISCUSSION

32 CONC EPT SUFFICIENCY ECONOMY AREA RESULT AND DISCUSSION

33 CONC EPT SUFFICIENCY ECONOMY AREA Zoning 1Zoning 2Zoning 3 RESULT AND DISCUSSION

34 CONC EPT SUFFICIENCY ECONOMY RESULT AND DISCUSSION

35 CONC EPT SUFFICIENCY ECONOMY RECYCLE & FERTILIZE KAM-LING COFEE SHOP VEGETABLE EXHIBITION CO-OPERATION & CRAFT ROOM RESULT AND DISCUSSION

36 CONC EPT SUFFICIENCY ECONOMY RESULT AND DISCUSSION

37 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE RESULT AND DISCUSSION

38 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE WHITE AND RED MANGROVE WIND MILL RESULT AND DISCUSSION

39 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE TECHNOLOGY RESULT AND DISCUSSION

40 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE MATERIAL RESULT AND DISCUSSION

41 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE VERNACULAR HOUSE RESULT AND DISCUSSION

42 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE VERNACULAR HOUSE RESULT AND DISCUSSION

43 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE VERNACULAR HOUSE RESULT AND DISCUSSION

44 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE VERNACULAR HOUSE RESULT AND DISCUSSION

45 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE VERNACULAR HOUSE SPACE ENCLOSED SPACE RESULT AND DISCUSSION

46 CONC EPT SUSTAINABLE ARCHITECTURE UNIVERSAL DESIGN RESULT AND DISCUSSION


ดาวน์โหลด ppt สถานพักตากอากาศระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน LONG STAY TOURISM THANAPORN WONGDONTRI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google